Znak CE (108 tematy)

Kategoria
W dziale ogólnym znajdziemy informacje - Kiedy nadawać znak CE, na jakie produkty, na jakiej podstawie oraz określenie wymagań prawnych związanych z oznaczeniem CE
Odp: Co to jest znak CE, kiedy jest ...
przez Paweł Piwowarczyk CERTIOS
1 tydzień 5 dni temu

Deklaracja Zgodności (11 tematy)

Dział poświęcony podstawowym informacjom o deklaracjach zgodności – Kto wystawia (podpisuje) dokument deklaracji zgodności, w jakim języku, w jakiej sytuacji, jakie elementy musi zawierać deklaracja zgodności, jak jest przechowywana.
Odp: Deklaracja zgodności WE/UE - k ...
przez Paweł Piwowarczyk CERTIOS
2 tygodni 6 dni temu
Dział opisujący formę oraz zawartość tabliczek znamionowych (etykiet) niezbędnych z punktu widzenia przepisów oznaczenia CE.
Odp: Informacje wymagane do umieszc ...
przez Thomas
1 rok 2 miesiąc temu

Instrukcja obsługi (3 tematy)

Dział poświęcony wymaganiom stawianym instrukcjom obsługi, wymaganym przez większość dyrektyw przewidujących znak CE. W dziale znajdziesz opis zawartości instrukcji, formę, język, podstawy prawne.
Odp: Elektroodpady, znak CE
przez Paweł Piwowarczyk CERTIOS
1 tydzień 4 dni temu
W dziale dotyczącym dokumentacji technicznej zawarte są praktyczne wskazówki dotyczące budowania własnej dokumentacji technicznej, zgodnej z wymaganiami dyrektyw przewidujących oznaczenie CE.
Odp: Co powinno się znajdować w dok ...
przez Maciej Kulig CERTIOS
5 lata 3 tygodni temu
Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE. Praktyczne informacje dotyczące procesu oceny zgodności maszyn i urządzeń, analizy ryzyka maszyn, wymagań zasadniczych dyrektywy maszynowej, norm zharmonizowanych z dyrektywą 2006/42/WE, badań, deklaracji zgodności WE oraz znaku CE dla maszyn.
Odp: Czy maszyna jako całość podleg ...
przez Paweł Piwowarczyk CERTIOS
2 tygodni 6 dni temu
Dyrektywy: niskonapięciowa LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, RoHS II 2011/65/UE, Ekoprojekt 2009/125/WE, Etykietowanie 2010/30/UE. Praktyczne informacje dotyczące procesu oceny zgodności urządzeń elektrycznych, wymagań zasadniczych, norm zharmonizowanych z dyrektywami, badań, deklaracji zgodności WE oraz znaku CE dla urządzeń elektrycznych.
Odp: Meble podlegające pod wymagani ...
przez Paweł Piwowarczyk CERTIOS
1 miesiąc 1 tydzień temu

Wymagania dla ZABAWEK (19 tematy)

Dyrektywa zabawkowa TOYS 2009/48/WE. Praktyczne informacje dotyczące procesu oceny zgodności zabawek, analizy ryzyka zabawek, wymagań norm bezpieczeństwa mechanicznego EN 71-1, palności EN 71-2, chemii EN 71-3 itp., badań, deklaracji zgodności WE oraz znaku CE dla zabawek.
Odp: EN 71-8, a zestawy sprawnościo ...
przez Paweł Piwowarczyk CERTIOS
3 miesiąc 3 tygodni temu
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 305/2011. Praktyczne informacje dotyczące procesu oceny zgodności wyrobów budowlanych, wdrożenia zakładowej kontroli produkcji, norm zharmonizowanych, badań, deklaracji właściwości użytkowych, krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz znaku CE a także znaku budowlanego dla wyrobów budowlanych.
WANNY do użytku domowego, a zn ...
przez Paweł Piwowarczyk CERTIOS
2 lata 4 miesiąc temu
Dyrektywa PPE 89/686/WE. Praktyczne informacje dotyczące procesu oceny zgodności środków ochrony indywidualnej, kategorii ŚOI, wymagań zasadniczych dyrektywy PPE, norm zharmonizowanych z dyrektywą 89/686/WE, badań środków ochrony indywidualnej , deklaracji zgodności oraz znaku CE dla SOI.
Odp: Koniec ważności certyfikatu a ...
przez Paweł Piwowarczyk CERTIOS
9 miesiąc 1 tydzień temu
W tym miejscu zamieszczamy informacje o szkoleniach związanych z tematyką znaku CE.
Odp: Rozporządzenie budowlane CPR 3 ...
przez Opinia AFRISO Sp. z o.o.
1 rok 11 miesiąc temu
Czas generowania strony: 0.053 s.