Zadzwoń: +48 (12) 345 47 45 lub NAPISZ DO NAS!

Topic-icon Kto wystawia deklarację zgodności?

Więcej
6 miesiąc 3 tygodni temu #25

Kto wystawia deklarację zgodności?

Deklaracja zgodności w swojej formie wystawiana jest przez podmiot gospodarczy wprowadzający wyrób do obrotu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmioty gospodarcze dzielimy na 4 kategorie:

- Producent
- Upoważniony przedstawiciel
- Importer
- Dystrybutor

W zdecydowanej większości przypadków podmiotem odpowiedzialnym za wystawienie deklaracji zgodności jest producent wyrobu. Należy tutaj wspomnieć, iż producentem jest podmiot wprowadzający wyroby do obrotu pod własną marką (przeważnie standardowy producent, aczkolwiek zdarzają się importerzy, którzy sprowadzają na teren unii europejskiej urządzenia z własnym logiem - oni także są traktowani jako producenci).

Zdarzają się jednak sytuacje, iż taki producent znajduje się w tzw. krajach trzecich (poza terenem europejskiego obszaru gospodarczego). Takimi krajami mogą być np. Chiny, Ukraina, Rosja, USA i inne kraje nie będące członkami EOG. W takiej sytuacji producent z tych krajów może na terenie wspólnoty europejskiej wyznaczyć tzw. upoważnionego przedstawiciela. Jeżeli ten podmiot zostanie powołany, on również w zgodzie z prawem może wystawić deklarację zgodności i oznakować produkt znakiem CE.

Z założenia standardowy importer i tym bardziej dystrybutor nie mogą wydawać deklaracji zgodności. Jeżeli posiadają oni towary bez wymaganego oznaczenia CE, powinni zgłosić się do producenta lub do upoważnionego przedstawiciela w tej sprawie.

DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI MOŻE WYSTAWIĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE PRODUCENT LUB UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL.

Wróćmy do deklaracji zgodności wydanej przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela. Kto fizycznie będzie podpisywał dokument deklaracji? Domyślnie osobą podpisującą deklarację jest osoba reprezentująca spółkę / przedsiębiorstwo (prezes zarządu, właściciel, osoba z KRS). Jednak nie w każdej sytuacji to właśnie głowa przedsiębiorstwa musi fizycznie złożyć podpis na deklaracji. Jeżeli włodarze organizacji wydadzą stosowne upoważnienie, obowiązek wystawienia deklaracji zgodności dla wyrobu może należeć do pracownika kompetentnego w tym zakresie.

OSOBOWO DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI PODPISUJE WŁAŚCICIEL / PREZES ZARZĄDU - LUB OSOBA PRZEZ NICH UPOWAŻNIONA.


Najbliższe szkolenia CE:
- Dyrektywy elektryczne LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, RoHS 2011/65/UE – 14.02.2018 / 990PLN netto/os SZCZEGÓŁY
- Rozporządzenie budowlane RPE 305/2011 – 21.02.2018 / 990PLN netto/os SZCZEGÓŁY
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE – 14.03.2018 / 990PLN netto/os ...
Moderatorzy: Maciej Kulig CERTIOS
Czas generowania strony: 0.077 s.