Topic-icon Deklaracja zgodności na środki chemiczne

  • Anonim
  • Anonim Avatar Autor
1 rok 6 miesiąc temu #446

Czy producent produktów chemicznych powinien, na prośbę firmy kupującej, wystawiać deklarację o braku obecności związków wymienionych w dyrektywie ROHSs2 ( i zbadać obecność tychże substancji )?
• Lead
• Mercury
• Cadmium
• Hexavalent chromium
• Polybrominated biphenyls (PBB)
• Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
• Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)
• Butyl benzyl phthalate (BBP)
• Dibutyl phthalate (DBP)
• Diisobutyl phthalate (DIBP

Czy jest to obowiązek producenta chemikalii?
Jeśli tak, to prośba o wskazanie zapisu w prawodawstwie .

Więcej
1 rok 6 miesiąc temu #447

Obowiązek deklarowania zgodności powyższych substancji wynika bezpośrednio ze stosowania dyrektywy o substancjach niebezpiecznych RoHS II 2011/65/UE, zmienionej dyrektywą 2015/863 (zwaną czasami niesłusznie dyrketywą RoHS III). Produkty podlegające pod tą dyrektywę muszą być zgodne z powyższymi substancjami, aczkolwiek dyrektywę tą stosujemy tylko do produktów elektrycznych i elektronicznych.

Same produkty chemiczne nie podlegają pod wymagania dyrektywy RoHS II 2011/65/UE, aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie, aby producent chemikaliów zadeklarował brak zawartości powyższych substancji (jeżeli tego chce). Taka deklaracja nie jest objęta przepisami prawnymi - stanowi dobrowolną deklarację producenta.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 7.09.2021
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 8.09.2021
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 9.09.2021
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY
Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.169 s.