Zadzwoń: +48 (12) 345 47 45 lub NAPISZ DO NAS!

Topic-icon Co to jest deklaracja zgodności?

Więcej
6 miesiąc 3 tygodni temu #16

Co to jest deklaracja zgodności?

Deklaracja zgodności (nazywana często deklaracją zgodności WE, deklaracją zgodności CE, czy samą deklaracją CE) jest dokumentem potwierdzającym, iż wyrób spełnia określone wymagania zawarte w poszczególnych dyrektywach nowego podejścia przewidujących oznakowanie CE. Producent wyrobu lub jego upoważniony przedstawiciel samodzielnie wystawia (tworzy i podpisuje) deklarację zgodności w momencie, kiedy wszystkie wymagania dotyczące znaku CE są spełnione. Deklaracja zgodności jest podstawowym dokumentem służącym weryfikacji, czy produkt spełnia wymagania i czy posiada nadane oznaczenie CE.

Deklaracja zgodności najprościej to określając jest potwierdzeniem, że produkt spełnił wymagania i posiada znak CE. Jeżeli została stworzona dla wyrobu deklaracja zgodności, oznacza to, iż wyrób posiada znak CE. I w drugą stronę - jeżeli wyrób posiada znak CE - na pewno powinien posiadać deklarację zgodności.

ZNAK CE = DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Obowiązek sporządzania deklaracji zgodności wynika z każdej dyrektywy przewidującej oznaczenie CE. Czasami mogą zdarzyć się odstępstwa w nazewnictwie tego dokumentu, jak w przypadku wyrobów budowlanych, gdzie dokument ten nazywamy "Deklaracją właściwości użytkowych".

Każda z dyrektyw nowego podejścia przewidująca oznaczenie CE będzie osobno określała także samą zawartość deklaracji zgodności.


Najbliższe szkolenia CE:
- Dyrektywy elektryczne LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, RoHS 2011/65/UE – 14.02.2018 / 990PLN netto/os SZCZEGÓŁY
- Rozporządzenie budowlane RPE 305/2011 – 21.02.2018 / 990PLN netto/os SZCZEGÓŁY
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE – 14.03.2018 / 990PLN netto/os ...
Za ten post podziękował: Maciej Kulig CERTIOS
Moderatorzy: Maciej Kulig CERTIOS
Czas generowania strony: 0.074 s.