Topic-icon Co to jest deklaracja zgodności?

Więcej
1 rok 10 miesiąc temu #16

Co to jest deklaracja zgodności?

Deklaracja zgodności (nazywana często deklaracją zgodności WE, deklaracją zgodności CE, czy samą deklaracją CE) jest dokumentem potwierdzającym, iż wyrób spełnia określone wymagania zawarte w poszczególnych dyrektywach nowego podejścia przewidujących oznakowanie CE. Producent wyrobu lub jego upoważniony przedstawiciel samodzielnie wystawia (tworzy i podpisuje) deklarację zgodności w momencie, kiedy wszystkie wymagania dotyczące znaku CE są spełnione. Deklaracja zgodności jest podstawowym dokumentem służącym weryfikacji, czy produkt spełnia wymagania i czy posiada nadane oznaczenie CE.

Deklaracja zgodności najprościej to określając jest potwierdzeniem, że produkt spełnił wymagania i posiada znak CE. Jeżeli została stworzona dla wyrobu deklaracja zgodności, oznacza to, iż wyrób posiada znak CE. I w drugą stronę - jeżeli wyrób posiada znak CE - na pewno powinien posiadać deklarację zgodności.

ZNAK CE = DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Obowiązek sporządzania deklaracji zgodności wynika z każdej dyrektywy przewidującej oznaczenie CE. Czasami mogą zdarzyć się odstępstwa w nazewnictwie tego dokumentu, jak w przypadku wyrobów budowlanych, gdzie dokument ten nazywamy "Deklaracją właściwości użytkowych".

Każda z dyrektyw nowego podejścia przewidująca oznaczenie CE będzie osobno określała także samą zawartość deklaracji zgodności.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE:
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE – 17.10.2018 / 990PLN netto/os
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - 12.09.2018 / 990PLN netto/os
SZKOLENIA - SZCZEGÓŁY
Za ten post podziękował: Maciej Kulig CERTIOS
Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.059 s.