Topic-icon Co to jest deklaracja zgodności?

Więcej
3 lata 1 miesiąc temu #16

Co to jest deklaracja zgodności?

Deklaracja zgodności (nazywana często deklaracją zgodności WE, deklaracją zgodności CE, czy samą deklaracją CE) jest dokumentem potwierdzającym, iż wyrób spełnia określone wymagania zawarte w poszczególnych dyrektywach nowego podejścia przewidujących oznakowanie CE. Producent wyrobu lub jego upoważniony przedstawiciel samodzielnie wystawia (tworzy i podpisuje) deklarację zgodności w momencie, kiedy wszystkie wymagania dotyczące znaku CE są spełnione. Deklaracja zgodności jest podstawowym dokumentem służącym weryfikacji, czy produkt spełnia wymagania i czy posiada nadane oznaczenie CE.

Deklaracja zgodności najprościej to określając jest potwierdzeniem, że produkt spełnił wymagania i posiada znak CE. Jeżeli została stworzona dla wyrobu deklaracja zgodności, oznacza to, iż wyrób posiada znak CE. I w drugą stronę - jeżeli wyrób posiada znak CE - na pewno powinien posiadać deklarację zgodności.

ZNAK CE = DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Obowiązek sporządzania deklaracji zgodności wynika z każdej dyrektywy przewidującej oznaczenie CE. Czasami mogą zdarzyć się odstępstwa w nazewnictwie tego dokumentu, jak w przypadku wyrobów budowlanych, gdzie dokument ten nazywamy "Deklaracją właściwości użytkowych".

Każda z dyrektyw nowego podejścia przewidująca oznaczenie CE będzie osobno określała także samą zawartość deklaracji zgodności.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE:
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - 28.09.2020 / 990PLN netto/os
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - 29.09.2020 / 990PLN netto/os
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - 30.09.2020 / 990PLN netto/os
SZKOLENIA w Krakowie i Warszawie - SZCZEGÓŁY
Za ten post podziękował: Maciej Kulig CERTIOS
  • chaoz11@wp.pl
  • chaoz11@wp.pl Avatar
1 rok 1 miesiąc temu #362

Czy komora próżniowa 26litrów w zestawie z pompą powinny posiadać CE?

Więcej
1 rok 1 miesiąc temu #363

Przypuszczamy, że tak, aczkolwiek to jest już uzależnione od większej ilości szczegółów (Zastosowanie, konstrukcja, działanie itp). W standardowym przypadku komora z pompą podlegałyby pod wymagania dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE lub dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Obie dyrektywy przewidują wystawienie znaku CE oraz deklaracji zgodności.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE:
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - 28.09.2020 / 990PLN netto/os
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - 29.09.2020 / 990PLN netto/os
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - 30.09.2020 / 990PLN netto/os
SZKOLENIA w Krakowie i Warszawie - SZCZEGÓŁY
Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.046 s.