Odpowiedz: Co powinno się znajdować w dokumentacji technicznej maszyny?

Piszesz jako gość

Your e-mail address will never be displayed on the site.
X

Historia tematu: Co powinno się znajdować w dokumentacji technicznej maszyny?

Maks. pokazywanych 6 ostatnich postów - (zaczynając od ostatniego)

  • Maciej Kulig CERTIOS
  • Maciej Kulig CERTIOS Avatar
3 lata 3 miesiąc temu #89

Zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE maszyna powinna posiadać dokumentację techniczną zawartą w załączniku VII do niniejszej dyrektywy. Rysunki i schematy to jedynie niewielka część takiej dokumentacji. Dodatkowo w dokumentacji powinny być m.in:
- Opis ogólny maszyny;
- Ocena ryzyka;
- Wykaz zastosowanych norm;
- Wykaz wymagań zasadniczych;
- Wyniki przeprowadzonych obliczeń i badań;
- Instrukcja obsługi;
- Egzemplarz deklaracji zgodności

Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu musi Pan taką dokumentację techniczną stworzyć. Po spełnieniu wymagań dokumentacyjnych i wymagań bezpieczeństwa z Dyrektyw Nowego Podejścia będzie Pan mógł oznakować maszynę znakiem CE.

  • Dawid
  • Dawid Avatar
3 lata 3 miesiąc temu #86

Tworzę nową maszynę, muszę na nią nadać znak CE. Wyczytałem o obowiązku tworzenia konkretnej dokumentacji technicznej. Czy oprócz rysunków i schematów musi się coś w niej zawierać?

Czas generowania strony: 0.054 s.