Topic-icon Jak nadać znak CE – KROK 8/10 „Stworzenie instrukcji obsługi”

Więcej
3 lata 6 dni temu #151

Jak nadać znak CE – KROK 8/10 „Stworzenie instrukcji obsługi”


1. Instrukcja obsługi musi zapewnić bezpieczeństwo użytkowania osób korzystających z naszego produktu przez cały okres jego eksploatacji. Gwarancja jest zupełnie innym tematem – będzie ona tylko wskazywała czasookres w jakim producent zobowiązuje się do napraw danego wyrobu. Odpowiedzialność producenta za produkt jest „dożywotnia”, a więc instrukcja obsługi również jest pisana mając na uwadze, że wyrób będzie użytkowany przez wiele lat.

2. Instrukcję obsługi przeważnie tworzy producent w języku zrozumiałym przez użytkownika (dostarczając instrukcję obsługi w 5 krajach – tworzymy ją przeważnie w 5 różnych językach).

3. Instrukcja obsługi podobnie jak dokumentacja techniczna jest przechowywana przez okres przeważnie 10 lat od daty wprowadzenia do obrotu lub oddania do użytku ostatniej sztuki danego produktu.

4. Co zawiera instrukcja obsługi zgodna z postanowieniami znaku CE? Każda dyrektywa / rozporządzenie europejskie będzie przewidywało swoją zawartość instrukcji obsługi i jasno wskazywało jak powinna zostać ona przygotowana. Z dobrych praktyk wiemy, że poprawna instrukcja obsługi będzie zawierała:

- OPIS OGÓLNY w którym zawrzemy podstawowe informacje o produkcje, dane techniczne, zdjęcia, modele, zastosowania itp.,
- DANE KONTAKTOWE PRODUCENTA tj. pełna nazwa i pełny adres pod którym można skontaktować się z producentem. Można tutaj również podać adres strony internetowej,
- ZASTOSOWANE DYREKTYWY I NORMY jakie zostały użyte przez producenta w ocenie zgodności,
- ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM – bardzo ważny element w którym należy dokładnie opisać jakiego typu prace można wykonywać z produktem,
- OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE NIEDOZWOLONYCH SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA jakie producent przewiduje, które mogą się zdarzyć i spowodować obrażenia użytkownika,
- OPIS RYZYKA RESZTKOWEGO – jeżeli takowe występuje należy użytkowników istotnie poinformować w instrukcji obsługi, aby byli świadomi zagrożeń związanych z użytkowaniem wyrobu,
- DANE TECHNICZNE urządzenia, rozmiary, itp. Wymaganie stosujemy jeżeli dotyczy – tj. w przypadku maszyn, urządzeń elektrycznych, ciśnieniowych, środków ochrony indywidualnej.
- UŻYTKOWANIE – opis czynności związanych z bezpiecznym użytkowaniem produktu,
- REGULACJA opis czynności związanych z bezpieczną regulacją produktu (jeżeli dotyczy),
- NAPRAWA opis czynności związanych z bezpieczną naprawą produktu (jeżeli dotyczy),
- KONSERWACJA opis czynności związanych z bezpieczną konserwacją produktu (jeżeli dotyczy),
- CZYSZCZENIE opis czynności związanych z czyszczeniem produktu (jeżeli dotyczy),
- TRANSPORT opis czynności związanych z bezpiecznym transportem produktu (jeżeli dotyczy),
- DEMONTAŻ opis czynności związanych z demontażem produktu (jeżeli dotyczy),
- SPECYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNYCH jakie producent przewiduje, iż w okresie używania wyrobu należało będzie wymienić na nowe,
- PREWIDYWANE AWARIE – FAQ informujący użytkownika co zrobić w chwili, kiedy produkt nie pracuje zgodnie z założeniami.

5. Do powyższej „bazy” należy dodać elementy, które będą wymagane przez poszczególne dyrektywy / rozporządzenia europejskie. W przypadku tworzenia instrukcji obsługi bardzo ważnym elementem jest zaglądnięcie do normy zharmonizowanej dla produktu. W niej bardzo często występują uszczegółowienia odnośnie zawartości instrukcji obsługi, wymagane frazy i ostrzeżenia. Instrukcja obsługi dostępna z wyrobami oznakowanymi znakiem CE powinna być napisana w taki sposób, aby użytkując wyrób zgodnie z przeznaczeniem nie było możliwości dojścia do zdarzenia mogącego zagrozić użytkownikowi wyrobu.


PRZEJDŹ DO POPRZEDNIEJ CZĘŚCI – KROK 7/10 „Opracowanie dokumentacji technicznej”
PRZEJDŹ DO KOLEJNEJ CZĘŚCI – KROK 9/10 „Oznakowanie produktu tabliczką znamionową CE”


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 7.09.2021
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 8.09.2021
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 9.09.2021
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY
Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.076 s.