Topic-icon Jak nadać znak CE – KROK 6/10 „Wykonanie badań”

Więcej
4 lata 2 miesiąc temu #153

Jak nadać znak CE – KROK 6/10 „Wykonanie badań”


1. Wielu producentów sobie zadaje pytanie – czy badania są obowiązkowe, a jeżeli byłyby to które badania / testy wykonać? Przepisy dotyczące oznaczenia CE w większości sytuacji (dla modułu A) nie narzucają konieczności wykonania konkretnych badań. Wymagane jest natomiast, aby producent był w stanie na podstawie swojej własnej dokumentacji technicznej udowodnić, że jego urządzenie jest bezpieczne. W praktyce okaże się, że ciężko bez badań udowodnić bezpieczeństwo takiego urządzenia.

2. Kto takie badania powinien wykonać? O ile nie będzie to określone inaczej w danym module oceny zgodności – przeważnie badania wykonuje – ktokolwiek.
- A więc jeżeli producent będzie miał możliwość wykonania poszczególnych badań (możliwość tj. warunki, sprzęt, personel i kompetencje) – może je samodzielnie przeprowadzić. Naturalnie wyniki z takich badań muszą zostać udokumentowane i włączone do dokumentacji technicznej.
- Jeżeli producent nie będzie w stanie wykonać badań samodzielnie – można skorzystać z usług laboratoriów specjalizujących się w badaniach danego typu. Należy tutaj rozgraniczyć jednostki badawcze z tzw. akredytacją PCA lub też bez niej. Oczywiście polecamy wykonywanie badań tylko i wyłącznie w laboratoriach z akredytacją, gdyż ich wyniki są uznawane w każdym przypadku przez każdy organ nadzoru rynku.

3. Wykaz laboratoriów akredytowanych znajdziemy na stronie PCA -Polskiego Centrum Akredytacji

4. Które badania wykonać? Ciężkie zazwyczaj pytanie. Postaramy się odpowiedzieć na nie iteracyjnie, aby dojść do odpowiedzi w pewnej kolejności. Aby to uczynić, musimy sobie odpowiedzieć na kilka dodatkowych pytań:
- Czy moduł oceny zgodności lub inne wymaganie dyrektywy / rozporządzenia wymaga skorzystania z tzw. jednostki notyfikowanej? – Jeżeli odpowiedź jest twierdząca – kontaktujemy się z jednostką notyfikowaną i ustalamy program badań.
- Czy stosujemy normę zharmonizowaną? – W przypadku odpowiedzi twierdzącej – przeglądamy daną normę i w niej odczytujemy które badanie należy wykonać. Większość norm dokładnie opisuje w jaki sposób i ile próbek należy poddać badaniu.
- Czy producent ma potwierdzenie w swojej dokumentacji, że wymaganie zasadnicze jest spełnione? – Jeżeli TAK, kolejne badania nie będą wymagane. Jeżeli NIE – producent wykonuje wszystkie te badania, które będą gwarantowały bezpieczeństwo danego urządzenia.

5. Przykłady badań zalecanych w ocenie zgodności:

Jeżeli produkty zaliczają się do jednej z następujących kategorii przeważnie zaleca się posiadanie dowodów w dokumentacji technicznej w postaci raportów z badań pod kątem np:

MASZYNY
- Badania elektryczne maszyn na zgodność z normą EN 60204-1 „Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 1: Wymagania ogólne”
- Badania kompatybilności elektromagnetycznej na zgodność z dyrektywą 2014/30/UE i normami EMC (maszyny elektryczne).

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
- Badania elektryczne na zgodność z normą EN 60335-1 „Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne”
- Badania kompatybilności elektromagnetycznej na zgodność z dyrektywą 2014/30/UE i normami EMC
- Badania substancji niebezpiecznych zawartych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym na zgodność z dyrektywą RoHS II 2011/65/UE.

ZABAWKI
- Badania mechaniczne zabawek na zgodność z normą EN 71-1 „Bezpieczeństwo zabawek -- Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne”
- Badania palności zabawek na zgodność z normą EN 71-2 „Bezpieczeństwo zabawek -- Część 2: Palność”
- Badania chemiczne zabawek na zgodność z normą EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek -- Część 3: Migracja określonych pierwiastków”

PRZYRZĄDY POMIAROWE
- Badania w większości przypadków określone i wykonywane przez jednostkę notyfikowaną.

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
- Badania na zgodność z normami dotyczącymi konkretnych produktów (np. rękawice ochronne podlegają pod normę EN 420+A1, w związku z czym należy wykonać badania na zgodność z normą EN 420+A1 „Rękawice ochronne -- Wymagania ogólne i metody badań”

URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE – Dyrektywa ciśnieniowa PED 2014/68/UE.
- Badania ciśnieniowe w większości przypadków określone i wykonywane przez jednostkę notyfikowaną.

URZĄDZENIA RADIOWE – Dyrektywa radiowa RED 2014/53/UE.
- Badania radiowe w większości przypadków określone i wykonywane przez jednostkę notyfikowaną.

WYROBY BUDOWLANE – Rozporządzenie budowlane CPR 305/2011
- Badania na zgodność z normami dotyczącymi konkretnych produktów (np. drzwi zewnętrzne podlegają pod normę EN 14351-1+A2, w związku z czym należy wykonać badania na zgodność z normą EN 14351-1+A2 „Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne”

Jest to tylko przykład badań, jakie w standardowych sytuacjach są przeprowadzane na określonych wyrobach. Proces nadania oznaczenia CE jest na tyle indywidualny, iż producent powinien samodzielnie zdiagnozować wymagane badania typowo dla swojego produktu.


PRZEJDŹ DO POPRZEDNIEJ CZĘŚCI – KROK 5/10 „Spełnienie wymagań zasadniczych i innych”
PRZEJDŹ DO KOLEJNEJ CZĘŚCI – KROK 7/10 „Opracowanie dokumentacji technicznej”


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 27.09.2022
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 28.09.2022
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 29.09.2022
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

  • ARTSPA Henryk Ratajczak
  • ARTSPA Henryk Ratajczak Avatar
2 lata 2 tygodni temu #529

Dzień dobry
jestem polskim producentem wanien wolno stojących , jak nadać CE - deklaracja zgodności , deklaracja właściwości użytkowych pozdrawiam

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
2 lata 2 tygodni temu #531

Panie Henryku, polecamy osobny wątek poświęcony wannom - TUTAJ .


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 27.09.2022
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 28.09.2022
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 29.09.2022
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.055 s.