Topic-icon Rowery zwykłe i rowery elektryczne - ze znakiem CE czy bez?

Więcej
4 lata 8 miesiąc temu #54

Znak CE na rowery zwykłe i rowery elektryczne

Jak należy traktować rowery które nie są objęte obowiązkiem umieszczania znaku CE? Czy muszą one być poddane testom przez np. niezależne firmy przed wprowadzeniem do obrotu? Czy jest to dobrowolne?

Wyroby, które nie podlegają pod tematykę znaku CE muszą spełnić wymagania dyrektywy o ogólnym bezpieczeństwie produktów 2001/95/WE. Nie przewiduje ona obowiązkowych badań wyrobów. Przewiduje szerokorozumiane zapewnienie przez producenta bezpieczeństwa takich urządzeń.

LINK: eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/P...X:32001L0095&from=PL

A co z rowerami odpowiadającymi wymaganiom EN14764 lub dla rowerów elektrycznych - EN15194?

Norma EN 14764 od 26 sierpnia 2014 roku jest już normą nieobowiązującą. Została zastąpiona przez serię norm EN ISO 4210. Rowery nieelektrycznie podlegałyby zapewnie pod dyrektywę nieprzewidującą oznakowania CE - 2001/95/WE (wspomnianą powyżej) oraz pod serię norm EN ISO 4210. Dyrektywę producent musi spełnić obowiązkowo. Normy są dokumetnami nieobligatoryjnymi (stanowią dobre praktyki). Jeżeli producent chce spełnić wymagania norm EN ISO 4210 – powinien zakupić te normy i spełnić ich wszystkie wymagania (jeżeli w tych normach będzie odniesienie do badań – to także wykonać wskazane badania).

Inaczej ma się sytuacja dla rowerów zgodnych z normą EN 15194. Traktuje ona o rowerach elektrycznych. O ile rowery elektryczne nie posiadałyby homologacji do tego typu rowerów mogłyby mieć już zastosowanie dyrektywy przewidujące oznaczenie CE, np.:
- dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE – jeżeli rowery posiadałyby gniazdo do ładowania na 230V,
LINK: www.certios.pl/Download/Dyrektywy/LVD_Dyrektywa_pl_podst.pdf
- dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE
LINK: www.certios.pl/Download/Dyrektywy/EMC_Dyrektywa_pl_podst.pdf
- dyrektywa o substancjach niebezpiecznych zawartych w sprzęcie elekrycznym i elektronicznym RoHS II 2011/35/UE
LINK: www.certios.pl/Download/Dyrektywy/RoHS_Dyrektywa_pl_podst.pdf
- dyrketywa maszynowa MD 2006/42/WE
LINK: www.certios.pl/Download/Dyrektywy/MD_Dyr..._ujed_2016.04.20.pdf

Oznaczałoby to, że na tego typu rowery elektryczne należałoby już nadać znak CE, wystawić dla nich deklarację zgodności oraz przeprowadzić pełną procedurę oceny zgodności.

Do rowerów mogą mieć zastosowanie jeszcze inne wymagania zawarte w normach EN, np. norma PN-EN 16029:2012 – „Pojazdy wyposażone w silnik przeznaczone do przewozu osób w pozycji okrakiem, nie przeznaczone do użytkowania na drogach publicznych -- Pojazdy silnikowe jednośladowe dwukołowe -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań”.

Użycie norm w ocenie zgodności jest już dobrowolnym działaniem producenta, aczkolwiek to do niego należy decyzja czy spełniać i deklarować zogdność z daną normą.

PODSUMOWUJĄC:

1) ROWERY ZWYKŁE NIE BĘDĄ W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW PODLEGAŁY POD WYMAGANIA DYREKTYW PRZEWIDUJĄCYCH OZNACZENIE CE,

2) ROWERY ELEKTRYCZNE PODLEGAJĄCE POD PRZEPISY DOTYCZĄCE HOMOLOGACJI - RÓWNIEŻ BRAK ZNAKU CE

3) ROWERY ELEKTRYCZNE BEZ HOMOLOGACJI - ZNAK CE I DEKLARACJA ZGODNOŚCI WYMAGANA.


Wspomniane wcześniej normy:

NIEOBOWIĄZUJĄCA:
- PN-EN 14764:2007 – „Rowery miejskie i wycieczkowe -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań”

OBOWIĄZUJĄCE. ZASTĘPUJĄCE EN 14764:
- PN-EN ISO 4210-1:2014 – „Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 1: Terminy i definicje”
- PN-EN ISO 4210-2:2014 – „Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 2: Wymagania dla rowerów miejskich i trekingowych, dla starszej młodzieży, górskich i wyścigowych”
- PN-EN ISO 4210-3:2014 – „Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 3: Ogólne metody badań”
- PN-EN ISO 4210-4:2014 – „Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 4: Metody badań hamulców”
- PN-EN ISO 4210-5:2014 – „Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 5: Metody badań układu sterowania”
- PN-EN ISO 4210-6:2014 – „Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 6: Metody badań ramy i widelca”
- PN-EN ISO 4210-7:2014 – „Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 7: Metody badań kół i obręczy”
- PN-EN ISO 4210-8:2014 – „Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 8: Metody badań układu napędowego i pedałów”
- PN-EN ISO 4210-9:2014 – „Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 9: Metody badań siodełek i wsporników siodeł”

OBOWIĄZUJACA::
- PN-EN 15194+A1:2012 – „Rowery -- Rowery wspomagane silnikiem elektrycznym (EPAC) -- Rowery dwukołowe EPAC”


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 27.09.2022
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 28.09.2022
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 29.09.2022
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.053 s.