Topic-icon Dyrektywy dla baterii i akumulatorów, znak CE - ze znakiem czy bez?

Więcej
4 lata 8 miesiąc temu #55

Dyrektywy dla baterii i akumulatorów, znak CE - ze znakiem czy bez?

W pierwszej kolejności należy wspomnieć, iż importując jakiekolwiek towary pod własną nazwą / logiem / znakiem towarowym – importer przejmuje obowiązki producenta, a wiec wszystkie wymagania stawiane dla producentów muszą zostać przez „dotychczasowego importera” spełnione.

Producent jest zobowiązany spełnić wymagania wszystkich mających zastosowanie do produktu dyrektyw, jak więc wygląda dobór dyrektyw dla baterii, akumulatorów, zestawów baterii oraz akumulatorów przenośnych? W zależności od dobranych dyrektyw, niektóre produkty będą oznakowane znakiem CE, inne nie, niektóre będą musiały posiadać wystawioną deklarację zgodności, inne nie.

Dobór uzależniony jest od kategorii, wyróżniamy dwie:

1) Wymagania dla "baterii" i "akumulatorów":

Zacznijmy od definicji powyższego:
Bateria” lub „akumulator” oznacza każde źródło energii elektrycznej wytwarzanej przez bezpośrednie przetwarzanie energii chemicznej i składające się z jednego lub kilku pierwotnych ogniw baterii (nienadających się do powtórnego naładowania) lub składające się z jednego lub kilku wtórnych ogniw baterii (nadających się do powtórnego naładowania).

Baterie i akumulatory podlegają pod wymagania oznaczenia CE, zastosowanie ma dyrektywa 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów.

Preambuła nr 29 dyrektywy 2006/66/WE określa, że "Dyrektywy 2002/95/WE (stary numer dyrektywy RoHS - przyp. CERTIOS) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nie stosuje się do baterii i akumulatorów używanych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

LINK: eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?...A02006L0066-20131230

Przykładami baterii i akumulatorów są np. baterie AA, AAA i innego rodzaju "paluszki".

2) Wymagania dla "zestawów baterii" oraz dla "baterii lub akumulatorów przenośnych":

Definicje::
Zestaw baterii” oznacza każdy zespół baterii lub akumulatorów połączonych ze sobą i/lub otoczonych zewnętrzną osłoną, tak aby tworzyły kompletną całość, która nie jest przeznaczona do dzielenia na części ani otwierania przez użytkownika końcowego”
Bateria lub akumulator przenośny” oznacza każdą baterię, ogniwo guzikowe, zestaw baterii lub akumulator, który:
a) jest szczelnie zamknięty; oraz
b) może być przenoszony w ręku; oraz
c) nie jest ani baterią, ani akumulatorem przemysłowym, ani też baterią, ani akumulatorem samochodowym"


Zestawy baterii i akumulatory przenośne często są wyposażone w elektroniczny układ zarządzania pracą baterii – BMS (Battery Management System), występuje w nich także obudowa zewnętrzna, złącza, przewody, płytki PCB, elementy lutowane czy diody LED wskazujące stan naładowania. Powyższe elementy w całości nie są samą w sobie "baterią" czy "akumulatorem". Takie urządzenie najczęściej jest w stanie generować także zaburzenia elektromagnetyczne.

W powyższej sytuacji urządzenia takie oprócz wspomnianej dyrektywy AKU 2006/66/WE powinny spełniać także wymagania:
- dyrektywy RoHS 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - w zakresie elementów niebędących "bateriami" i "akumulatorami",
- dyrektywy EMC 2014/30/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.

LINKi:
Dyrektywa RoHS - eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0065
Dyrektywa EMC - eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0030

Powyższe dyrektywy (RoHS i EMC) przewidują oznakowanie urządzeń znakiem CE, wystawienie dokumentu deklaracji zgodności, zebranie dowodów zgodności z wymaganiami zasadniczymi oraz stworzenie niezbędnej dokumentacji technicznej.WNIOSEK:

POJEDYNCZE BATERIE I AKUMULATORY NIE BĘDĄ OZNACZONE ZNAKIEM CE, ZESTAWY I AKUMULATORY PRZENOŚNIE NAJCZĘŚCIEJ BĘDĄ JUŻ WYMAGAŁY NADANIA OZANCZENIA CE.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 27.09.2022
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 28.09.2022
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 29.09.2022
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

  • Akumulatory Nikon
  • Akumulatory Nikon Avatar
2 lata 3 dni temu #565

Dzień dobry,
mam do Państwa pytanie;
Akumulatory dedykowane (do aparatów fotograficznych) marki Nikon nie posiadają oznaczenia CE. Praktycznie wszystkie modele tego producenta do wielu aparatów fotograficznych nie posiadają oznaczenie CE, dopiero nowo wprowadzane modele (2019, 2020) zawierają taki znak. Jak więc można wyjaśnić taką kolej rzeczy? Zaznaczam, że produkty pochodzą z polskiej dystrybucji i leganie są dystrybuowane przez oficjalną sieć sprzedaży. Byłbym bardzo wdzięczny za odpowiedź

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
2 lata 3 dni temu #566

W ciągu lat 2019-2020 nie było istotnych zmian dla akumulatorów z punktu widzenia OZNACZENIA CE (były inne zmiany, ale nie mające wpływu na znakowanie symbolu CE), ciężko jest więc wytłumaczyć takie postępowanie. Przypuszczam, że jedyną organizacją będącą w stanie wyjaśnić taki stan rzeczy byłby NIKON, także zalecamy kontakt z producentem / dystrybutorem marki.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 27.09.2022
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 28.09.2022
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 29.09.2022
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

  • Andrzej
  • Andrzej Avatar
1 rok 2 miesiąc temu #813

Dzień dobry
A czy nie wynika to z faktu, że akumulatorki do aparatów nie są dedykowane strikte pod jeden model produktu, tylko są wymienne i mogą być używane z różnymi kamerami / aparatami czy też np. lampami led ?

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
1 rok 2 miesiąc temu #814

Nie powinno to mieć znaczenia, z tego względu, że akumulatory do NIKON-a, działają tylko z NIKON-ami. Jeżeli byłyby to baterie ogólnego przeznaczenia, tzw. "paluszki" można by wtedy stwierdzić, że nie podlegałyby pod oznaczenie CE ze względu na swoja ogólność.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 27.09.2022
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 28.09.2022
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 29.09.2022
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.066 s.