Topic-icon Import baterii pod własnym logiem – nowy producent i znak CE

Więcej
3 lata 6 miesiąc temu #55

Import baterii pod własnym logiem – nowy producent i znak CE

W pierwszej kolejności należy wspomnieć, iż importując towary pod własną nazwą / logiem / znakiem towarowym – importer przejmuje obowiązki producenta, a wiec wszystkie wymagania stawiane dla producentów muszą zostać przez „dotychczasowego importera” spełnione.

Wymagania dla baterii dzielimy na kilka kategorii:

1) Wymagania dla baterii dedykowanych do konkretnych urządzeń:

Baterie dedykowane pod konkretne modele (współpracujące tylko z tymi modelami) podlegają pod przepisy oznaczenia CE. Będą o tym mówiły następujące dyrektywy:
- dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE
LINK: www.certios.pl/Download/Dyrektywy/LVD_Dyrektywa_pl_podst.pdf
- dyrektywa o substancjach niebezpiecznych zawartych w sprzęcie elektrycznym i elektornicznym RoHS II 2011/65/UE
LINK: www.certios.pl/Download/Dyrektywy/RoHS_Dyrektywa_pl_podst.pdf

W przypadku tych baterii producent musi dokonać pełnej oceny zgodności, a więc spełnić wymagania wskazanych wyżej dyrektyw, udokumentować ten proces w dokumentacji technicznej, stworzyć dokument deklaracji zgodności i umieścić znak CE na bateriach. W grę wchodzą również odpowiednie badania dowodzące zgodności z dyrektywami (badania kompatybilności elektromagnetycznej oraz badania składu urządzenia elektrycznego pod kątem substancji chemicznych). Wymagania co do tych elementów również zawarte są w każdej z przytoczonych dyrektyw.

2) Wymagania dla baterii NIE dedykowanych do konkretnych urządzeń (np. baterie popularnie nazywane „paluszkami” itp.:

Baterie tego typu nie wchodzą w zakres urządzeń oznakowanych znakiem CE. Dokumentem regulującym obrót tym towarem jest dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG.
LINK: eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?...A02006L0066-20131230


WNIOSEK:

BATERIE DEDYKOWANE DO KONKRETNYCH MODELI URZĄDZEŃ BĘDĄ PODLEGAJĄ POD OZNACZENIE CE I DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI, BATERIE OGÓLNE TYPU "PALUSZKI" NIE BĘDĄ OZNACZONE ZNAKIEM CE.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 7.09.2021
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 8.09.2021
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 9.09.2021
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY
  • Akumulatory Nikon
  • Akumulatory Nikon Avatar
10 miesiąc 1 dzień temu #565

Dzień dobry,
mam do Państwa pytanie;
Akumulatory dedykowane (do aparatów fotograficznych) marki Nikon nie posiadają oznaczenia CE. Praktycznie wszystkie modele tego producenta do wielu aparatów fotograficznych nie posiadają oznaczenie CE, dopiero nowo wprowadzane modele (2019, 2020) zawierają taki znak. Jak więc można wyjaśnić taką kolej rzeczy? Zaznaczam, że produkty pochodzą z polskiej dystrybucji i leganie są dystrybuowane przez oficjalną sieć sprzedaży. Byłbym bardzo wdzięczny za odpowiedź

Więcej
10 miesiąc 1 dzień temu #566

W ciągu lat 2019-2020 nie było istotnych zmian dla akumulatorów z punktu widzenia OZNACZENIA CE (były inne zmiany, ale nie mające wpływu na znakowanie symbolu CE), ciężko jest więc wytłumaczyć takie postępowanie. Przypuszczam, że jedyną organizacją będącą w stanie wyjaśnić taki stan rzeczy byłby NIKON, także zalecamy kontakt z producentem / dystrybutorem marki.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 7.09.2021
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 8.09.2021
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 9.09.2021
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY
  • Andrzej
  • Andrzej Avatar
3 tygodni 1 dzień temu #813

Dzień dobry
A czy nie wynika to z faktu, że akumulatorki do aparatów nie są dedykowane strikte pod jeden model produktu, tylko są wymienne i mogą być używane z różnymi kamerami / aparatami czy też np. lampami led ?

Więcej
3 tygodni 1 dzień temu #814

Nie powinno to mieć znaczenia, z tego względu, że akumulatory do NIKON-a, działają tylko z NIKON-ami. Jeżeli byłyby to baterie ogólnego przeznaczenia, tzw. "paluszki" można by wtedy stwierdzić, że nie podlegałyby pod oznaczenie CE ze względu na swoja ogólność.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 7.09.2021
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 8.09.2021
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 9.09.2021
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY
Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.264 s.