Topic-icon Import baterii pod własnym logiem – nowy producent i znak CE

Więcej
2 lata 7 miesiąc temu #55

Import baterii pod własnym logiem – nowy producent i znak CE

W pierwszej kolejności należy wspomnieć, iż importując towary pod własną nazwą / logiem / znakiem towarowym – importer przejmuje obowiązki producenta, a wiec wszystkie wymagania stawiane dla producentów muszą zostać przez „dotychczasowego importera” spełnione.

Wymagania dla baterii dzielimy na kilka kategorii:

1) Wymagania dla baterii dedykowanych do konkretnych urządzeń:

Baterie dedykowane pod konkretne modele (współpracujące tylko z tymi modelami) podlegają pod przepisy oznaczenia CE. Będą o tym mówiły następujące dyrektywy:
- dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE
LINK: www.certios.pl/Download/Dyrektywy/LVD_Dyrektywa_pl_podst.pdf
- dyrektywa o substancjach niebezpiecznych zawartych w sprzęcie elektrycznym i elektornicznym RoHS II 2011/65/UE
LINK: www.certios.pl/Download/Dyrektywy/RoHS_Dyrektywa_pl_podst.pdf

W przypadku tych baterii producent musi dokonać pełnej oceny zgodności, a więc spełnić wymagania wskazanych wyżej dyrektyw, udokumentować ten proces w dokumentacji technicznej, stworzyć dokument deklaracji zgodności i umieścić znak CE na bateriach. W grę wchodzą również odpowiednie badania dowodzące zgodności z dyrektywami (badania kompatybilności elektromagnetycznej oraz badania składu urządzenia elektrycznego pod kątem substancji chemicznych). Wymagania co do tych elementów również zawarte są w każdej z przytoczonych dyrektyw.

2) Wymagania dla baterii NIE dedykowanych do konkretnych urządzeń (np. baterie popularnie nazywane „paluszkami” itp.:

Baterie tego typu nie wchodzą w zakres urządzeń oznakowanych znakiem CE. Dokumentem regulującym obrót tym towarem jest dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG.
LINK: eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?...A02006L0066-20131230


WNIOSEK:

BATERIE DEDYKOWANE DO KONKRETNYCH MODELI URZĄDZEŃ BĘDĄ PODLEGAJĄ POD OZNACZENIE CE I DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI, BATERIE OGÓLNE TYPU "PALUSZKI" NIE BĘDĄ OZNACZONE ZNAKIEM CE.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE:
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - 25.02.2020 / 990PLN netto/os
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - 26.02.2020 / 990PLN netto/os
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - 27.02.2020 / 990PLN netto/os
SZKOLENIA w Krakowie i Warszawie - SZCZEGÓŁY
Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.105 s.