Zadzwoń: Systemy ISO: +48 693 398 917, Znak CE: +48 600 488 875 lub NAPISZ DO NAS!

Topic-icon Meble - ze znakiem CE i z deklaracją zgodności czy bez?

Więcej
5 miesiąc 1 tydzień temu #124

Meble - ze znakiem CE czy bez?

Wymagania dla wprowadzanych do obrotu mebli dzielimy na dwie kategorię:
1) Meble oznakowanie znakiem CE
2) Meble bez oznaczenia CE

Musimy sobie zatem odpowiedzieć na następujące pytanie - jak dobrać wymagania dla mebli? Generalna zasada jest następująca - jeżeli istnieją akty prawne (dyrektywy, rozporządzenia, ustawy) przewidujące nadanie znaku CE - należy je spełnić. Jeżeli brak takich wymagań - na produkt znaku CE i deklaracji zgodności nie można wystawić.

Które zatem meble będą musiały został opatrzone znakiem CE, a które nie?

Meble przeznaczone pod przepisy oznaczenia CE to takie, które:
1) posiadają części ruchome zasilane innym rodzajem energii niż siła ludzkich mięśni (siłowniki, silniczki, itp.),
2) posiadają części elektryczne (jakiekolwiek zasilanie – bateryjka (stałe) lub z gniazdka czy zasilacza (zmienne))
3) będą pomagały pacjentowi w jego chorobie czy upośledzeniu (traktowane wtedy jako wyroby medyczne)

Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, faktycznie takie meble podlegają pod tematykę znaku CE i musi dla nich zostać wydany dokument deklaracji zgodności (tj. meble podlegają pod ustawę o systemie oceny zgodności / ustawę o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku).

Dzieje się tak w sytuacji, kiedy właściwości określonego produktu (w tym mebli) są takie jak wypunktowane wyżej. Z tego względu takie wyroby będziemy nazywać i przyporządkowywać pod następujące wymagania:
1) Maszyny (dyrektywa MD 2006/42/WE), INFORMACJE O WYMAGANIACH
2) Sprzęt elektryczny (dyrektywa LVD 2014/35/UE), aparatura (dyrektywa EMC 2014/30/UE), SEE (dyrektywa RoHS 2011/65/UE), INFORMACJE O WYMAGANIACH
3) Wyroby medyczne (dyrektywa MDD 93/42/EWG).

Jeżeli meble będą podlegały pod któreś z wyżej wymienionych dyrektyw, muszą zostać wprowadzone do obrotu oczywiście w oparciu o wymagania tych dyrektyw, a więc wszelkie czynności związane z oznaczeniem CE oraz deklaracją zgodności muszą zostać spełnione. Wymagań jest dużo więcej – m.in. zaprojektowanie zgodnie z właściwymi dla dyrektywy wymaganiami zasadniczymi, stworzenie odpowiedniej dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, wykonaniu odpowiednich badań potwierdzających bezpieczeństwo, itp.

W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z innymi meblami - nie będą one podlegały pod tematykę znaku CE – podlegać one będą pod wymagania dyrektywy o ogólnym bezpieczeństwie produktów 2001/95/WE (polska ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów).

Dyrektywa o ogólnym bezpieczeństwie produktów 2001/95/WE do pobrania TUTAJ . Ustawa: TUTAJ

Podsumowując - meble w większości przypadków nie podlegają pod przepisy oznaczenia CE chyba, że są wyposażone w części elektryczne, elementy ruchome lub mają zastosowanie jako wyroby medyczne. W takiej sytuacji znak CE i deklaracja zgodności muszą zostać nadane na mebel.


Najbliższe szkolenia CE:
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE – 9.05.2018 / 990PLN netto/os SZCZEGÓŁY
- Rozporządzenie budowlane RPE 305/2011 - 30.05.2018 / 990PLN netto/os SZCZEGÓŁY
SZKOLENIA dot. SAMODZIELNEGO NADANIA ZNAKU CE – SZCZEGÓŁY
  • Jacek Nierychlewski
  • Jacek Nierychlewski Avatar
5 miesiąc 1 tydzień temu #125

Z jakiego przepisu prawa wynika, że Instytucja dokonująca zakupu wyrobu może nabyć wyłącznie wyrób, który musi spełniać wymagania prawne a dopiero potem ma być wyrobem bezpiecznym w myśl innych przepisów?

Więcej
5 miesiąc 6 dni temu #127

Panie Jacku - nie znamy takiej podstawy prawnej (co nie wyklucza jej istnienia). Znamy jednak sytuację prawną w odwrotnej sytuacji - otóż istnieje prawo, które będzie określało, że podmioty gospodarcze nie mogą dostarczyć (wprowadzić do obrotu, sprzedać) towaru, który tych wymagań nie spełnia. Będą to określały:

- ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów (bez znaku CE)
- ustawa o systemie oceny zgodności (znak CE - stare dyrektywy)
- ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (znak CE - nowe dyrektywy)

Także na pewno istnieje zależność odwrotna - dostawca nie może sprzedać towaru niezgodnego z wymaganiami prawnymi.


Najbliższe szkolenia CE:
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE – 9.05.2018 / 990PLN netto/os SZCZEGÓŁY
- Rozporządzenie budowlane RPE 305/2011 - 30.05.2018 / 990PLN netto/os SZCZEGÓŁY
SZKOLENIA dot. SAMODZIELNEGO NADANIA ZNAKU CE – SZCZEGÓŁY
Moderatorzy: Paweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.091 s.