Zadzwoń: Znak CE: +48 790 250 575, Systemy ISO: +48 607 147 575 lub NAPISZ DO NAS!

Odpowiedz: Pełnomocnik w nowej ISO 14001:2015

Piszesz jako gość

Your e-mail address will never be displayed on the site.
X

Historia tematu: Pełnomocnik w nowej ISO 14001:2015

Maks. pokazywanych 6 ostatnich postów - (zaczynając od ostatniego)

  • Agnieszka Kupczak CERTIOS
  • Agnieszka Kupczak CERTIOS Avatar
11 miesiąc 2 tygodni temu #111

W przypadku braku powołania Pełnomocnika zadania należące do tego stanowiska powinni wykonywać inni pracownicy w organizacji.
Zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001:2015 w rozdziale 5.3.:
najwyższe kierownictwo powinno przydzielić odpowiedzialności i uprawnienia w zakresie:
a/ zapewnienia zgodności systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ) z wymaganiami niniejszej Normy Międzynarodowej
b/ przedstawiania Najwyższemu Kierownictwu sprawozdań dotyczących efektów działania SZŚ, w tym środowiskowych efektów działalności.

Jak Pani zapewne zdążyła zauważyć z powyższego zapisu nie wynika, że obowiązki te ma pełnić 1 osoba.
Mówiąc bardzo przykładowo, ktoś w organizacji musi być odpowiedzialny za procesy ogólnosystemowe (m.in. audyty, udokumentowaną informację, nadzór nad niezgodnościami, działania korygujące, itp.) oraz za sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska (OŚ).
Jeżeli chodzi o samą efektywność procesów - tutaj raportujemy do najwyższego kierownictwa wyniki między innymi wskaźniki i mierniki środowiskowych, wyniki kontroli związanych z OŚ, ocenę zgodności organizacji w odniesieniu do wymagań prawnych OŚ. Dla przykładu mogą to być: Mg odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, zużycie surowców naturalnych, pobór wody, gazu, prądu, itp.
Przypominam, że Pełnomocnik to osoba, która ma zbierać i podsumowywać dane odnośnie SZŚ, nie koniecznie wykonywać wyżej wymienionych obowiązków - te powinny być przydzielone odpowiednim stanowiskom (chyba, że wynika to z Pani zakresu obowiązków).
Podsumowując, odpowiadając na Pani pytanie pracy jest dość dużo, z tym że przy racjonalnym podziale obowiązków nie powinna Pani bardzo ciążyć.

  • Mirella
  •  Avatar
11 miesiąc 2 tygodni temu #109

U nas pełnomocnik odchodzi z firmy i na razie nie wiadomo czy będzie nowy powołany. Skoro nowa norma go nie wymaga to zarząd może stwierdzić że on nie jest potrzebny i nie bedzie specjalnie płacił za niego. Pracuję w kontroli jakości i obawiam się, że wszystkie obowiązki dotychczasowego pełnomocnika spadną na mnie. Zastanawiam się, czy brak pełnomocnika bardzo dołoży mi pracy...

  • Agnieszka Kupczak CERTIOS
  • Agnieszka Kupczak CERTIOS Avatar
1 rok 4 miesiąc temu #35

Witam,
Tak, Pełnomocnik zarówno w normie ISO 9001:2015 jak i w nowej ISO 14001:2015 nie jest wymagany jednak jeżeli uznacie, że to stanowisko jest u was potrzebne sugeruję pozostawić.

  • miroslawag
  • miroslawag Avatar
1 rok 4 miesiąc temu #34

Przechodzimy ze zintegrowanym systemem zarządzania ISO 9001 + 14001 + 18001 na nowe normy z roku 2015. Czy Pełnomocnik w nowej ISo 14001:2015 również tak samo jak przypadków 9001 nie jest wymagany?

Czas generowania strony: 0.053 s.