Zadzwoń: Znak CE: +48 790 250 575, Systemy ISO: +48 607 147 575 lub NAPISZ DO NAS!

Topic-icon Jak wdrożyć SZJ zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2015.

Więcej
1 rok 4 miesiąc temu #27

Jak wdrożyć SZJ zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2015.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015 kojarzy się z ogromem pracy. Jednak to nic bardziej mylnego! Prawidłowo wdrożony i funkcjonujący SZJ to przede wszystkim elementy stosowanej dotychczas dokumentacji. Wdrażając system uporządkowujemy zachodzące procesy, systematyzujemy dokumentację, przypisujemy dodatkowe odpowiedzialności i uprawnienia. Norma ISO 9001:2015 nie nakazuje nam jak mamy pracować, wskazuje jedynie na te elementy, które powinny zostać uwzględnione w organizacji.
PAMIĘTAJMY TO NORMĘ DOSTOSOWUJEMY DO NASZEJ ORGANIZACJI, NIE ORGANIZACJĘ DO NORMY!

Korzyściami z wdrożonego SZJ są przede wszystkim: zachowywanie wysokiego standardu zarządzania w firmie, usystematyzowanie zachodzących procesów oraz podniesie prestiżu naszej organizacji w oczach klientów.

Wdrożenie SZJ możemy przeprowadzić samodzielnie lub z pomocą firmy doradczej. Niezależnie od tego jaka będzie nasza decyzja podczas każdej zmiany sprawność przeprowadzanego procesu zależy od przygotowania planu działań.
Wdrożenie SZJ możemy podzielić na 3 fazy:
- Opracowanie dokumentacji
- Wdrożenie i stosowanie dokumentacji
- Przygotowanie do certyfikacji
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC KIEROWNICTWO POWINNO WYZNACZYĆ OSOBĘ /OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA SZJ.

W obydwu przypadkach (samodzielnego wdrożenia lub z pomocą konsultantów) ścieżka postępowania będzie wyglądała następująco:
1. Zapoznanie się z wymaganiami normy ISO 9001:2015.
2. Ustalenie procesów zachodzących w firmie przed wdrożeniem ISO, wstępna ocena spełnienia wymagań normy.
3. Dostosowanie dokumentacji firmowej do systemu ISO.
4. Przygotowanie personelu.
5. Wdrożenie zasad ISO do zarządzania firmą.
6. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego i pierwszego przeglądu zarządzania.
7. Zgłoszenie firmy do certyfikacji w jednostce certyfikującej.
8. Odbycie i pozytywne ukończenie audytu certyfikującego.
9. Otrzymanie certyfikatu systemu zarządzania ISO.

Na etapie „Zapoznania się z wymaganiami normy ISO 9001” powinniśmy zaznajomić się z treścią normy. To kluczowy etap, który pozwoli nam na sprawne przeprowadzenie wdrożenia. Zrozumienie wymagań ma na celu zaobserwowanie braków lub niedociągnięć. Przeprowadzając wdrożenie samodzielnie najlepiej skorzystać ze zewnętrznych szkoleń. Wiedza i doświadczenie konsultantów pozwolą nam na pełniejsze zrozumienie zagadnień, szczególnie gdy wymaganie nie jest ujęte wprost.
Normę można zakupić na stronie: www.pkn.pl .

Po zapoznaniu się z wymaganiami możemy przejść do ustalenia procesów zachodzących w firmie przed wdrożeniem ISO oraz ocenić potrzebę wprowadzenia zmian. Zgodnie z wymaganiami szukamy powiązań między procesami, których przebieg zawarty jest w dokumentacji firmy (procedury, instrukcje, formularze). Od tego momentu przechodzimy do dostosowania dokumentacji firmowej do systemu zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2015. Treści merytoryczne procedur, formularz czy instrukcji powinni tworzyć właściciele procesów/kierownicy komórek organizacyjnych lub wyznaczone przez nich osoby. Kolejnym istotnym elementem jest ustalenie schematu organizacyjnego przedstawiającego zależności stanowiskowe w firmie. Od ilości brakującej dokumentacji będzie zależała długość fazy dokumentacyjnej. Dokumentacja powinna być zwięzła i spójna, a ilość minimalna.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie personelu, które odbywa się dwuetapowo. Po pierwsze, musimy zapoznać pracowników i kadrę zarządzającą z zatwierdzoną dokumentacją, a następnie przeprowadzamy szkolenie personelu z kluczowych wymagań norm. Szkolenie również możemy przeprowadzić samodzielnie lub poprosić o pomoc konsultanta. Pracownicy powinni być zapoznani między innymi z polityką jakości firmy, celami jakościowymi, bezpośrednio dotyczącą ich pracy dokumentacją, wymaganiami klienta.

Wdrożenie nowych zasad do zarządzania firmą jest najtrudniejszym etapem. Nikt nie lubi zmian, zwłaszcza wtedy kiedy towarzyszy im nowa, dodatkowa dokumentacja. Dlatego ważne jest rzetelne zapoznanie pracowników z dotyczącą ich dokumentacją. Należy pamiętać, że do kolejnych etapów możemy przejść wtedy, gdy SZJ funkcjonuje w firmie przez co najmniej 3 miesiące.

Jednym z ostatnich etapów wdrażania SZJ zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2015 jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego (przez kompetentne i uprawnione do tego osoby), a następnie pierwszego przeglądu zarządzania. Firma wdrażająca SZJ samodzielnie wybiera jednostkę certyfikującą. Wykaz wszystkich akredytowanych jednostek certyfikujących systemy zarządzania znajduje się:
www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akr...rtyfikujace-systemy/

Podczas audytu certyfikującego sprawdzana jest zgodność z wymaganiami normy, wewnętrznymi wytycznymi organizacji oraz stan faktyczny. Audyt odbywa się metodą próbkowania, poprzez wyrywkową ocenę dokumentacji, obserwację pracy oraz rozmowy z personelem. Musimy pamiętać, że do całego procesu wdrożenia SZJ zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2015 należy podchodzić rzetelnie. Audytor z jednostki certyfikującej na spotkaniu zamykającym może wystawić rekomendację do przyznania certyfikatu lub wskazanie do przeprowadzenia ponownego audytu certyfikującego, jeżeli pojawiły się rażące niezgodności. Po audycie zakończonym sukcesem firma certyfikująca wymieni z nami informacje na temat danych, które mają pojawić się na certyfikacie.
OTRZYMANIE CERTYFIKATU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 9001:2015 KOŃCZY PROCES WDROŻENIA.
Jednak wszystko przed nami, gdyż za rok czeka nas kolejnym audyt, tym razem nadzoru.


Najbliższe certyfikowane szkolenia dla Pełnomocników i Audytorów wewnętrznych:
- ISO 9001 – 8-9.02.2018 / 890 PLN netto/os SZCZEGÓŁY
- ISO 14001 – 5-6.02.2018 / 1100 PLN netto/os SZCZEGÓŁY
- OHSAS 18001 – 19-20.02.2018 / 1100 PLN netto/os SZCZEGÓŁY
Ostatnio zmieniany: 1 rok 4 miesiąc temu przez Katarzyna Kowalik CERTIOS.
Za ten post podziękował: miroslawag

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
1 rok 4 miesiąc temu #28

Czy w nowej normie dalej jest obowiązek powoływania Pełnomocnika ds. SZJ?

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
1 rok 4 miesiąc temu #29

Witam,
W nowej normie nie ma konieczności powoływania Pełnomocnika ds. ZSJ. Niemniej jednak wszystkie odpowiedzialności zawarte w rozdziale 5.3. normy ISO 9001:2015 powinny zostać przydzielone jednej lub kilku osobom.


Najbliższe certyfikowane szkolenia dla Pełnomocników i Audytorów wewnętrznych:
- ISO 9001 – 8-9.02.2018 / 890 PLN netto/os SZCZEGÓŁY
- ISO 14001 – 5-6.02.2018 / 1100 PLN netto/os SZCZEGÓŁY
- OHSAS 18001 – 19-20.02.2018 / 1100 PLN netto/os SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
1 rok 4 miesiąc temu #30

Aha, czyli nadzór nad udokumentowanymi informacjami jednej osobie, nad wyrobem niezgodnym drugiej, za ocenę ryzyka kolejnej? A nie może Pełnomocnik dalej zostać?

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
1 rok 4 miesiąc temu #32

Witam,
O ile dobrze Pana zrozumiałam, to co Pan przytoczył to odpowiedzialności za konkretne procesy.
Odpowiedzialności Pełnomocnika to m.in. promowanie zarządzania procesowego, nadzór nad opracowaniem dokumentacji, przeszkolenie pracowników w zakresie normy, zaplanowanie i dopilnowanie audytów wewnętrznych, działań korygujących, zebranie danych do przeglądów zarządzania.
Uprawnienia Pełnomocnika to chociażby możliwość kontaktu z jednostką certyfikującą w imieniu firmy bądź delegowanie obowiązków.
Oczywiście Pełnomocnik może dalej zostać w strukturze, wybór należy do Kierownictwa firmy. Podczas dostosowania SZJ zaobserwowaliśmy, że Pełnomocnik pozostaje nadal w strukturze wielu firm.


Najbliższe certyfikowane szkolenia dla Pełnomocników i Audytorów wewnętrznych:
- ISO 9001 – 8-9.02.2018 / 890 PLN netto/os SZCZEGÓŁY
- ISO 14001 – 5-6.02.2018 / 1100 PLN netto/os SZCZEGÓŁY
- OHSAS 18001 – 19-20.02.2018 / 1100 PLN netto/os SZCZEGÓŁY
Za ten post podziękował: miroslawag

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Moderatorzy: PPAgnieszka Kupczak CERTIOS
Czas generowania strony: 0.142 s.