Topic-icon Deklaracja zgodności i znak CE dla zespołu maszyn

  • S.P.W
  • S.P.W Avatar Autor
1 rok 3 miesiąc temu #344

Witam, chciałabym zapytać co w przypadku kiedy z zespołu maszyn tworzę linię produkcyjną. Załóżmy ze każda maszyna ma instrukcje i deklaracje tworząc z nich linie produkcyjną staję się producentem takiej maszyny. Mogę wystawić deklarację zgodności ?

2. Czy jeśli masz niepodpisaną deklarację przez producenta kupionej maszyny jest ona ważna ?

Więcej
1 rok 3 miesiąc temu #347

Łącząc różne maszyny lub maszyny nieukończone w jedną całość tworzona zostaje tzw. maszyna zespolona (zespół maszyn). Jest on opisany w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE jako osobna definicja. Dyrektywa maszynowa tyczy się pojedynczych maszyn, jak i zespołu maszyn. Maszyna zespolona podlega odrębnemu wprowadzeniu do obrotu. Zatem podmiot dokonujący połączenia kilku różnych maszyn lub maszyn nieukończonych jest traktowany jako PRODUCENT zespołu maszyn. Owy producent jest zobligowany w rozumieniu dyrektywy maszynowej 2006/42/WE do odrębnego wprowadzenia do obrotu maszyny zespolonej. Wszystkie wymagania dla producentów takich zespołów muszą być spełnione jak w przypadku pojedynczej maszyny, tj:
- zapewnienie bezpiecznego połączenia maszyn pracujących w ciągu technologicznym (spełnienie wymagań zasadniczych z załącznika I dyrektywy maszynowej 2006/42/WE)
- przygotowanie dokumentacji technicznej,
- wystawienie deklaracji zgodności,
- oznakowanie maszyny zespolonej tabliczką znamionową CE,
- przygotowanie spójnej instrukcji obsługi.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE:
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE – 20.10.2020 / 990PLN netto/os
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - 21.10.2020 / 990PLN netto/os
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - 22.10.2020 / 990PLN netto/os
SZKOLENIA w Krakowie i Warszawie - SZCZEGÓŁY
Więcej
1 rok 3 miesiąc temu #348

Odpowiadając na drugie pytanie - producent powinie wystawić (w tym podpisać deklarację zgodności dla maszyny). Taką deklarację producent przechowuje w SWOJEJ dokumentacji technicznej. Nie ma obowiązku przekazywania Klientom oryginału dokumentu deklaracji zgodności.

Jeżeli deklaracja zgodności jest częścią np. Instrukcji Obsługi maszyny, dopuszczalnie może w niej występować niepodpisana deklaracja zgodności lub nawet treść samego dokumentu deklaracji zgodności (opisuje to szerzej przewodnik do dyrektywy maszynowej wydanie II).

Aczkolwiek jeżeli deklaracja nie jest częścią Instrukcji Obsługi maszyny (jest autonomicznym dokumentem), powinien Pan/Pani otrzymać od dostawcy kopię podpisanego dokumentu.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE:
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE – 20.10.2020 / 990PLN netto/os
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - 21.10.2020 / 990PLN netto/os
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - 22.10.2020 / 990PLN netto/os
SZKOLENIA w Krakowie i Warszawie - SZCZEGÓŁY
  • Michał
  • Michał Avatar Autor
8 miesiąc 2 tygodni temu #449

Mam pytanie co w przypadku gdy wykonuje modernizacje linii produkcyjnej dla klienta i dostarczam mu robota wraz z chwytakiem(konstrukcja własna) oraz oraz dwie maszyny własne wchodzące w skład linii produkcyjnej? Maszyny dostarczone przeze mnie będą częścią całej linii produkcyjnej klienta. Czy w tym przypadku wystawiam deklaracje zgodności dla każdej z tych maszyn, czy deklaracje włączenia maszyny nieukończonej, która będzie elementem całej linii produkcyjnej?
Pozdrawiam

Więcej
8 miesiąc 1 dzień temu #453

Panie Michale to już pozostaje do ustalenia pomiędzy Panem, a Pana Klientem. Na pewno efekt finalny ma być jeden - cała maszyna zespolona ma posiadać wystawiony jeden dokument deklaracji zgodności WE zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE oraz musi posiadać jedną tabliczkę znamionową również dla całości. Można ten stan osiągnąć na dwa sposoby:
- Pan wystawia deklaracje włączenia maszyn nieukończonych (brak znaku CE) i przekazuje je Klientowi, a Klient samodzielnie na podstawie Pana deklaracji oraz innych elementów wystawia dokument deklaracji zgodności dla całej maszyny nieukończonej, lub
- Pan jako podmiot modernizujący wystawia od razu deklaracje zgodności na całą maszynę zespoloną.

Jedna z powyższych dwóch ścieżek powinna zostać obrana.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE:
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE – 20.10.2020 / 990PLN netto/os
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - 21.10.2020 / 990PLN netto/os
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - 22.10.2020 / 990PLN netto/os
SZKOLENIA w Krakowie i Warszawie - SZCZEGÓŁY
Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.051 s.