Odpowiedz: Jak powinno wyglądać oznakowanie CE - kolor?

Piszesz jako gość

Your e-mail address will never be displayed on the site.
X

Historia tematu: Jak powinno wyglądać oznakowanie CE - kolor?

Maks. pokazywanych 6 ostatnich postów - (zaczynając od ostatniego)

  • Maciej Kulig CERTIOS
  • Maciej Kulig CERTIOS Avatar
3 lata 7 miesiąc temu #131

Wymagania dla wyglądu oznakowania CE zawarte są m.in w art. 30 oraz załączniku II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93. W wymaganiach nie ma mowy o kolorze oznaczenia CE i może on być jakikolwiek. Ważne jest, aby był on czytelny i trwały. Często widzimy kolor czarny, ponieważ widnieje on na białym tle. Jakby tło było czarne to wtedy znak CE będzie w jasnym kolorze, np. białym.

  • Dominika
  •  Avatar
3 lata 7 miesiąc temu #122

Witam,
czy oznakowanie CE na sprzęcie elektrycznym i elektronicznym musi mieć kolor czarny? Nigdzie nie ma informacji na temat koloru, widnieje jedynie informacja o czytelności, trwałości i wymiarach.

Czas generowania strony: 0.113 s.