Odpowiedz: Informacje na produkcie

Piszesz jako gość

Your e-mail address will never be displayed on the site.
X

Historia tematu: Informacje na produkcie

Maks. pokazywanych 6 ostatnich postów - (zaczynając od ostatniego)

  • Maciej Kulig CERTIOS
  • Maciej Kulig CERTIOS Avatar
3 lata 1 miesiąc temu #138

Wymagania odnośnie oznakowania zawarte są w art. 7 do dyrektywy EMC 2014/30/UE oraz dyrektywy RoHS 2 2011/65/UE. Prawodawca nakazuje w art.7 nakazuje "Producenci są zobowiązani zapewnić opatrzenie aparatury, którą wprowadzili do obrotu, nazwą typu, numerem partii lub serii lub inną informacją umożliwiającą ich identyfikację, lub w przypadku gdy wielkość lub charakter aparatury to uniemożliwiają, umieszczenie wymaganych informacji na opakowaniu lub w dokumencie załączonym do aparatury". Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na sformułowanie "umożliwiającą ich identyfikację". Jeżeli będzie możliwa jednoznaczna identyfikacja danego urządzenia tylko po nazwie to taka informacja może zostać umieszczona.
Czasami określonych przypadkach umieszczenie znaku CE na produkcie jest niemożliwe (niektóre materiały wybuchowe) lub niemożliwe w racjonalnych warunkach ekonomicznych lub technicznych. Wtedy znak CE można umieszcza się na opakowaniu i dokumencie przekazanym razem z wyrobem (instrukcji obsługi). Znaku CE nie wolno pominąć czy umieścić tylko na opakowaniu lub instrukcji z powodów czysto estetycznych czy ekonomicznych.

  • Dominika
  •  Avatar
3 lata 1 miesiąc temu #137

Witam,
prosiłabym o informacje jakie dane powinny znaleźć się na sprzęcie elektrycznym, podlegającym pod dyrektywy EMC i ROHS. Czy model i nazwa produktu może być traktowana jako synonim i wystarczy umieścić tą informację na opakowaniu, bez umieszczania jej na produkcie ?

Czas generowania strony: 0.050 s.