Topic-icon Zmiana kategorii ŚOI

Więcej
8 miesiąc 4 tygodni temu #902

Cześć Wszystkim!

Pytanie odnośnie wyrobów z CE....
Na rynek udostępnione były od dłuższego czasu produkty PPE w kategorii II.
Badanie typu przestało być aktualne i nie chcemy go odnowić.
Czy możemy zrobić z tego wyrobu zwykłą kategorię I zostawiając ten sam indeks wyrobu??

Pozdrawiam

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
8 miesiąc 4 tygodni temu #903

Panie Adamie zgodnie z rozporządzeniem PE 2016/425 kategorie środków ochrony indywidualnej są ustalane na podstawie zastosowania oraz zagrożeń przed którymi chronić mają ŚOI. Jeżeli te się nie zmieniają, sama kategoria również nie będzie się zmieniała. Jeżeli będzie można stosować ŚOI chroniący tylko przed zagrożeniami, o których mowa w kategorii I w załączniku nr I rozporządzenia PE 2016/425, będzie możliwa zmiana kategorii. Aczkolwiek na pewno będzie to się musiało wiązać ze zmniejszeniem zagrożeń, przed którymi chronić miało będzie ŚOI.

Poniżej zagrożenia, przed którymi chronią poszczególne kategorie dla środków ochrony indywidualnej:

RPE 2016/425, załącznik I:
"Kategoria I obejmuje wyłącznie następujące zagrożenia minimalne:
a) powierzchowne urazy mechaniczne;
b) kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą;
c) kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50 °C;
d) uszkodzenie wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca);
e) czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.

Kategoria II obejmuje zagrożenia inne niż wymienione w kategoriach I i III;

Kategoria III obejmuje wyłącznie zagrożenia które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, takie jak śmierć lub
nieodwracalne szkody na zdrowiu, związane z:
a) niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami i mieszaninami;
b) atmosferą o niedostatecznej zawartości tlenu;
c) szkodliwymi czynnikami biologicznymi;
d) promieniowaniem jonizującym;
e) środowiskiem o wysokiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze
wynoszącej co najmniej 100 °C;
f) środowiskiem o niskiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze
wynoszącej – 50 °C lub niższej;
g) upadkiem z wysokości;
h) porażeniem prądem elektrycznym i pracami pod napięciem;
i) utonięciem;
j) przecięciami przez przenośną pilarkę łańcuchową;
k) strumieniem pod wysokim ciśnieniem;
l) ranami postrzałowymi lub pchnięciem nożem;
m) szkodliwym hałasem.
"


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 27.09.2022
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 28.09.2022
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 29.09.2022
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
8 miesiąc 4 tygodni temu #904

Hm, czy tym samym mogę produkt o umownym numerze 1234 sprzedawanym dzisiaj jako kat II zacząć jutro sprzedawać jako numer 1234 ale pod kategoria I przy założeniu że usunę z etykiety oznaczenia o zagrożeniach i normach zharmonizowanych? Mogą na rynku funkcjonować 2 deklaracje na ten sam wyrób? Pierwsza dla kat II i druga na kat I?

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
8 miesiąc 4 tygodni temu #905

Proszę pamiętać, iż każdy czymkolwiek różniący się od siebie produkt (materiałem, właściwościami, zastosowaniem itp) powinien być odrębnie identyfikowalny (posiadać inne nazwy). W takiej sytuacji produkt A posiada określone zastosowanie, po zmianie zastosowania będzie to produkt B.

Znak CE, deklaracje zgodności, dokumentacja techniczna będą na nowo przygotowane, w praktyce będzie to nowe wprowadzenie do obrotu z chwilą zmiany takiego zastosowania.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 27.09.2022
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 28.09.2022
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 29.09.2022
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY
Za ten post podziękował: Adam Biniaś

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
8 miesiąc 4 tygodni temu #906

Tak właśnie myślałem. Dziękuję bardzo

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.071 s.