Odpowiedz: Badania masek przeciwpyłowych i przeciwsmogowych

Piszesz jako gość

Your e-mail address will never be displayed on the site.
X

Historia tematu: Badania masek przeciwpyłowych i przeciwsmogowych

Maks. pokazywanych 6 ostatnich postów - (zaczynając od ostatniego)

  • Maciej Kulig CERTIOS
  • Maciej Kulig CERTIOS Avatar
3 lata 2 miesiąc temu #113

Maski antysmogowe są środkami ochrony indywidualnej (ŚOI) zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG (od 21 kwietnia 2018 stosowane będzie Rozporządzenie 2016/425). Dyrektywa dzieli środki ochrony indywidualnej na trzy różne kategorie (kat. I, kat. II, kat. III) ryzyka związane z ich użytkowaniem. W zależności od kategorii stosuje się różne procedery oceny zgodności. Dla ŚOI o najmniejszym ryzyku procedura będzie znacznie łatwiejsza niż dla ŚOI o wysokim ryzyku.

Maski antysmogowe mają chronić przed niebezpiecznymi cząstkami, których wdychanie przez dłuższy okres czasu może doprowadzić do utraty zdrowia. W związku z tym maski należą do ŚOI zapewniających ochronę przed poważnymi zagrożeniami (kategoria II lub kategoria III).

Producent przed wprowadzeniem do obrotu ŚOI kat. II lub kat. III musi przeprowadzić badania w jednostce notyfikowanej. Jednostka badawcza sprawdza działanie maski zgodnie z normą EN 149:2001+A1:2009 "Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami -- Wymagania, badanie, znakowanie". Tak więc przed oddaniem maski do badania, producent musi dostosować maskę do wymagań normy.

  • Piotr
  •  Avatar
3 lata 2 miesiąc temu #108

Czy maski przeciwsmogowe muszą przejść badania potwierdzające ich skuteczność w filtracji pyłów? W jaki sposób są przeprowadzane takie badania? Czy maska która nie posiada badań może być sprzedawana jako skuteczna ochrona indywidualna?

Czas generowania strony: 0.160 s.