Odpowiedz: WANNY do użytku domowego, a znak CE i Deklaracja Właściwości Użytkowych

Piszesz jako gość

Your e-mail address will never be displayed on the site.
X

Historia tematu: WANNY do użytku domowego, a znak CE i Deklaracja Właściwości Użytkowych

Maks. pokazywanych 6 ostatnich postów - (zaczynając od ostatniego)

  • Paweł Piwowarczyk CERTIOS
  • Paweł Piwowarczyk CERTIOS Avatar
7 miesiąc 2 dni temu #530

WANNY do użytku domowego, a znak CE i Deklaracja Właściwości Użytkowych


Spełnienie wymagań dla producentów wanien obejmuje dokonanie przez nich oceny zgodności pod kątem dwóch aktów prawnych i normatywnych. Aby nadać znak CE na wanny oraz wystawić dokument deklaracji właściwości użytkowych producent musi spełnić m. in. wymagania:
- ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG - do pobrania w dolnej części strony "DOKUMENTY PRAWNE", dostępnej TUTAJ
- NORMY ZHARMONIZOWANEJ z rozporządzeniem CPR "EN 14516 - Wanny do użytku domowego" - możliwej do zakupu na stronach www.pkn.pl (np. wersja

Powyższe są najważniejszymi dokumentami służącymi do oceny zgodności wanien do użytku domowego. Ocena zgodności wanien obejmuje spełnienie wymagań:
- techniczno-konstrukcyjnych (EN 14516),
- dokumentacyjnych (305/2011),
- badawczych (EN 14516),
- dotyczących oceny zgodności - doboru i spełnienia wymagań odpowiedniego modułu oceny zgodności (EN 14516),
- dotyczących oznakowania wyrobu gotowego (EN 14516),
- dotyczących wystawienia dokumentu Deklaracji Właściwości Użytkowych (305/2011).

Jeżeli jesteście Państwo producentami - należy pobrać treść rozporządzenia CPR 305/2011, zakupić normę zharmonizowaną EN 14516 oraz spełnić wymagania tych dwóch dokumentów. W przypadku importerów - muszą się Państwo zapoznać z wymaganiami, aby zweryfikować, czy producent znajdujący się poza terenem EOG poprawnie spełnił te wymagania.

Czas generowania strony: 0.190 s.