Topic-icon Dystrybucja zabawek na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Więcej
3 lata 2 miesiąc temu #375

Dzień dobry,

jakie warunki powinniśmy spełniać oraz jakie dokumenty posiadać jeżeli będziemy sprzedawać w Polsce zabawki spoza UE (ze znakiem CE), które będziemy kupować od dystrybutora tej marki z Wielkiej Brytanii?

Deklarację zgodności? Przetłumaczoną instrukcję obsługi i zasady użytkowania?

Zabawki są już dostępne w kilku krajach UE oraz w kilku sklepach w Polsce.

Dziękuję za odpowiedź.

Adrian

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
3 lata 2 miesiąc temu #376

Panie Adrianie będzie Pan występował w takiej sytuacji w charakterze dystrybutora zabawek. W dyrektywie zabawkowej dostępny jest rozdział 7 "Obowiązki dystrybutorów" dotyczące wymagań dla dystrybutorów - treść dyrektywy dostępna do pobrania i przeczytania NA TEJ STRONIE W CZĘŚCI "KROK 2" .

Kim jest dystrybutor:
„Dystrybutor” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, inną niż producent lub importer, która udostępnia zabawkę na rynku - a więc jest to podmiot, który kupuje zabawkę na terenie EOG (Europsjeki Obszar Gospodarczy) oraz dalej ją odsprzedaje na terenie EOG.

Sam dystrybutor tak na prawdę większych obowiązków nie ma, jak i większej odpowiedzialności.

Artykuł 7 dyrektywy zabawkowej informuje nas:

1. Dystrybutorzy zachowują w swoich działaniach należytą staranność, by upewnić się, czy produkty, które udostępniają na rynku, są zgodne z obowiązującymi wymaganiami.
2. Przed udostępnieniem zabawki na rynku dystrybutorzy sprawdzają, czy zabawka jest opatrzona wymaganym oznakowaniem zgodności, czy towarzyszą jej wymagane dokumenty oraz instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa w języku lub językach zrozumiałych dla konsumentów w państwie członkowskim, w którym zabawka jest udostępniana na rynku, a także czy producent i importer spełnili wymagania określone w art. 4 ust. 5 i 6 oraz w art. 6 ust. 3. W przypadku gdy dystrybutor uważa lub ma powody, by uważać, że zabawka jest niezgodna z wymaganiami określonymi w art. 10 i w załączniku II, nie udostępnia zabawki na rynku, do czasu zapewnienia zgodności zabawki. Ponadto jeżeli zabawka stanowi zagrożenie, dystrybutor informuje o tym producenta lub importera jak również organy nadzoru rynku.
3. Dystrybutorzy zapewniają, by w czasie, gdy ponoszą oni odpowiedzialność za zabawkę, warunki jej przechowywania i przewożenia nie wpływały ujemnie na jej zgodność z wymaganiami określonymi w art. 10 i w załączniku II.
4. Dystrybutorzy, którzy uważają lub mają powody uważać, że udostępniona przez nich na rynku zabawka nie jest zgodna z odpowiednim ujednolicającym wspólnotowym prawodawstwem harmonizacyjnym, zapewniają podjęcie środków naprawczych koniecznych do zapewnienia
zgodności zabawki, jej wycofania z obrotu lub odzyskania, stosownie do okoliczności. Ponadto jeżeli zabawka stanowi zagrożenie, dystrybutorzy niezwłocznie informują o tym właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których zabawka została udostępniona, podając szczegółowe informacje, zwłaszcza na temat braku zgodności oraz wszelkich podjętych środków naprawczych.
5. Na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego dystrybutorzy udzielają temu organowi wszelkich informacji oraz udostępniają dokumentację konieczną do ustalenia zgodności zabawki. Na żądanie ego organu podejmują z nim współpracę w działaniach ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, jakie stwarzają zabawki udostępnione przez nich na rynku.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 13.12.2022
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 14.12.2022
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 15.12.2022
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOSKatarzyna Kowalik CERTIOS
Czas generowania strony: 0.063 s.