Topic-icon Wymagania dla zabawek drewnianych

  • Kuba
  • Kuba Avatar Autor
3 tygodni 21 godzin temu #518

Witam,
jakie normy i dyrektywy muszą zostać spełnione żeby móc wprowadzić na rynek zabawkę edukacyjną? (podstawa drewniana z elementami ruchomymi oraz dodatkowymi elementami plastikowymi, metalowymi). Czy konieczne jest oddanie takiej zabawki do testów zewnętrznych czy możliwe jest uzyskanie certyfikatu CE samodzielnie. Chcemy produkować całą zabawkę i poszczególne elementy samodzielnie. Dyrektywa 2009/48/WE oraz normy EN 71- niestety nie dają nam odpowiedzi na te pytania

Więcej
3 tygodni 21 godzin temu #519

Panie Kubo, zadał Pan kilka pytań, rozbijemy Pana post na kilka części:

"jakie normy i dyrektywy muszą zostać spełnione żeby móc wprowadzić na rynek zabawkę edukacyjną?"

Zabawki edukacyjne pod kątem oceny zgodności nie będą różniły się od standardowej zabawki. To oznacza, że dla większości takich zabawek zastosowanie będą miały:
- dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE,
- norma zharmonizowana EN 71-1 w zakresie właściwości mechanicznych,
- norma zharmonizowana EN 71-2 w zakresie palności
- norma zharmonizowana EN 71-3 w zakresie migracji pierwiastków chemicznych.

"Czy konieczne jest oddanie takiej zabawki do testów zewnętrznych czy możliwe jest uzyskanie certyfikatu CE samodzielnie."

Mówi o tym artykuł 19 dyrektywy zabawowej 2009/48/WE "Obowiązujące procedury oceny zgodności". Wskazuje on, że jeżeli producent samodzielnie spełnił wymagania norm zharmonizowanych obejmujących wszystkie zagrożenia wynikające z użytkowania zabawki "stosuje on procedurę wewnętrznej kontroli produkcji, określoną w module A załącznika II do decyzji nr 768/2008/WE". Wewnętrzna kontrola to procedura, w której producent samodzielnie spełnia wymagania dyrektyw i norm, bez konieczności udziału strony trzeciej (np. laboratorium badawczego). W tej procedurze, niezależnie od strony (producent, zewnętrzne laboratorium lub jakikolwiek inny podmiot gospodarczy) musi wykonać badania zabawek zgodnie z dyrektywą oraz z normami zharmonizowanymi. Jeżeli producent będzie w stanie samodzielnie takie badania przeprowadzić (to oznacza, że posiada niezbędną wiedzę i aparaturę kontrolno-pomiarową), może takie badania wykonać we własnym zakresie. Także odpowiadając na Pana pytanie, nie jest konieczne oddanie takiej zabawki do testów zewnętrznych.

Pytanie tylko, czy producent będzie w stanie takie badania wykonać samodzielnie. O ile kwestia właściwości mechanicznych nie powinna być nader skomplikowana, o tyle badania chemiczne wymagają użycia konkretnych odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego. Jeżeli producent dysponuje takowymi (ma zbudowane odpowiednie stanowisko badawcze) wykonuje badanie samodzielnie. Jeżeli nie - korzysta z zewnętrznych jednostek - mających zbudowane takowe stanowisko badawcze.

Powyższe należy rozumieć w ten sposób. że aby nadać znak CE na zabawkę samodzielnie, aby wystawić dokument deklaracji zgodności dla zabawki (często błędnie nazywanym "Certyfikatem CE"), producent musi być pewny, że zabawka spełnia wymagania (m. in. badawcze). Moduł A oceny zgodności pozwala na samodzielną analizę i deklarowanie przez producenta takowej zgodności. A co się będzie działo "w środku" u producenta - to już jego sprawa - byle, aby on miał dowody na to, że zabawka spełnia wymagania mające do niej zastosowanie.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE:
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - 28.09.2020 / 990PLN netto/os
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - 29.09.2020 / 990PLN netto/os
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - 30.09.2020 / 990PLN netto/os
SZKOLENIA w Krakowie i Warszawie - SZCZEGÓŁY
Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOSKatarzyna Kowalik CERTIOS
Czas generowania strony: 0.259 s.