Zadzwoń: Systemy ISO: +48 693 398 917, Znak CE: +48 600 488 875 lub NAPISZ DO NAS!

Znak CE (33 tematy)

Kategoria
W dziale ogólnym znajdziemy informacje - Kiedy nadawać znak CE, na jakie produkty, na jakiej podstawie oraz określenie wymagań prawnych związanych z oznaczeniem CE

Moderatorzy: Paweł Piwowarczyk CERTIOS
Odp: Meble - ze znakiem CE i z dekl ...
przez Paweł Piwowarczyk CERTIOS
5 miesiąc 1 tydzień temu
Dział poświęcony podstawowym informacjom o deklaracjach zgodności – Kto wystawia (podpisuje) dokument deklaracji zgodności, w jakim języku, w jakiej sytuacji, jakie elementy musi zawierać deklaracja zgodności, jak jest przechowywana.

Moderatorzy: Paweł Piwowarczyk CERTIOS
Odp: deklaracja zgodności 1999/5/EC
przez Maciej Kulig CERTIOS
3 miesiąc 1 dzień temu
Dział opisujący formę oraz zawartość tabliczek znamionowych (etykiet) niezbędnych z punktu widzenia przepisów oznaczenia CE.

Moderatorzy: Paweł Piwowarczyk CERTIOS
Odp: Jakie informacje umieszczac na ...
przez Maciej Kulig CERTIOS
5 miesiąc 4 tygodni temu

Instrukcja obsługi (Brak tematów)

Dział poświęcony wymaganiom stawianym instrukcjom obsługi, wymaganym przez większość dyrektyw przewidujących znak CE. W dziale znajdziesz opis zawartości instrukcji, formę, język, podstawy prawne.

Moderatorzy: Paweł Piwowarczyk CERTIOS
Brak tematów
W dziale dotyczącym dokumentacji technicznej zawarte są praktyczne wskazówki dotyczące budowania własnej dokumentacji technicznej, zgodnej z wymaganiami dyrektyw przewidujących oznaczenie CE.

Moderatorzy: Paweł Piwowarczyk CERTIOS
Odp: Co powinno się znajdować w dok ...
przez Maciej Kulig CERTIOS
6 miesiąc 2 dni temu
Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE. Praktyczne informacje dotyczące procesu oceny zgodności maszyn i urządzeń, analizy ryzyka maszyn, wymagań zasadniczych dyrektywy maszynowej, norm zharmonizowanych z dyrektywą 2006/42/WE, badań, deklaracji zgodności WE oraz znaku CE dla maszyn.

Moderatorzy: Paweł Piwowarczyk CERTIOS
Stara maszyna, produkcja lata ...
przez Paweł Piwowarczyk CERTIOS
2 tygodni 16 godzin temu
Dyrektywy: niskonapięciowa LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, RoHS II 2011/65/UE, Ekoprojekt 2009/125/WE, Etykietowanie 2010/30/UE. Praktyczne informacje dotyczące procesu oceny zgodności urządzeń elektrycznych, wymagań zasadniczych, norm zharmonizowanych z dyrektywami, badań, deklaracji zgodności WE oraz znaku CE dla urządzeń elektrycznych.

Moderatorzy: Paweł Piwowarczyk CERTIOS
Odp: Informacje na produkcie
przez Maciej Kulig CERTIOS
4 miesiąc 1 tydzień temu
Dyrektywa zabawkowa TOYS 2009/48/WE. Praktyczne informacje dotyczące procesu oceny zgodności zabawek, analizy ryzyka zabawek, wymagań norm bezpieczeństwa mechanicznego EN 71-1, palności EN 71-2, chemii EN 71-3 itp., badań, deklaracji zgodności WE oraz znaku CE dla zabawek.

Moderatorzy: Paweł Piwowarczyk CERTIOS, Katarzyna Kowalik CERTIOS
Odp: wytyczne dotyczące znaku CE
przez J.S.Hamilton
4 miesiąc 3 tygodni temu
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 305/2011. Praktyczne informacje dotyczące procesu oceny zgodności wyrobów budowlanych, wdrożenia zakładowej kontroli produkcji, norm zharmonizowanych, badań, deklaracji właściwości użytkowych, krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz znaku CE a także znaku budowlanego dla wyrobów budowlanych.

Moderatorzy: Paweł Piwowarczyk CERTIOS
PRZEWODY WENTYLACYJNE - podleg ...
przez Paweł Piwowarczyk CERTIOS
1 miesiąc 1 tydzień temu
Dyrektywa PPE 89/686/WE. Praktyczne informacje dotyczące procesu oceny zgodności środków ochrony indywidualnej, kategorii ŚOI, wymagań zasadniczych dyrektywy PPE, norm zharmonizowanych z dyrektywą 89/686/WE, badań środków ochrony indywidualnej , deklaracji zgodności oraz znaku CE dla SOI.

Moderatorzy: Paweł Piwowarczyk CERTIOS
Odp: Badania masek przeciwpyłowych ...
przez Maciej Kulig CERTIOS
5 miesiąc 2 tygodni temu
W tym miejscu zamieszczamy informacje o szkoleniach związanych z tematyką znaku CE.

Moderatorzy: Paweł Piwowarczyk CERTIOS
Rozporządzenie budowlane CPR 3 ...
przez Paweł Piwowarczyk CERTIOS
4 miesiąc 2 tygodni temu
Czas generowania strony: 0.072 s.