Topic-icon Co powinno zawierać się w punkcie 8 dokumentu Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych?

Więcej
3 lata 5 miesiąc temu #194

Co powinna zawierać krajowa deklaracja zgodności w punkcie 8- deklarowane właściwości użytkowe.
Który rozdział polskiej normy wskazuje, co musi być umieszczone w tym punkcie?

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
3 lata 4 miesiąc temu #295

Pani Aniu, zawartość Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych opisana jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (z późniejszymi zmianami). Zgodnie z punktem 8 załącznika nr 2 do w/wym rozporządzenia w dokumencie KDWU należy podać:

- Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań,
- Deklarowane właściwości użytkowe,
- Inne uwagi.

W ocenie zgodności wyrobów budowlanych podlegających pod KDWU rozróżnia się dwie ścieżki postępowania:
- zgodność z Krajową Oceną Techniczną (KOT) lub
- zgodność z Polską Normą (PN).

W sytuacji, kiedy produkt podlega pod KOT - w punkcie 8 Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych podaje się dane zaczerpnięte bezpośrednio z dokumentu Krajowej Oceny Technicznej (dawniej Aprobaty Technicznej).

W sytuacji, kiedy produkt podlega pod Polską Normę - właściwości muszą zostać dobrane każdorazowo indywidualnie przez producenta wyrobu budowlanego w oparciu o charakterystyki zawarte w Polskiej Normie. Jeżeli norma mówi np. o:
- wymiarach,
- parametrach roboczych,
- wytrzymałości,
- reakcji na ogień,
- odporności,
- substancjach chemicznych,
- trwałości lub innych cechach wyrobów budowlanych,
producent spełniając te wymagania powinien je zadeklarować dokumencie Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych. Sytuacja deklarowania charakterystyk jest w takim przypadku typowo indywidualna. Niestety o tych charakterystykach żaden konkretny rozdział PN nie mówi - wymagana jest analiza całej normy.

Inaczej jest w przypadku wyrobów budowlanych objętych przepisami oznaczenia CE, zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 305/2011 oraz wymaganiami NORMY ZHARMONIZOWANEJ. W przedmiotowej normie zharmonizowanej najczęściej w załączniku ZA jest dostępny wykaz deklarowanych charakterystyk. Aczkolwiek jest to już inny rodzaj oceny zgodności, która jest deklarowana za pomocą nie KDWU, a DWU (Deklaracji Właściwości Użytkowych).


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 27.09.2022
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 28.09.2022
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 29.09.2022
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.063 s.