Odpowiedz: Kto wystawia deklarację zgodności?

Piszesz jako gość

Your e-mail address will never be displayed on the site.
X

Historia tematu: Kto wystawia deklarację zgodności?

Maks. pokazywanych 6 ostatnich postów - (zaczynając od ostatniego)

 • Paweł Piwowarczyk CERTIOS
 • Paweł Piwowarczyk CERTIOS Avatar
2 tygodni 4 dni temu #708

piramjida napisał: W nawiązaniu do poprzedniej wiadomości - zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności

20) producencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która projektuje i wytwarza wyrób, albo dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem;

Kto jest odpowiedzialny za deklarację CE gdy istnieje zarówno osoba która wyprodukowała maszynę wyłącznie dla innego podmiotu, który wprowadza go do obrotu pod własnym znakiem? Czy oba te podmioty czy tylko ten który wprowadza go do obrotu pod własnym znakiem?


Za wystawienie deklaracji zgodności odpowiada podmiot (zgodnie z przytoczoną przez Pana/Panią definicją) będący producentem - a więc ten, którego logo/marka/dane znajdą się na produkcie. Podmiot gospodarczy, który wytwarzał dane dobro, ale nie wprowadził go do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym nie jest traktowany jako producent, w związku z czym nie wystawia dokumentu deklaracji zgodności.

 • Paweł Piwowarczyk CERTIOS
 • Paweł Piwowarczyk CERTIOS Avatar
2 tygodni 4 dni temu #707

Deklaracja zgodności napisał: Czy wymagane jest wystawienie deklaracji zgodności na maszynę nieukończona ? Jeśli nie to jaki dokument należy wtedy wystawić?


Maszyny nieukończone zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE nie są objęte nadaniem znaku CE oraz nie wystawia się dla nich dokumentu deklaracji zgodności. Wystawia się inny dokument - deklarację włączenia maszyny nieukończonej. Zawartość tego dokumentu określa załącznik do dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

 • Paweł Piwowarczyk CERTIOS
 • Paweł Piwowarczyk CERTIOS Avatar
2 tygodni 4 dni temu #706

Robert K. napisał: Jaka odpowiedzialność ponosi osoba upoważniona do podpisania deklaracji ?


Zasadniczo - taką samą jak za każdą czynność związaną z pracą w danym zakładzie pracy.

Dokument deklaracji zgodności jest oświadczeniem woli przedsiębiorstwa - odpowiada za niego cała spółka - najczęściej zarząd. Spółka może dochodzić swoich praw od pracownika wystawiającego deklarację zgodności w chwili, kiedy celowo on działał na szkodę spółki. W innej sytuacji do pracownika wystawiającego deklarację zgodności mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy.

 • piramjida
 • Avatar
2 tygodni 4 dni temu #705

W nawiązaniu do poprzedniej wiadomości - zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności

20) producencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która projektuje i wytwarza wyrób, albo dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem;

Kto jest odpowiedzialny za deklarację CE gdy istnieje zarówno osoba która wyprodukowała maszynę wyłącznie dla innego podmiotu, który wprowadza go do obrotu pod własnym znakiem? Czy oba te podmioty czy tylko ten który wprowadza go do obrotu pod własnym znakiem?

 • Deklaracja zgodności
 • Avatar
1 miesiąc 4 dni temu #685

Czy wymagane jest wystawienie deklaracji zgodności na maszynę nieukończona ? Jeśli nie to jaki dokument należy wtedy wystawić?

 • Robert K.
 • Avatar
1 miesiąc 4 dni temu #684

Jaka odpowiedzialność ponosi osoba upoważniona do podpisania deklaracji ?

Czas generowania strony: 0.061 s.