Odpowiedz: Kto wystawia deklarację zgodności?

Piszesz jako gość

Your e-mail address will never be displayed on the site.
X

Historia tematu: Kto wystawia deklarację zgodności?

Maks. pokazywanych 6 ostatnich postów - (zaczynając od ostatniego)

 • Paweł Piwowarczyk CERTIOS
 • Paweł Piwowarczyk CERTIOS Avatar
3 tygodni 3 dni temu #569

Odpowiem na pytania w 3 częściach:
1. Jeżeli to towar oznaczony Pana logiem - to Pan jest producentem, nikt inny.
2. Zapis, że dokument został wystawiony na podstawie deklaracji producenta nic tu nie wnosi, gdyż to Pan jako producent wystawia deklarację "na swoją wyłączoną odpowiedzialność" i taka właśnie treść ma się pojawić na dokumencie deklaracji zgodności.
3. Pan jest producentem, więc spełnia Pan wymagania w zakresie dla producentów, a nie importerów. Importerem by Pan był, jakby Pan wprowadzał do obrotu towary spoza krajów EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) NIE POD WŁASNYM LOGIEM.

 • Adrian
 • Avatar
3 tygodni 3 dni temu #568

Wszytko zostało wyjaśnione, ale chciałem się upewnić :)
Kupuję w UE towar oznaczony moim logo.
Do każdego produktu otrzymuję deklarację zgodności od producenta.
Następnie wystawiam deklarację z moim logo oraz zapisem, że dokument został wystawiony na podstawie deklaracji producenta.
Jest to zgodne z prawem, czy to ja jako importer ponoszę odpowiedzialność za produkt?

 • Paweł Piwowarczyk CERTIOS
 • Paweł Piwowarczyk CERTIOS Avatar
5 miesiąc 2 tygodni temu #478

Pani Weroniko, niezależnie od wystawionych certyfikatów przez jednostki badawcze / certyfikujące - podstawowym dokumentem mówiącym o znaku CE na produkcie jest deklaracja zgodności. Podmiot (najczęściej producent) podpisując dokument deklaracji zgodności przyjmuje na siebie 100%-ową odpowiedzialność za produkt. Niezależnie od stanu "zbadania" urządzenia. Większość dyrektyw przewidujących nadanie oznaczenia CE wymaga, aby na deklaracji zgodności znajdowały się zapisy "Niniejsza deklaracja zgodności zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta".

 • Weronika
 • Avatar
5 miesiąc 3 tygodni temu #475

Jaki jest odpowiedzialność za podpisywanie deklaracji zgodności ?
Mam wystawiony certyfikat z uwagami do poprawy , jako właściciel wystawiam deklaracje nie poprawiając produktu czy w związku z tym ponoszę jakąś odpowiedzialność , jeśli tak to jaka i gdzie jest ona napisana( w jakich przepisach),
Pozdrawiam

 • Paweł Piwowarczyk CERTIOS
 • Paweł Piwowarczyk CERTIOS Avatar
6 miesiąc 4 tygodni temu #466

Panie Marcinie, norma PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 mówi o deklaracji składanej przez dostawców "Ocena zgodności -- Deklaracja zgodności składana przez dostawcę -- Część 1: Wymagania ogólne". Owa "deklaracja" nie jest tożsama w wymaganiami przepisów prawnych, które określają wystawienie dokumentu "deklaracji zgodności WE" czy "deklaracji zgodności UE".

Norma tyczy się dobrowolnych dekalracji składanych przez różne podmioty gospodarcze. Norma nie jest obowiązkowa.

Deklaracja zgodności WE czy deklaracja zgodności UE określona w przepisach prawnych (dyrektywach, rozporządzeniach) jest nadrzędna w stosunku do wymagań normatywnych.

 • Marcin P.
 • Avatar
7 miesiąc 56 minut temu #465

Dzień dobry.
Jak się ma to co Pan napisał, że tylko Producent lub jego Upoważniony Przedstawiciel może wystawić Deklarację Zgodności, do tego co podaje norma PN-EN ISO/IEC 17050-1? Wg niej,Dostawca również może taką deklarację wystawić.

Pozdrawiam.

Czas generowania strony: 0.038 s.