Topic-icon Co to jest deklaracja zgodności?

  • chaoz11@wp.pl
  • chaoz11@wp.pl Avatar
4 lata 8 miesiąc temu #362

Czy komora próżniowa 26litrów w zestawie z pompą powinny posiadać CE?

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
4 lata 8 miesiąc temu #363

Przypuszczamy, że tak, aczkolwiek to jest już uzależnione od większej ilości szczegółów (Zastosowanie, konstrukcja, działanie itp). W standardowym przypadku komora z pompą podlegałyby pod wymagania dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE lub dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Obie dyrektywy przewidują wystawienie znaku CE oraz deklaracji zgodności.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 12.12.2023
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 13.12.2023
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 14.12.2023
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

  • Piotr
  • Piotr Avatar
3 lata 1 miesiąc temu #750

Witam 0czy produkt o nazwie refraktometr ręczny lunetkowy importowany z Chin musi posiadać deklaracje zgodności ? czy KAZDY produkt misi posiadać deklaracje zgodności ? .

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
3 lata 1 tydzień temu #772

Piotr napisał: Witam 0czy produkt o nazwie refraktometr ręczny lunetkowy importowany z Chin musi posiadać deklaracje zgodności ? czy KAZDY produkt misi posiadać deklaracje zgodności ? .


Panie Piotrze, po nazwie nie ma możliwości weryfikacji czy produkt będzie podlegał pod określone wymagania. Uzależnione jest to od kwestii technicznych oraz od zastosowania produktu.

Lista produktów objętych przepisami znaku CE oraz obowiązku wystawienia deklaracji zgodności umieszczona jest TUTAJ w części "NA KTÓRE WYROBY ZNAK CE JEST WYMAGANY?".


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 12.12.2023
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 13.12.2023
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 14.12.2023
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
6 miesiąc 5 dni temu #1001

Dzień dobry,

co powinna zawierać właściwa Deklaracja zgodności WE? Powinna być przygotowana według Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE czy według normy PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 czy może rozporządzenie 768/2008/WE ? Jaki dokument jest nadrzędny przy przygotowywaniu deklaracji i dlaczego?
W załączniku II dyrektywy 2006/42/WE punt 5 i 6 zaczyna się od sformułowania "w odpowiednich przypadkach" jest mowa o podaniu jednostek notyfikowanej oraz podaniu numerów świadectw. Co oznacza "w odpowiednich przypadkach"? Czy w deklaracjach powinny znaleźć się poza odniesieniami do dyrektw i norm, numery badań, świadectw?
Tak samo jest w nowym rozporządzeniu maszynowej do nowej 2023/1230.

Z góry dziękuję.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYN
Deklaracja ta oraz jej tłumaczenia muszą być sporządzone na tych samych warunkach co instrukcja (patrz:
załącznik I sekcja 1.7.4.1 lit. a) i b), w formie maszynopisu lub odręcznie wielkimi literami.
Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje
części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych
działań.
Deklaracja zgodności WE musi zawierać następujące dane szczegółowe:
1) firmę i pełny adres producenta, a w stosownych przypadkach jego upoważnionego przedstawiciela;
2) nazwisko i adres osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę we Wspólnocie, upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej;
3) opis i dane identyfikacyjne maszyny, w tym ogólne określenie, funkcja, model, typ, numer seryjny i nazwa
handlowa;
4) zdanie zawierające wyraźne oświadczenie, że maszyna spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia niniejszej
dyrektywy, a w stosownych przypadkach podobne zdanie zawierające oświadczenie o zgodności z innymi
dyrektywami wspólnotowymi lub odpowiednimi przepisami, które maszyna musi spełniać. Odniesienia te
muszą być odniesieniami opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
5) w odpowiednich przypadkach, nazwę adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła badanie typu WE, o którym mowa w załączniku IX oraz numer świadectwa badania typu WE;
6) w odpowiednich przypadkach, nazwę adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która zatwierdziła
system pełnego zapewnienia jakości, o którym mowa w załączniku X;
7) w odpowiednich przypadkach, odniesienie do zastosowanych norm zharmonizowanych, o których mowa w art.
7 ust. 2;
8) w odpowiednich przypadkach, odniesienie do innych zastosowanych norm technicznych i specyfikacji;
9) miejsce i datę złożenia deklaracji;
10) tożsamość i podpis osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
5 miesiąc 2 tygodni temu #1004

Wystawienie dokumentu deklaracji zgodności jest narzucone przez dyrektywę maszynową 2006/42/WE i to właśnie ten dokument reguluje zawartość tego dokumentu. Norma EN ISO/IEC 17050-1 mówi ogólnie o deklaracjach składanych przez dostawców, w nieuregulowanym segmencie. Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE reguluje tą kwestię, także należy spełnić wymagania dotyczące wystawienia deklaracji zawarte w załączniku II dyrektywy maszynowej "Załącznik II - Deklaracje - Treść - Deklaracja zgodności WE dla maszyn".

Tylko deklaracja zgodna z powyższą dyrektywą jest poprawna.

Sformułowania "w odpowiednich przypadkach" rozumiane jest dosłownie, a więc jeżeli taki przypadek ma miejsce. W przypadku maszyn większość maszyn nie musi być poddawanych ocenie zgodności z udziałem jednostki notyfikowanej w związku z czym te dwa punkty przytoczone przez Pana nie mają zastosowania, nie podaje się ich na dokumencie deklaracji zgodności dla maszyn.

Jeżeli maszyna byłaby oceniona przez jednostkę notyfikowaną - wtedy te dwa punkty musiałyby zostać uzupełnione przez producenta maszyny, który wystawia dokument deklaracji zgodności.

Numery badań i świadectw - podajemy w deklaracji tylko w powyższej sytuacji, kiedy jest zaangażowana w proces oceny zgodności jednostka notyfikowana. W innych sytuacjach nie ma takiego wymagania i praktyka jest taka, iż tych danych się nie podaje na dokumencie deklaracji zgodności.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 12.12.2023
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 13.12.2023
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 14.12.2023
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.083 s.