Topic-icon Jak nadać znak CE – KROK 6/10 „Wykonanie badań”

Więcej
5 lata 8 miesiąc temu #153

Jak nadać znak CE – KROK 6/10 „Wykonanie badań”


1. Wielu producentów sobie zadaje pytanie – czy badania są obowiązkowe, a jeżeli byłyby to które badania / testy wykonać? Przepisy dotyczące oznaczenia CE w większości sytuacji (dla modułu A) nie narzucają konieczności wykonania konkretnych badań. Wymagane jest natomiast, aby producent był w stanie na podstawie swojej własnej dokumentacji technicznej udowodnić, że jego urządzenie jest bezpieczne. W praktyce okaże się, że ciężko bez badań udowodnić bezpieczeństwo takiego urządzenia.

2. Kto takie badania powinien wykonać? O ile nie będzie to określone inaczej w danym module oceny zgodności – przeważnie badania wykonuje – ktokolwiek.
- A więc jeżeli producent będzie miał możliwość wykonania poszczególnych badań (możliwość tj. warunki, sprzęt, personel i kompetencje) – może je samodzielnie przeprowadzić. Naturalnie wyniki z takich badań muszą zostać udokumentowane i włączone do dokumentacji technicznej.
- Jeżeli producent nie będzie w stanie wykonać badań samodzielnie – można skorzystać z usług laboratoriów specjalizujących się w badaniach danego typu. Należy tutaj rozgraniczyć jednostki badawcze z tzw. akredytacją PCA lub też bez niej. Oczywiście polecamy wykonywanie badań tylko i wyłącznie w laboratoriach z akredytacją, gdyż ich wyniki są uznawane w każdym przypadku przez każdy organ nadzoru rynku.

3. Wykaz laboratoriów akredytowanych znajdziemy na stronie PCA -Polskiego Centrum Akredytacji

4. Które badania wykonać? Ciężkie zazwyczaj pytanie. Postaramy się odpowiedzieć na nie iteracyjnie, aby dojść do odpowiedzi w pewnej kolejności. Aby to uczynić, musimy sobie odpowiedzieć na kilka dodatkowych pytań:
- Czy moduł oceny zgodności lub inne wymaganie dyrektywy / rozporządzenia wymaga skorzystania z tzw. jednostki notyfikowanej? – Jeżeli odpowiedź jest twierdząca – kontaktujemy się z jednostką notyfikowaną i ustalamy program badań.
- Czy stosujemy normę zharmonizowaną? – W przypadku odpowiedzi twierdzącej – przeglądamy daną normę i w niej odczytujemy które badanie należy wykonać. Większość norm dokładnie opisuje w jaki sposób i ile próbek należy poddać badaniu.
- Czy producent ma potwierdzenie w swojej dokumentacji, że wymaganie zasadnicze jest spełnione? – Jeżeli TAK, kolejne badania nie będą wymagane. Jeżeli NIE – producent wykonuje wszystkie te badania, które będą gwarantowały bezpieczeństwo danego urządzenia.

5. Przykłady badań zalecanych w ocenie zgodności:

Jeżeli produkty zaliczają się do jednej z następujących kategorii przeważnie zaleca się posiadanie dowodów w dokumentacji technicznej w postaci raportów z badań pod kątem np:

MASZYNY
- Badania elektryczne maszyn na zgodność z normą EN 60204-1 „Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 1: Wymagania ogólne”
- Badania kompatybilności elektromagnetycznej na zgodność z dyrektywą 2014/30/UE i normami EMC (maszyny elektryczne).

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
- Badania elektryczne na zgodność z normą EN 60335-1 „Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne”
- Badania kompatybilności elektromagnetycznej na zgodność z dyrektywą 2014/30/UE i normami EMC
- Badania substancji niebezpiecznych zawartych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym na zgodność z dyrektywą RoHS II 2011/65/UE.

ZABAWKI
- Badania mechaniczne zabawek na zgodność z normą EN 71-1 „Bezpieczeństwo zabawek -- Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne”
- Badania palności zabawek na zgodność z normą EN 71-2 „Bezpieczeństwo zabawek -- Część 2: Palność”
- Badania chemiczne zabawek na zgodność z normą EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek -- Część 3: Migracja określonych pierwiastków”

PRZYRZĄDY POMIAROWE
- Badania w większości przypadków określone i wykonywane przez jednostkę notyfikowaną.

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
- Badania na zgodność z normami dotyczącymi konkretnych produktów (np. rękawice ochronne podlegają pod normę EN 420+A1, w związku z czym należy wykonać badania na zgodność z normą EN 420+A1 „Rękawice ochronne -- Wymagania ogólne i metody badań”

URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE – Dyrektywa ciśnieniowa PED 2014/68/UE.
- Badania ciśnieniowe w większości przypadków określone i wykonywane przez jednostkę notyfikowaną.

URZĄDZENIA RADIOWE – Dyrektywa radiowa RED 2014/53/UE.
- Badania radiowe w większości przypadków określone i wykonywane przez jednostkę notyfikowaną.

WYROBY BUDOWLANE – Rozporządzenie budowlane CPR 305/2011
- Badania na zgodność z normami dotyczącymi konkretnych produktów (np. drzwi zewnętrzne podlegają pod normę EN 14351-1+A2, w związku z czym należy wykonać badania na zgodność z normą EN 14351-1+A2 „Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne”

Jest to tylko przykład badań, jakie w standardowych sytuacjach są przeprowadzane na określonych wyrobach. Proces nadania oznaczenia CE jest na tyle indywidualny, iż producent powinien samodzielnie zdiagnozować wymagane badania typowo dla swojego produktu.


PRZEJDŹ DO POPRZEDNIEJ CZĘŚCI – KROK 5/10 „Spełnienie wymagań zasadniczych i innych”
PRZEJDŹ DO KOLEJNEJ CZĘŚCI – KROK 7/10 „Opracowanie dokumentacji technicznej”


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 12.12.2023
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 13.12.2023
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 14.12.2023
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

  • ARTSPA Henryk Ratajczak
  • ARTSPA Henryk Ratajczak Avatar
3 lata 7 miesiąc temu #529

Dzień dobry
jestem polskim producentem wanien wolno stojących , jak nadać CE - deklaracja zgodności , deklaracja właściwości użytkowych pozdrawiam

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
3 lata 7 miesiąc temu #531

Panie Henryku, polecamy osobny wątek poświęcony wannom - TUTAJ .


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 12.12.2023
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 13.12.2023
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 14.12.2023
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
1 rok 3 miesiąc temu #967

Dzień dobry,

Dla przykładu firma X sprowadza zabawki z Chin. Dostawca ma wykonany test, w akredytowanym laboratorium. Jednakże w teście napisane jest, że jest wykonany dla firmy Y. Czy firma x powinna zlecić nowe testy, czy może bazować na testach firmy Y? Testy firmy Y są poprawne, produkt jest identyczny mechanizmem. Posiada drobne różnice wizualne, ale nadal użyte materiały, kolory pozostają te same. Mam na myśli ROHS oraz EMC, ale całościowo zastanawia mnie czy można polegać na takich testach. Często np. baterie która jest produkowana dla firmy y, firma x ma identyczną

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
1 rok 3 miesiąc temu #970

Haniu6500 można bazować na badaniach dostawcy - mogą one być traktowane jako dowody zgodności. Tylko badania te muszą odnosić się do dokładnie tego przedmiotu.

Jeżeli dostawca sprzedaje identyczny produkt pod 5 markami, a także produkt podlega pod moduł oceny zgodności A "wewnętrzna kontrola produktu" (co jest bardzo istotne w tym przypadku) - oczywiście raz wykonane badania będą wystarczające. Ale jeżeli produkty "posiadają drobne różnice wizualne" należy stwierdzić, iż nie są one tym samym produktem.

W takiej sytuacji należałoby określić, czym się różnią od "pierwowzoru", dokonać analizy i zbadać te elementy, które mają wpływ na spełnienie wymagań zasadniczych danej dyrektywy. Jeżeli użyto w takich "podobnych" produktach dokładnie tych samych materiałów - badań chemicznych (wymaganych w dyrektywie zabawkowej 2009/48/WE TOYS) nie będziemy musieli powtarzać, gdyż wiemy, że to dokładnie te same materiały (oczywiście, jeżeli mamy na to dowody, że to są dokładnie te same materiały).

Ale co z właściwościami mechanicznymi (wytrzymałość) - w niektórych sytuacjach powinniśmy już takie badania wykonać ponownie. Aczkolwiek uzależnione jest to od indywidualnej analizy danego przypadku - takiej analizy powinien dokonać nowy producent takiego produktu.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 12.12.2023
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 13.12.2023
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 14.12.2023
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.083 s.