Odpowiedz: PRZEWODNIK - Jak wygląda PROCEDURA nadania oznaczenia CE na dowolny produkt?

Piszesz jako gość

Your e-mail address will never be displayed on the site.
X

Historia tematu: PRZEWODNIK - Jak wygląda PROCEDURA nadania oznaczenia CE na dowolny produkt?

Maks. pokazywanych 6 ostatnich postów - (zaczynając od ostatniego)

  • Paweł Piwowarczyk CERTIOS
  • Paweł Piwowarczyk CERTIOS Avatar
1 rok 11 miesiąc temu #159

PRZEWODNIK - Jak wygląda PROCEDURA nadania oznaczenia CE na dowolny produkt?

W poniższym artykule przedstawimy Państwu w jaki sposób można nadać znaku CE dla większości produktów, dla których oznaczenie znakiem CE jest wymagane.

W pierwszej kolejności należy posiadać wiedzę z zakresu:
- Co to jest znak CE, kiedy jest wymagany, kto może nadać oznaczenie CE? – KLIKNIJ TUTAJ

Po zapoznaniu się z powyższym artykułem jesteśmy gotowi do przystąpienia do określenia ścieżki postępowania podczas nadawania oznaczenia CE.

Cały proces podzieliliśmy na 10 kroków, które powinny Państwu pomóc w poprawnym spełnieniu wymagań związanych z oceną zgodności i nadaniem znaku CE na dowolny produkt.

1. KROK 1/10 - Przyporządkowanie Dyrektyw Nowego Podejścia / Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego mających zastosowanie do danego produktu
2. KROK 2/10 - Określenie polskich aktów prawnych
3. KROK 3/10 - Wyszukanie norm zharmonizowanych z dyrektywami / rozporządzeniami europejskimi
4. KROK 4/10 - Przeprowadzenie procesu analizy ryzyka
5. KROK 5/10 - Spełnienie wymagań zawartych w dokumentach wyszczególnionych w punktach 1-3
6. KROK 6/10 - Wykonanie badań
7. KROK 7/10 - Opracowanie dokumentacji technicznej
8. KROK 8/10 - Stworzenie instrukcji obsługi
9. KROK 9/10 - Oznakowanie produktu tabliczką znamionową CE
10. KROK 10/10 - Wystawienie deklaracji zgodności

Powyższe 10 kroków pozwolą Państwu na samodzielnie i zgodne z prawem nadanie znaku CE na określony wyrób. Aby przejść do szczegółowego opisu spełnienia danego podpunktu proszę kliknąć w podświetloną treść danego kroku.

Czas generowania strony: 0.217 s.