Topic-icon Produkcja wyrobów pod innym logo (np. logo Klientów), a znak CE?

  • Tomek
  • Tomek Avatar Autor
4 lata 6 miesiąc temu #373

Witam,
Jeżeli producent posiada CE ale produkuję dla danego odbiorcy pod jego nazwą produkt to czy producent może przepisać/scedować certyfikat na produkt z brandem odbiorcy ?
Dziękuję za odpowiedź

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
4 lata 6 miesiąc temu #377

Zgodnie z definicjami zawartymi w dyrektywach nowego podejścia, czy wszystkich innych przepisach związanych z tematyką znaku CE oraz deklaracji zgodności - podmiot będący producentem musi spełnić wymagania zawarte w tych przepisach. Aczkolwiek samo określenie producenta nie jest już tutaj takie jednoznaczne.

"PRODUCENT - oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która wytwarza produkt lub która zleca zaprojektowanie lub wytworzenie produktu i oferuje
ten sprzęt elektryczny pod własną nazwą lub znakiem towarowym"


Zgodnie z powyższym zapisem - producentem nie jest podmiot gospodarczy, który realnie będzie wytwarzał dany towar. Producentem jest ten podmiot, zgodnie z umową z kontrahentem, który "oferuje ten sprzęt elektryczny pod własną nazwą lub znakiem towarowym".

Jeżeli my jesteśmy Klientem wytwórcy, który kupuje od niego dany towar oraz ustalimy z wytwórcą, żeby na produkcie znalazło się nasze logo, nasza nazwa itp. - zgodnie z obowiązującymi przepisami to my będziemy traktowani jako producenci tego produktu. W takiej sytuacji wszelkie wymagania stawiane dla producentów będą musiały zostać spełnione przez naszą firmę, a nie przez wytwórcę.

Analogicznie sytuacja wygląda w odwrotnej sytuacji. My wytwarzamy towar, aczkolwiek logo czy nazwa produktu będą na wyrobie występować naszego kontrahenta (Klienta). My traktujemy siebie jako wytwórców, którzy wykonują prace opisane w umowie z kontrahentem, aczkolwiek odpowiedzialność za spełnienie wymagań dyrektyw / rozporządzeń przewidujących oznaczenie CE i wystawienie deklaracji zgodności spoczywało będzie na formalnym producencie - którym w tej sytuacji będzie nasz kontrahent (Klient).

W każdej z dyrektyw / rozporządzeń przewidujących oznaczenie CE znajduje się jeden rozdział / artykuł określający "Obowiązki Producentów". To właśnie te wymagania będą do spełnienia przez podmiot gospodarczy określony mianem PRODUCENTA, zgodnie z definicją dostępną powyżej. W szybkim skrócie, obowiązki producentów to m. in.:
1) Zapewnienie, że spełnione są tzw. "wymagania zasadnicze", określone najczęściej w załącznikach nr 1 do dyrektyw / rozporządzeń. Jeżeli było stosowane domniemanie zgodności - zapewnienie, że określone normy techniczne pozostały spełnione.
2) Posiadanie dowodów na powyższe (np. raportów z badań).
3) Posiadanie kompletnej dokumentacji technicznej (rysunki techniczne, obliczenia, schematy, opisy ogólne, wykazy norm, często dokumentację analizy ryzyka),
4) Wystawienie swojej deklaracji zgodności.
5) Poprawne oznakowanie produktu tabliczką znamionową CE / etykietą CE.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 12.12.2023
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 13.12.2023
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 14.12.2023
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.075 s.