Topic-icon Meble - ze znakiem CE i z deklaracją zgodności czy bez?

Więcej
5 lata 7 miesiąc temu #124

Meble - ze znakiem CE czy bez?

Wymagania dla wprowadzanych do obrotu mebli dzielimy na dwie kategorię:
1) Meble oznakowanie znakiem CE
2) Meble bez oznaczenia CE

Musimy sobie zatem odpowiedzieć na następujące pytanie - jak dobrać wymagania dla mebli? Generalna zasada jest następująca - jeżeli istnieją akty prawne (dyrektywy, rozporządzenia, ustawy) przewidujące nadanie znaku CE - należy je spełnić. Jeżeli brak takich wymagań - na produkt znaku CE i deklaracji zgodności nie można wystawić.

Które zatem meble będą musiały został opatrzone znakiem CE, a które nie?

Meble przeznaczone pod przepisy oznaczenia CE to takie, które:
1) posiadają części ruchome zasilane innym rodzajem energii niż siła ludzkich mięśni (siłowniki, silniczki, itp.),
2) posiadają części elektryczne (jakiekolwiek zasilanie – bateryjka (stałe) lub z gniazdka czy zasilacza (zmienne))
3) będą pomagały pacjentowi w jego chorobie czy upośledzeniu (traktowane wtedy jako wyroby medyczne)

Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, faktycznie takie meble podlegają pod tematykę znaku CE i musi dla nich zostać wydany dokument deklaracji zgodności (tj. meble podlegają pod ustawę o systemie oceny zgodności / ustawę o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku).

Dzieje się tak w sytuacji, kiedy właściwości określonego produktu (w tym mebli) są takie jak wypunktowane wyżej. Z tego względu takie wyroby będziemy nazywać i przyporządkowywać pod następujące wymagania:
1) Maszyny (dyrektywa MD 2006/42/WE), INFORMACJE O WYMAGANIACH
2) Sprzęt elektryczny (dyrektywa LVD 2014/35/UE), aparatura (dyrektywa EMC 2014/30/UE), SEE (dyrektywa RoHS 2011/65/UE), INFORMACJE O WYMAGANIACH
3) Wyroby medyczne (dyrektywa MDD 93/42/EWG).

Jeżeli meble będą podlegały pod któreś z wyżej wymienionych dyrektyw, muszą zostać wprowadzone do obrotu oczywiście w oparciu o wymagania tych dyrektyw, a więc wszelkie czynności związane z oznaczeniem CE oraz deklaracją zgodności muszą zostać spełnione. Wymagań jest dużo więcej – m.in. zaprojektowanie zgodnie z właściwymi dla dyrektywy wymaganiami zasadniczymi, stworzenie odpowiedniej dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, wykonaniu odpowiednich badań potwierdzających bezpieczeństwo, itp.

W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z innymi meblami - nie będą one podlegały pod tematykę znaku CE – podlegać one będą pod wymagania dyrektywy o ogólnym bezpieczeństwie produktów 2001/95/WE (polska ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów).

Dyrektywa o ogólnym bezpieczeństwie produktów 2001/95/WE do pobrania TUTAJ . Ustawa: TUTAJ

Podsumowując - meble w większości przypadków nie podlegają pod przepisy oznaczenia CE chyba, że są wyposażone w części elektryczne, elementy ruchome lub mają zastosowanie jako wyroby medyczne. W takiej sytuacji znak CE i deklaracja zgodności muszą zostać nadane na mebel.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 18.04.2023
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 19.04.2023
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 20.04.2023
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY ...

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

  • Jacek Nierychlewski
  • Jacek Nierychlewski Avatar
5 lata 7 miesiąc temu #125

Z jakiego przepisu prawa wynika, że Instytucja dokonująca zakupu wyrobu może nabyć wyłącznie wyrób, który musi spełniać wymagania prawne a dopiero potem ma być wyrobem bezpiecznym w myśl innych przepisów?

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
5 lata 7 miesiąc temu #127

Panie Jacku - nie znamy takiej podstawy prawnej (co nie wyklucza jej istnienia). Znamy jednak sytuację prawną w odwrotnej sytuacji - otóż istnieje prawo, które będzie określało, że podmioty gospodarcze nie mogą dostarczyć (wprowadzić do obrotu, sprzedać) towaru, który tych wymagań nie spełnia. Będą to określały:

- ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów (bez znaku CE)
- ustawa o systemie oceny zgodności (znak CE - stare dyrektywy)
- ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (znak CE - nowe dyrektywy)

Także na pewno istnieje zależność odwrotna - dostawca nie może sprzedać towaru niezgodnego z wymaganiami prawnymi.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 18.04.2023
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 19.04.2023
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 20.04.2023
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY ...

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

  • Krzysztof Zimny
  • Krzysztof Zimny Avatar
5 lata 1 miesiąc temu #161

Gdybyśmy produkowali meble z "relaxami" - (siłowniki, zasilacze, etc.) w którym szkoleniu powinniśmy wziąć udział?

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
5 lata 1 miesiąc temu #163

Panie Krzysztofie - w przypadku, kiedy meble posiadałyby części ruchome zasilane energią elektryczną lub pneumatyczną- podlegałyby pod wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Należałoby zakwalifikować takie produkty do grupy maszynowej, a producent takich mebli powinien spełnić wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz innych mających zastosowanie (jeżeli napięcie >50V - dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE + dyrektywa EMC 2014/30/UE). W obowiązku producenta będzie leżało przeprowadzenie oceny zgodności zawierającej między innymi bezpieczne zaprojektowanie mebli, stworzenie niezbędnej dokumentacji technicznej, przeprowadzenie procesu analizy ryzyka, przygotowaniu instrukcji obsługi, wystawienie deklaracji zgodności czy oznakowanie produktu tabliczką znamionową CE.

Powyższe elementy są opisywane na naszym szkoleniu "WYMAGANIA DYREKTYWY MASZYNOWEJ 2006/42/WE Z ROZWINIĘCIEM OCENY RYZYKA MASZYN". Szczegóły dostępne pod linkiem - www.certios.pl/szkolenia/oznaczenie-ce/znak-ce-na-maszyny


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 18.04.2023
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 19.04.2023
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 20.04.2023
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY ...

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

  • Bartosz Kubik
  • Bartosz Kubik Avatar
4 lata 7 miesiąc temu #178

Witam a co w przypadku jeśli w biurku zainstalujemy już gotowe produkty do montażu które są już oznaczone znakiem CE takie jak na przykład oświetlenie LED lub listwa zasilająca do zamontowania w biurku czy nadal musimy oznaczyć nasz produkt znakiem CE??

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.045 s.