Topic-icon Meble - ze znakiem CE i z deklaracją zgodności czy bez?

  • Jacek Nierychlewski
  • Jacek Nierychlewski Avatar
4 lata 7 miesiąc temu #125

Z jakiego przepisu prawa wynika, że Instytucja dokonująca zakupu wyrobu może nabyć wyłącznie wyrób, który musi spełniać wymagania prawne a dopiero potem ma być wyrobem bezpiecznym w myśl innych przepisów?

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
4 lata 7 miesiąc temu #127

Panie Jacku - nie znamy takiej podstawy prawnej (co nie wyklucza jej istnienia). Znamy jednak sytuację prawną w odwrotnej sytuacji - otóż istnieje prawo, które będzie określało, że podmioty gospodarcze nie mogą dostarczyć (wprowadzić do obrotu, sprzedać) towaru, który tych wymagań nie spełnia. Będą to określały:

- ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów (bez znaku CE)
- ustawa o systemie oceny zgodności (znak CE - stare dyrektywy)
- ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (znak CE - nowe dyrektywy)

Także na pewno istnieje zależność odwrotna - dostawca nie może sprzedać towaru niezgodnego z wymaganiami prawnymi.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 27.09.2022
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 28.09.2022
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 29.09.2022
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

  • Krzysztof Zimny
  • Krzysztof Zimny Avatar
4 lata 1 miesiąc temu #161

Gdybyśmy produkowali meble z "relaxami" - (siłowniki, zasilacze, etc.) w którym szkoleniu powinniśmy wziąć udział?

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
4 lata 1 miesiąc temu #163

Panie Krzysztofie - w przypadku, kiedy meble posiadałyby części ruchome zasilane energią elektryczną lub pneumatyczną- podlegałyby pod wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Należałoby zakwalifikować takie produkty do grupy maszynowej, a producent takich mebli powinien spełnić wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz innych mających zastosowanie (jeżeli napięcie >50V - dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE + dyrektywa EMC 2014/30/UE). W obowiązku producenta będzie leżało przeprowadzenie oceny zgodności zawierającej między innymi bezpieczne zaprojektowanie mebli, stworzenie niezbędnej dokumentacji technicznej, przeprowadzenie procesu analizy ryzyka, przygotowaniu instrukcji obsługi, wystawienie deklaracji zgodności czy oznakowanie produktu tabliczką znamionową CE.

Powyższe elementy są opisywane na naszym szkoleniu "WYMAGANIA DYREKTYWY MASZYNOWEJ 2006/42/WE Z ROZWINIĘCIEM OCENY RYZYKA MASZYN". Szczegóły dostępne pod linkiem - www.certios.pl/szkolenia/oznaczenie-ce/znak-ce-na-maszyny


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 27.09.2022
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 28.09.2022
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 29.09.2022
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

  • Bartosz Kubik
  • Bartosz Kubik Avatar
3 lata 7 miesiąc temu #178

Witam a co w przypadku jeśli w biurku zainstalujemy już gotowe produkty do montażu które są już oznaczone znakiem CE takie jak na przykład oświetlenie LED lub listwa zasilająca do zamontowania w biurku czy nadal musimy oznaczyć nasz produkt znakiem CE??

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
3 lata 7 miesiąc temu #180

Zasada odnośnie znakowania znakiem CE lub też nie mebli wykorzystujących elementy mechaniczne / elektryczne jest cały czas niezmienna - producent gotowego produktu (a więc mebli wraz z elementami mechanicznymi / elektrycznymi) stwierdza, pod które dyrektywy podlega cały jego wyrób. Nawet w sytuacji, kiedy osprzęt montowany do mebli posiada już oznakowanie CE, to i tak w dalszym ciągu gotowy produkt - jest również np. urządzeniem elektrycznym - wymagającym przeprowadzenia oceny zgodności z dyrektywami związanymi z elektryką (przeważnie 2014/35/UE - dyrektywa niskonapięciowa LVD, 2014/30/UE - dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej EMC, 2011/65/UE - dyrektywa o substancjach niebezpiecznych zawartych w sprzęcie elektrycznym RoHS II).

Sam fakt, że komponenty np. elektryczne będą zgodne z wymaganiami znaku CE (dyrektywami) będą pomocne dla producentów gotowych mebli - być może dzięki temu nie trzeba będzie wykonywać niektórych badań (które zostały wykonane np. przez podwykonawców komponentów użytych do budowy gotowego mebla). Aczkolwiek formalny proces zakwalifikowania tych wyrobów do grupy elektrycznych pozostaje bez zmian i producenci gotowych elementów meblowych muszą tak kategoryzować swoje produkty.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 27.09.2022
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 28.09.2022
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 29.09.2022
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.065 s.