Topic-icon Co to jest znak CE, kiedy jest wymagany, kto może nadać oznaczenie CE?

Więcej
1 rok 4 miesiąc temu #973

W klasycznej większości przypadków takie stojaki nie stanowią integralnej części maszyny - w związku z czym nie są objęte wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, nie ma dla nich znaku CE, nie wystawia się dla nich także deklaracji zgodności.

W sytuacji, kiedy dana maszyna musiałaby pracować tylko na jednym, konkretnym stojaku oraz byłaby sprzedawana razem z tym stojakiem jako integralną częścią maszyny - podlegałby on pod wymagania, ale razem z maszyną.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 12.12.2023
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 13.12.2023
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 14.12.2023
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
10 miesiąc 3 tygodni temu #994

Witam :)
Jako wykonawca zadania mam wymienić na terenie boiska rekreacyjnego przy szkole: siatki do siatkówki oraz tablic do koszykówki (na istniejących słupach). Klient wymaga od nas przedstawienia certyfikatu CE, a producent twierdzi, że nie posiada go. Czy zasadnie?

Dodatkowo mam wybudować ogrodzenie wokół istniejącego boiska przyszkolnego /piłkochwyt - słupy stalowe, zabetonowane w gruncie; siatka polipropylenowa zawieszona na linkach stalowych; furtka stalowa panelowa/. Czy tu należy mówić o wyrobach budowlanych i powinny elementy być oznakowane CE czy też obiekt małej architektury /tu: boisko rekreacyjne/ jest wyłączone ze stosowania na wyrobach tego znaku? W ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. - w art. 2 pkt 3 - jest mowa o "obiekcie budowlanym" (budynki, budowle), który nie obejmuje obiektów małej architektury (podział z ustawy Prawo budowlane).

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
10 miesiąc 3 tygodni temu #995

Czy na przyszkolnym boisku rekreacyjnym sprzęt w postaci siatki do siatkówki, tablic do koszykówki (na istniejących już słupach) podlega oznakowaniu CE?
Czy z uwagi na fakt, że jest to obiekt małej architektury (zgodnie z ustawą Prawo budowlane), a ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. w art. 2 pkt 3 mówi, iż dokument dotyczy obiektów budowlanych w postaci budynków i budowli, mają tu zastosowanie przywołane przepisy? Jak to się ma np. do wbudowania ogrodzenia wokół boiska /piłkochwytu o słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie/?

Z góry dziękuję za pomoc.

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
10 miesiąc 6 godzin temu #996

Renata Delta napisał: Witam :)
Jako wykonawca zadania mam wymienić na terenie boiska rekreacyjnego przy szkole: siatki do siatkówki oraz tablic do koszykówki (na istniejących słupach). Klient wymaga od nas przedstawienia certyfikatu CE, a producent twierdzi, że nie posiada go. Czy zasadnie?

Dodatkowo mam wybudować ogrodzenie wokół istniejącego boiska przyszkolnego /piłkochwyt - słupy stalowe, zabetonowane w gruncie; siatka polipropylenowa zawieszona na linkach stalowych; furtka stalowa panelowa/. Czy tu należy mówić o wyrobach budowlanych i powinny elementy być oznakowane CE czy też obiekt małej architektury /tu: boisko rekreacyjne/ jest wyłączone ze stosowania na wyrobach tego znaku? W ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. - w art. 2 pkt 3 - jest mowa o "obiekcie budowlanym" (budynki, budowle), który nie obejmuje obiektów małej architektury (podział z ustawy Prawo budowlane).


Pani Renato z tego co wiemy, to obiekt małej architektury jest obiektem budowlanym (zgodnie z Ustawą - Prawo budowlane):
"Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;"


Także jeżeli Państwa obiekt to budynek, budowla lub obiekt małej architektury - musi zostać zbudowany z produktów zaklasyfikowanych jako "wyroby budowlane".

Definicja wyrobu budowlanego (zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych) - "należy przez to rozumieć wyrób budowlany, o którym
mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Nr 305/2011"
a to z kolei rozporządzenie 305/2011 definiuje wyroby budowlane jako "każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości
wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych"
.

Mając na uwadze powyższe wszystkie elementy obiektu budowlanego są na etapie ich produkcji wyrobami budowlanymi i muszą być zgodne z przepisami rozporządzenia 305/2011 oraz normą zharmonizowaną z tym rozporządzeniem, tj. posiadać wystawioną deklarację właściwości użytkownych i mieć naniesiony znak CE na sobie (oraz wiele innych wymagań). Jeżeli dla wyrobu budowlanego nie została stworzona norma zharmonizowana producent tego wyrobu musi wystawić krajową deklarację właściwości użytkowych oraz oznakować produkt polskim znakiem budowlanym "B".

Nawierzchnia jak i słupy są związane z obiektem budowlanym w sposób trwały, także będą podlegały pod wymagania dla wyrobów budowalnych.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 12.12.2023
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 13.12.2023
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 14.12.2023
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
10 miesiąc 6 godzin temu #997

Renata Delta napisał: Czy na przyszkolnym boisku rekreacyjnym sprzęt w postaci siatki do siatkówki, tablic do koszykówki (na istniejących już słupach) podlega oznakowaniu CE?
Czy z uwagi na fakt, że jest to obiekt małej architektury (zgodnie z ustawą Prawo budowlane), a ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. w art. 2 pkt 3 mówi, iż dokument dotyczy obiektów budowlanych w postaci budynków i budowli, mają tu zastosowanie przywołane przepisy? Jak to się ma np. do wbudowania ogrodzenia wokół boiska /piłkochwytu o słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie/?Te produkty nie są trwale związane z gruntem, także nie będą podlegały pod deklarowanie właściwości użytkowych czy nadanie znaku CE / budowlanego "B".


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 12.12.2023
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 13.12.2023
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 14.12.2023
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.107 s.