Odpowiedz: Jakie informacje umieszczac na tabliczce znamionwej CE?

Piszesz jako gość

Your e-mail address will never be displayed on the site.
X

Historia tematu: Jakie informacje umieszczac na tabliczce znamionwej CE?

Maks. pokazywanych 6 ostatnich postów - (zaczynając od ostatniego)

  • Maciej Kulig CERTIOS
  • Maciej Kulig CERTIOS Avatar
2 lata 5 miesiąc temu #91

Wszystko zależy od tego, pod jakie dyrektywy oraz normy zharmonizowane będzie podlegać nasz wyrób. Poszczególne dyrektywy mają swoje wymagania odnośnie informacji umieszczanych na urządzeniu. Producent przede wszystkim oprócz oznakowania CE umieszcza swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy oraz kontaktowy adres pocztowy oraz numerem typu, partii lub serii lub inną informacją umożliwiającą jego identyfikację wyrobu. Jeżeli przy ocenie zgodności stosujemy normy zharmonizowane to dodajemy informacje, które wymagają te normy.
Dla przykładu dyrektywa maszynowa 2006/42/WE w załączniku I pkt. 1.7.3. mówi o tym, jakie informacje powinny się znaleźć na maszynie:
— firmy i pełnego adresu producenta, a w stosownych przypadkach upoważnionego przedstawiciela producenta,
— określenia maszyny,
— oznakowania CE,
— określenia serii lub typu,
— numeru seryjnego, jeżeli istnieje,
— roku wykonania maszyny, to znaczy roku zakończenia procesu produkcji.
Producent przed wprowadzeniem maszyny do obrotu powinien co najmniej takie informacje umieścić w sposób widoczny, czytelny i trwały.
Podsumowując, wprowadzając wyrób do obrotu musimy sprawdzić w dyrektywach i normach pod które podlegamy, jakie dokładnie informacje musimy umieścić na wyrobie. Nie ma ogólnego szablonu, który będzie pasować do każdego urządzenia.

  • Agnieszka
  • Agnieszka Avatar
2 lata 5 miesiąc temu #90

Co powinno znajdować się na tabliczce znamionowej dla urządzeń podlegających certyfikacji CE? Czy istnieją jakieś konkretne wytyczne?

Czas generowania strony: 0.453 s.