Topic-icon Gdzie znajdują się wymagania dla maszyn?

Więcej
5 lata 3 miesiąc temu #26

Gdzie znajdują się wymagania dla maszyn?

Wprowadzając do obrotu maszynę należy oznakować ją znakiem CE i wystawić deklarację zgodności. Aby móc to uczynić należy spełnić odpowiednie wymagania. Wymagania te znajdziemy w dwóch rodzajach dokumentów, tj,. a aktach prawnych i w aktach normatywnych. Akty prawne będą wymaganiami jakie narzucili na producentów maszyn ustawodawcy. Pierwszym z nich jest

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE

Dyrektywa jest dokumentem ogólnodostępnym (można ją pobrać z naszej strony internetowej TUTAJ , w dolnej części znajduje się część z dokumentami do pobrania PDF). W dyrektywie zawarte są ogólne wymagania i zasady wprowadzania do obrotu maszyn, tj. wymagania zasadnicze (bezpieczeństwa), zawartość deklaracji zgodności, instrukcji obsługi, dokumentacji technicznej, wzór znaku CE, itp.

Dyrektywa została wprowadzona do polskiego ustawodawstwa pod postacią polskiego aktu prawnego. Ten akt prawny będzie podstawą do wprowadzenia do obrotu maszyny na terenie polski. Polskie rozporządzenie jest odpowiednikiem dyrektywy w polskim systemie prawnym. Jest to:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn

Treść polskiego aktu prawnego również można pobrać z naszej strony TUTAJ (na samym dole strony)

Akty normatywne (polskie normy, normy zharmonizowane) są drugim rodzajem dokumentów stanowiących wymagania dla maszyn. Normy będą już konkretnie wskazywały w jaki sposób bezpiecznie zaprojektować maszynę. Samych norm zharmonizowanych będzie już znacznie więcej i będą one dotyczyły szerokiej gamy aspektów. Wykaz norm zharmonizowanych znajdziemy np. w dzienniku urzędowym unii europejskiej, lub na stornie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego www.pkn.pl . Przykładami norm mogą być np:

- PN-EN 60204-1:2010 - Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 1: Wymagania ogólne
- PN-EN ISO 14120:2016 - Bezpieczeństwo maszyn -- Osłony -- Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych
- PN-EN ISO 13849-1:2013 - Bezpieczeństwo maszyn -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowania
- PN-EN 349+A1:2010 - Bezpieczeństwo maszyn -- Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka

Normy nie są już niestety dostępne w wersji bezpłatnej, aby z nich skorzystać należy je zakupić. Generalnie podczas projektowania maszyn zaleca się stosowanie jak największej ilości norm zharmonizowanych.

W normach znajdziemy uznane praktyki inżynierskie dotyczące danego zagadnienia.

Połączenie tych dwóch rodzajów wymagań zapewni nam bezpieczne wprowadzenie maszyny do obrotu, a tym samym pozwoli na zgodne z prawem nadanie znaku CE.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 13.12.2022
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 14.12.2022
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 15.12.2022
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.062 s.