Topic-icon Czy maszyna jako całość podlega pod dyrektywę WEEE

Więcej
2 tygodni 6 dni temu #966

Czy maszyna jako całość podlega pod dyrektywę WEEE? Spotkałem się w kilku instrukcjach z zapisem "Części elektrycznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi (2012/19/UE (WEEE)). Należy je oddać do wyznaczonych do tego punktów zbiórki lub zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska".

Rozumiem, że poszczególne elementy maszyny mogą podlegać pod dyrektywę WEEE, ale czy cała? Czy powinno się w takim razie na maszynie, gdzieś w dokumentacji umieścić logo z przekreślonym koszem?

Nigdzie w żadnej deklaracji od maszyny nie spotkałem się z zapisem, że podlega pod WEEE. Co innego, gdy np. kontroler podlega pod LVD, czy EMC, wówczas spotkałem się, że widnieje jeszcze WEEE i RoHS.

Za odpowiedź z góry dziękuję :)

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
2 tygodni 6 dni temu #969

Zasadniczo maszyny w całości mogą podlegać pod wymagania dyrektywy WEEE 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Nie można stwierdzić, że wszystkie, nie można także stwierdzić, że żadne. Niektóre maszyny - tak.

Jak określić, które maszyny w całości będą podlegały pod wymagania dyrektywy WEEE?

Artykuł 2 dyrektywy WEEE 2012/19/UE określa:

"Niniejszą dyrektywę stosuje się do (...) każdego rodzaju EEE. Każdy EEE należy zaklasyfikować do jednej z kategorii wymienionych w załączniku III. Załącznik IV zawiera przykładowy wykaz EEE należącego do kategorii wymienionych w załączniku III."

Zgodnie z artykułem 3.1.a) dyrektywy WEEE:
"„Sprzęt elektryczny i elektroniczny” lub „EEE” oznacza sprzęt, którego prawidłowe działanie uzależnione jest od dopływu prądu elektrycznego lub obecności pól elektromagnetycznych, oraz sprzęt służący do wytwarzania, przesyłu oraz pomiaru prądu i pól elektromagnetycznych i zaprojektowany do użycia przy napięciu nieprzekraczającym 1 000 woltów dla prądu przemiennego i 1 500 woltów dla prądu stałego" - w praktyce wszystko to, co jest zasilane napięciem przemiennym z zakresu 0-1000V lub napięciem stałym z zakresu 0-1500V.

W załączniku III oraz IV znajdziemy kategorię 4 "sprzęt wielkogabarytowy" a także kategorię 5 "sprzęt małogabarytowy". W obu kategoriach znajdziemy podkategorię "narzędzia elektryczne i elektroniczne". Często tego typu narzędzia podlegają także pod wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE (np. kosiarki do trawy, wiertarki, piły, urządzenia do obróbki tokarskiej, frezowania, piaskowania itp) Są to oczywiście przykłady (a nie lista zamknięta) urządzeń, które mogą być maszynami oraz podlegają także pod dyrektywę WEEE, a więc pod oznaczenie symbolem selektywnej zbiórki odpadów - przekreślonym koszem.

Które maszyny będą podlegały w całości pod WEEE? Te, które nie są wyłączone z obowiązku stosowania dyrektywy WEEE. Podsumowując, wszystkie maszyny będą podlegały pod wymagania dyrektywy WEEE, za wyjątkiem tych określonych w artykule 2, punkt 4 dyrektywy WEEE, tj:
- wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych,
- wielkogabarytowych stałych instalacji,
- maszyn ruchomych nieporuszających się po drogach, udostępnionych wyłącznie do użytku profesjonalnego.
Wszystkie inne małe, mobilne maszyny - będą podlegały pod wymagania dyrektywy WEEE 2012/19/UE.

Nie widział Pan w deklaracjach do maszyn numeru dyrektywy WEEE z tego względu, iż dyrektywa WEEE nie przewiduje wystawienia takiego dokumentu, także jest jedną z tych dyrektyw, które należy spełnić, ale nie ma obowiązku deklarowania tego spełnienia w postaci dokumentu deklaracji zgodności.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 7.02.2023
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 8.02.2023
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 9.02.2023
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.062 s.