Topic-icon Maszyna, czy maszyna nieukończona?

Więcej
1 rok 2 miesiąc temu #976

Szanowni Państwo, chciałbym prosić o pomoc w rozwikłaniu pewnego zagadnienia, a dokładniej czy poniższe „urządzenie/urządzenia” są maszyną, maszyną nieukończoną, a może ani jednym, ani drugim?

Jeden z naszych dostawców, który jest zarazem producentem oferuje Urządzenie do obróbki plazmowej.

Zapis z instrukcji obsługi:
„UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM
Urządzenie do obróbki plazmowej jest urządzeniem służącym do obróbki powierzchni najróżniejszych materiałów, np. szyb, tworzyw sztucznych, profili EPDM, pasm aluminiowych czy też blach. Urządzenie jest częścią określonej linii produkcyjnej, a jego użycie wspomagane technologią obróbki plazmowej pozwala uzyskać efekt oczyszczenia i aktywowania powierzchni materiałów, co prowadzi do zmian właściwości swobodnej energii powierzchniowej.

OPIS DZIAŁANIA KOMPONENTÓW
Zakupiliście Państwo urządzenie do obróbki plazmowej, które chcielibyście zintegrować z całością posiadanej instalacji produkcyjnej. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje o różnych komponentach produktu, które mogą być stosowane zamiennie.
Elementy wchodzące w skład urządzenia do obróbki plazmowej: Generator (ma swoją tabliczkę znamionową i oznakowanie CE), Transformator wysokiego napięcia, Moduł monitorujący, Zespół zasilania sprężonego powietrza, Dysza plazmowa statyczna lub rotacyjna”.

Producent charakteryzuje Urządzenie do obróbki plazmowej jako maszynę nieukończoną, na którą jest wystawiona deklaracja włączenia.

W Deklaracji Włączenia Maszyny Nieukończonej nie ma zdania zawierającego oświadczenie, które z zasadniczych wymagań niniejszej dyrektywy są zastosowane i spełnione.

I tu pojawiają się moje rozterki, ponieważ:

Z Przewodnika do Dyrektywy Maszynowej:
§ 46 Maszyny nieukończone

„Sformułowanie „zespół, który jest prawie maszyną” oznacza, że maszyna nieukończona to produkt, który jest podobny do maszyny w wąskim znaczeniu tego słowa, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) – tj. zespołu składającego się ze sprzężonych części lub elementów, z których co najmniej jedna część lub jeden element wykonuje ruch, ale który nie posiada niektórych elementów niezbędnych do pełnienia określonej funkcji. Maszyna nieukończona musi zatem zostać dodatkowo rozbudowana, aby stać się kompletną maszyną, która może być wykorzystywana do określonego zastosowania”.

Opisywane Urządzenie do obróbki plazmowej w mojej opinii ma konkretne zastosowanie, zostało to zresztą opisane w instrukcji obsługi „[…] jest urządzeniem służącym do obróbki powierzchni najróżniejszych materiałów”. Co już kwalifikuje ją do maszyny. Z drugiej jednak strony w instrukcji obsługi widnieje opis „Zakupiliście Państwo urządzenie do obróbki plazmowej, które chcielibyście zintegrować z całością posiadanej instalacji produkcyjnej. Urządzenie jest częścią określonej linii produkcyjnej”. Jakby sugerowało, że urządzenie nie może pracować w istniejącej formie, tylko musi być do czegoś dodane. Co nie jest prawdą, ponieważ po podłączeniu energii elektrycznej i pneumatycznej dysza plazmatyczna wygeneruje wiązkę plazmy. Faktem jest, iż głowica do plazmy jest „goła”, więc powinno się ją zamocować na jakimś statywie i osłonić przed płomieniem, aby operator nie zrobił sobie krzywdy.

Z Przewodnika do Dyrektywy Maszynowej:
§ 46 Maszyny nieukończone

„Maszyna, która może pełnić samodzielnie określoną funkcję, ale która nie została wyposażona w środki ochrony lub elementy bezpieczeństwa, nie jest uznawana za maszynę nieukończoną”.


W zamówieniu dostawca opisuje to urządzenie w następujący sposób:
01 Plazma system
01.1 – 01.x wymienione są poszczególne komponenty dające daną konfigurację.
Co sugeruje, że kupuje się jeden całkowity system/maszynę.

Czy nie lepiej by było, gdyby producent sprzedawał elementy jako osobne pozycje, wówczas każdy z nich rządziłby się swoimi prawami (nie ma jednej deklaracji włączenia na maszynę nieukończoną), a osoba kupująca te elementy robiłaby z nich pojedyncze stanowisko pracy bądź zaimplementowałaby je w linię produkcyjną czyniąc z nich składowe ostatecznej maszyny.

Z Przewodnika do Dyrektywy Maszynowej:
§ 46 Maszyny nieukończone

Ponieważ maszyna nieukończona jest „prawie maszyną” należy ją odróżnić od elementów składowych maszyn, które jako takie nie podlegają przepisom dyrektywy w sprawie maszyn – zob. §35: komentarze do tiret pierwszego art. 2 lit. a). Zwykle możliwe jest wbudowanie elementów w maszyny należące do szerokiego zakresu kategorii o różnych zastosowaniach.

Bardzo proszę o ukierunkowanie mojego toku myślenia.

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
1 rok 1 miesiąc temu #982

Nasze stanowisko w tym temacie jest jasne - jeżeli dane urządzenie jest w stanie realizować swoją funkcję po podłączeniu energii elektrycznej i pneumatycznej (klasyczne podłączenie przez układ gniazdo-wtyk) powinno być kategoryzowane jako maszyna ukończona.

Dowodem sprzedaży jest faktura. Jeżeli na fakturze dostawca sprzedałby Państwu 4 osobne podzespoły, one byłyby kategoryzowane osobno (każdy podzespół osobna kategoryzacja pod możliwe dyrektywy).

Decyzja ostateczna zależy naturalnie od producenta (to on deklaruje czym jest urządzenie - czy maszyną finalną, czy maszyną nieukończoną), aczkolwiek powinien on przy klasyfikacji postępować zgodnie z interpretacją w Przewodniku do dyrektywy maszynowej - LINK DO POBRANIA PRZEWODNIKA TUTAJ .


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 12.12.2023
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 13.12.2023
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 14.12.2023
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.074 s.