Topic-icon Deklaracja zgodności maszyn - zawartość, język, wymagania

Więcej
4 lata 8 miesiąc temu #141

Deklaracja zgodności maszyn - zawartość, język, wymagania

Dla każdej maszyny wprowadzonej do obrotu, podlegającej pod przepisy dotyczące oznaczenia CE musi zostać obligatoryjnie wydany dokument deklaracji zgodności. Deklaracja jest zapewnieniem producenta maszyny, że spełnia ona określone (mające zastosowanie do maszyny) przepisy prawne oraz normatywne. Jednym słowem - producent deklaruje w ten sposób, że jego maszyna spełnia wymagania i jest poprawnie oznakowana znakiem CE.

Wymagania dotyczące deklaracji zgodności zawarte są w załączniku II do dyrektywy maszynowej 2006/42/WE w podpunkcie 1A. Dyrektywa do pobrania TUTAJ.

KTO WYSTAWIA DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI DLA MASZYN?

Deklarację zgodności dla maszyn mogą wystawić tylko i wyłącznie:
- Producent maszyny (niezależnie do tego na którym kontynencie się znajduje), lub
- Upoważniony na piśmie przez producenta podmiot na terenie EOG (tzw. upoważniony przedstawiciel) - jeżeli został przez producenta powołany.

W JAKIM JĘZYKU DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA MASZYN POWINNA ZOSTAĆ NAPISANA?

Deklaracja zgodności WE dla maszyn musi zostać sporządzona w języku kraju, w którym maszyna jest wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku. Oznacza to w przypadku wprowadzania do obrotu maszyny na terytorium Polski, że deklaracja zgodności wydana dla maszyny również powinna występować w języku polskim.

CO MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ W DEKLARACJI ZGODNOŚCI DLA MASZYN?

Załącznik nr II do dyrektywy maszynowej 2006/42/WE jasno precyzuje zawartość deklaracji zgodności.

"Deklaracja zgodności WE musi zawierać następujące dane szczegółowe:
1 ) firmę i pełny adres producenta, a w stosownych przypadkach jego upoważnionego przedstawiciela;
2 ) nazwisko i adres osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę we Wspólnocie, upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej;
3 ) opis i dane identyfikacyjne maszyny, w tym ogólne określenie, funkcja, model, typ, numer seryjny i nazwa handlowa;
4 ) zdanie zawierające wyraźne oświadczenie, że maszyna spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia niniejszej dyrektywy, a w stosownych przypadkach podobne zdanie zawierające oświadczenie o zgodności z innymi dyrektywami wspólnotowymi lub odpowiednimi przepisami, które maszyna musi spełniać. Odniesienia te muszą być odniesieniami opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
5 ) w odpowiednich przypadkach, nazwę adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła badanie typu WE, o którym mowa w załączniku IX oraz numer świadectwa badania typu WE;
6 ) w odpowiednich przypadkach, nazwę adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która zatwierdziła system pełnego zapewnienia jakości, o którym mowa w załączniku X;
7 ) w odpowiednich przypadkach, odniesienie do zastosowanych norm zharmonizowanych, o których mowa w art. 7 ust. 2;
8 ) w odpowiednich przypadkach, odniesienie do innych zastosowanych norm technicznych i specyfikacji;
9 ) miejsce i datę złożenia deklaracji;
10 ) tożsamość i podpis osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela."


Powyższe wymagania są obowiązkowe i wszystkie mające zastosowanie do maszyny podpunkty muszą zostać umieszczone na deklaracji zgodności.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 13.12.2022
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 14.12.2022
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 15.12.2022
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

  • PZL-Świdnik S.A.
  • PZL-Świdnik S.A. Avatar
3 lata 5 miesiąc temu #327

Proszę o informację, czy jeżeli do dostarczonego elementu, części, podzespołu wymagany jest również atest, certyfikat, wymagany jest on w języku polskim, czy też takiego wymogu nie ma?

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
3 lata 5 miesiąc temu #328

Atesty, certyfikaty i inne elementy dokumentacji maszyn (za wyjątkiem instrukcji obsługi oraz deklaracji zgodności) nie są wymagane, aby przekazywać je Klientom. W związku z czym prawo nie będzie określało języka takich dokumentów.

Jeżeli będą Państwo wymagali takich dokumentów od dostawcy, np. Waszą wewnętrzną umową, to samodzielnie określić powinni Państwo w tej umowie np. język takiego dokumentu, jeżeli takowy będzie przez Państwa wymagany.

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy w sprawie maszyn 2006/42/WE, w celu nadania oznaczenia CE producent spełnia wszystkie wymagania zawarte w dyrektywie oraz przekazuje odbiorcom:
- instrukcję obsługi - w języku zrozumiałym przez operatorów oraz
- deklarację zgodności - w języku kraju, w którym maszyna zostaje wprowadzona do obrotu.

Innych wymagań prawnych (językowych) dyrektywa w zakresie dokumentów przekazywanych odbiorcom nie stawia.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 13.12.2022
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 14.12.2022
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 15.12.2022
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

  • Livorno
  • Livorno Avatar
3 lata 1 miesiąc temu #384

Witam. Sprowadziłem maszynę z Chin jest na składzie celnym. Agencja wystąpiła o deklarację zgodności. Producent mówi że nie ma takiej , ja myślę że ma ponieważ oni sprzedają te maszyny na cały świat.Może nie rozumie o co chodzi? Uprzejmie proszę o pomoc.

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
3 lata 1 miesiąc temu #385

Szanowny Livorno, zgadzam się z Panem - każda maszyna wprowadzana do obrotu musi mieć wystawioną deklarację zgodności o określonej treści i zawartości. Reguluje to Art. 5, pkt. 1, ppkt. e) dyrektywy maszynowej 206/42/WE:

"Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku producent (...) sporządza deklarację zgodności WE zgodnie z załącznikiem II część 1 sekcja A i zapewnia, że została dołączona do maszyny".

Treść dyrektywy w PDF do pobrania na TEJ STRONIE w jej dolnej części "Dokumenty prawne i inne".


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 13.12.2022
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 14.12.2022
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 15.12.2022
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

  • Grzesław
  • Grzesław Avatar
2 lata 11 miesiąc temu #418

Witam. Zakupiłem maszynę (podnośnik samochodowy warsztatowy), który został wyprodukowany w Chinach. Maszynę kupiłem od polskiej firmy, która tym samym zainstalowała ją w moim warsztacie. Firma ta wraz z podnośnikiem dostarczyła mi dokumentację oraz deklarację, co do której mam wątpliwości. Deklaracja zgodności została wystawiona i podpisana przez wspomnianą "polską firmę", jednakże widnieje ona w deklaracji jako "instalator". Producentem maszyny według deklaracji jest podmiot z Chin. Na tabliczce znamionowej natomiast (w języku polskim) widnieją nazwy obu firm, bez żadnej informacji kto jest producentem. Czy tak wystawiona deklaracja zgodności jest ok? Czy zakupiony przeze mnie podnośnik (dźwignik) zostanie odebrany przez UDT? Będę wdzięczny za Państwa pomoc. Z góry dziękuję!
Pozdrawiam,
G.

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.072 s.