Topic-icon PANELE FOTOWOLTAICZNE, MODUŁY PV - wprowadzenie do obrotu, deklaracja zgodności, znak CE

Więcej
1 rok 11 miesiąc temu #532

PANELE FOTOWOLTAICZNE, MODUŁY PV - wprowadzenie do obrotu, deklaracja zgodności, znak CE

Pytanie najważniejsze, czym są panele fotowoltaiczne, a czym są moduły fotowoltaiczne?

Standardowe instalacje fotowoltaiczne o mocy np. 2 kWp, 4 kWp itp, będące elementem jednej większej konstrukcji, połączonej razem okablowaniem "wstępnie zmontowane i okablowane, przewidziane jako elementy możliwe do montowania w ekspozycji lub subekspozycji" zostały nazwane określeniem jednego panelu fotowoltaicznego. Ów panel fotowoltaiczny składa się już konkretnie z kilku - kilkunastu - kilkudziesięciu modułów fotowoltaicznych. Panel fotowoltaiczny to element, który jest tworzony przez instalatorów na miejscu pracy przyszłej instalacji.

Pojedynczy moduł fotowoltaiczny to zestaw wzajemnie połączonych ze sobą ogniw słonecznych, których najczęściej na 1 module znajdziemy od 54 do 72. Pojedyncze moduły fotowoltaiczne osiągają najczęściej moc 300-500 Wp. Moduł fotowoltaiczny to element, który jednostkowo jest prefabrykowany przez producentów jeszcze w ich fabrykach.

Moduł fotowoltaiczny najczęściej jest określany potocznie jako panel fotowoltaiczny. Także miejmy na uwadze, że poniższe wiadomości dotyczące oceny zgodności dotyczą konkretnie normatywnie nazwanych - modułów fotowoltaicznych.

Aby poprawnie wprowadzić do obrotu moduły fotowoltaiczne na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy spełnić wymagania dwóch rodzajów dokumentów:

1. Dyrektywy przewidujące znak CE:

a) Dyrektywa LVD 2014/35/UE "Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia",

Powyższą dyrektywę można pobrać z części "DOKUMENTY PRAWNE" znajdujące się na dole strony TUTAJ .

2. Normy zharmonizowane:

a) z dyrektywą LVD - EN IEC 61730-1 "Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji",
b) z dyrektywą LVD - EN IEC 61730-2 "Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 2: Wymagania dotyczące badań",

3. Często także producenci deklarują spełnienie wymagań norm niezharmonizowanych, mających zastosowanie do modułów PV:

a) EN 61215-1-1 "Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 1-1: Wymagania szczególne dotyczące badań naziemnych modułów fotowoltaicznych (PV) wykonanych z krzemu krystalicznego",
b) EN 61215-2 "Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 2: Metody badań",

Kompletna ocena zgodności w dużym uproszeniu składa się z:
1) zaprojektowania i wyprodukowania modułów PV, zgodnie z wskazanymi powyżej normami (punkt 2 i 3),
2) opracowania dokumentacji technicznej, zgodnie z wymaganiami prawnymi (punkt 1),
3) zbadania modułów, zgodnie z wskazanymi powyżej normami (punkt 2 i 3),
4) wystawienia deklaracji zgodności, zgodnie z wymaganiami prawnymi (punkt 1),
5) oznaczenia modułów fotowoltaicznych tabliczką znamionową z naniesionym oznaczeniem CE oraz informacjami wymaganymi przez akty prawne (punkt 1) oraz akty normatywne (punkty 2 i 3), takie jak nazwę i adres producenta, model modułu fotowoltaicznego, parametry techniczne i odpowiednie piktogramy.

Powyższe czynności muszą zostać wykonane przez producenta pojedynczego modułu fotowoltaicznego. Zgodnie z zapisami dyrektyw przewidujących znak CE (np. LVD - 2014/35/UE) producent oznacza "każdą osobę fizyczną lub prawną, która wytwarza sprzęt elektryczny lub która zleca zaprojektowanie lub wytworzenie sprzętu elektrycznego i oferuje ten sprzęt elektryczny pod własną nazwą lub znakiem towarowym.".


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 27.09.2022
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 28.09.2022
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 29.09.2022
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.066 s.