Topic-icon Kompatybilność elektromagnetyczna - dopuszczalne poziomy

Więcej
4 lata 6 miesiąc temu #92

Otrzymaliśmy zapytanie: "Witam, chciałbym dowiedzieć się jakie wymagania co do generowania promieniowania elektromagnetycznego powinna spełniać maszyna aby otrzymać oznaczenie CE oraz z jakiej normy to wynika? Pozdrawiam"

Odpowiadając na pytanie:

Wymaganie ogólne pochodzi z dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej nr 2014/30/UE w sprawie harmonizacji państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej ( TEKST DYREKTYWY 2014/30/UE – TUTAJ ). Dyrektywa podaje tzw. wymagania zasadnicze, określone w załączniku nr I. Zgodnie z załącznikiem I dyrektywy EMC 2014/30/UE urządzenie musi być tak skonstruowane, aby:
- nie generowało zaburzeń elektromagnetycznych przekraczających dopuszczalny poziom w określonym środowisku,
- było odporne na zaburzenia generowane przez urządzenia pracujące w otoczeniu w określonym środowisku.

Jest to bardzo ogólne wymaganie. Jak zatem odnieść je do rzeczywistości?

Większość urządzeń elektrycznych generuje fale elektromagnetyczne i jest to zgodne o ile długość fali nie przekracza poziomu określonego jako dopuszczalny w danym środowisku. Środowisko dzielimy na 4 kategorie:
1) Mieszkalne
2) Handlowe
3) Lekko uprzemysłowione
4) Przemysłowe

Wymagania są podzielone dla każdego środowiska, dla kilku rodzajów zagrożeń – skupmy się na dwóch podstawowych:
1) Emisja promieniowania
2) Odporność urządzenia

W zależności od tego w jakim miejscu nasze urządzenie będzie pracowało, dotyczyły go zatem będą różne dopuszczalne poziomy zaburzeń elektromagnetycznych. Aby ustalić potrzebne zakresy, z pomocą przychodzą nam normy zharmonizowane z dyrektywą EMC 2014/30/UE:
1) EN 61000-6-3: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-3: Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym
2) EN 61000-6-4: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-4: Normy ogólne - Norma emisji w środowiskach przemysłowych
3) EN 61000-6-1: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-1: Normy ogólne - Odporność w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym
4) EN 61000-6-2: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-2: Normy ogólne – Odporność w środowiskach przemysłowych

Powyższe informacje można ująć w następującej tabeli:

[Środowisko mieszkalne][Środowisko handlowe][Środowisko lekko uprzemysłowione][Środowisko przemysłowe]
EmisjaEN 61000-6-3EN 61000-6-3EN 61000-6-3EN 61000-6-4
OdpornośćEN 61000-6-1EN 61000-6-1EN 61000-6-1EN 61000-6-2


Sama konstrukcja urządzenia (np. maszyny) powinna być w taki sposó zaprojektowana, aby takie urządzenia spełniały powyższe wymagania. Podczas projektowania maszyny pod katem kompatybilności elektromagnetycznej warto zastosować zatem następujący normy zharmonizowane w tym wypadku z dyrektywą maszynową 2006/42/WE:
1) EN 12198-1+A1: Bezpieczeństwo maszyn -- Ocena i zmniejszanie ryzyka wynikającego z promieniowania emitowanego przez maszyny - Część 1: Zasady ogólne
2) EN 12198-2+A1: Bezpieczeństwo maszyn -- Ocena i zmniejszanie ryzyka wynikającego z promieniowania emitowanego przez maszyny - Część 2: Sposób pomiaru emitowanego promieniowania
3) EN 12198-3: Bezpieczeństwo maszyn -- Ocena i zmniejszanie ryzyka wynikającego z promieniowania emitowanego przez maszyny -Część 3: Zmniejszenie promieniowania przez tłumienie lub ekranowanie

Normy zharmonizowane przewidują także różne poziomy emisji, odporności, różne metody zabezpieczeń konkretnych urządzeń. Tak jest między innymi w przypadku:
1) Urządzeń oświetleniowych - norma EN 55015 - Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne,
2) Urządzeń informatycznych (komputerów, tabletów, laptopów, drukarek, itp) - norma EN 55022 - Urządzenia informatyczne - Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych - Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów,
3) Urządzeń przemysłowych, naukowych i medycznych - norma EN 55011 - Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne - Charakterystyki zaburzeń o częstotliwości radiowej - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru,
4) Pojazdów samochodowych i łodzi - norma EN 55012 - Pojazdy samochodowe, łodzie i urządzenia napędzane silnikami spalania wewnętrznego -
Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru w odniesieniu do ochrony odbiorników radiowych znajdujących się w pobliżu
5) Większości maszyn - norma EN 12198-3+A1 - Bezpieczeństwo maszyn - Ocena i zmniejszanie ryzyka wynikającego z promieniowania
emitowanego przez maszyny - Część 3: Zmniejszenie promieniowania przez tłumienie lub ekranowanie

Poniżej zachęcamy do komentowania i dodawania własnych pytań / spostrzeżeń / opinii.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 27.09.2022
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 28.09.2022
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 29.09.2022
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

  • k.wozniak
  • k.wozniak Avatar
4 lata 6 miesiąc temu #105

Dziękuję za odp. na maila oraz wyczerpującą odp. na forum. W takim razie jaki powinien być przedział wartości generowanego promieniowania elektromagnetycznego dla maszyny przemysłowej zasilanej z sieci 3x230V (50Hz), aby praca przy niej była bezpieczna bez zachowania szczególnych środków ochrony? Maszyna ta składa się z trzech silników liniowych i cała jest obudowana metalowymi obudowami.

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
4 lata 6 miesiąc temu #106

Zgodnie z normą EN 12198-1 "Bezpieczeństwo maszyn -- Ocena i zmniejszanie ryzyka wynikającego z promieniowania emitowanego przez maszyny -- Część 1: Zasady ogólne", aby maszyna była bezpieczna bez zachowania szczególnych środków ochrony musi należeć do najniższej kategorii określonej w tejże normie (kategoria 0). Wielkości emisji dla kategorii 0 przedstawione są w tablicy B.6 do normy EN 12198-1.
Norma mówi o sposobie przeprowadzania obliczeń w wyniku których będziemy w stanie określić kategorię naszej maszyny. Dla przykładu, jeżeli wyniki obliczeń to:
- Zakres częstotliwości wynosi od 3 do 150 kHz
- Natężenie pola elektrycznego E nie przekracza 87
- Natężenie pola magnetycznego H nie przekracza 5
- Indukcja magnetyczna B nie przekracza 6,25
to nasza maszyna będzie podlegać pod kategorię 0.
Dlatego, aby określić kategorię należy kupić normę, zapoznać się z nią i przeprowadzić odpowiednie obliczenia.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 27.09.2022
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 28.09.2022
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 29.09.2022
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.068 s.