Topic-icon Norma wycofana w PKN, ale wciąż zharmonizowana z dyrektywą - co wtedy? Przykład dla normy EN 55014-2.

Więcej
4 lata 6 miesiąc temu #112

Dzielimy się odpowiedzią na pytanie Pani Dominiki o treści:

"Do kiedy można deklarować zgodność z normą EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008? Bardzo zależałoby mi na tej informacji."

Nasza odpowiedź:

Pani Dominiko, norma EN 55014-2:1997 „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń -- Odporność na zaburzenia elektromagnetyczne -- Norma grupy wyrobów” wraz z dodatkami A1 i A2 wyszły z użycia 22 czerwca 2015 roku. Od tej daty zostały zastąpione przez normę EN 55014-2:2015, która obowiązuje do dnia dzisiejszego (stan na 2018-01-31).

Pod kątem harmonizacji z dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (gdyż tam sprawdzamy aktualny wykaz norm zharmonizowanych) norma EN 55014-2:1997 wraz z dodatkami A1:2001 i A2:2008 dalej widnieje jako ta zharmonizowana z dyrektywą EMC 2014/30/UE. Mało tego – norma następująca (EN 55014-2:2015) nie jest wprowadzona jako nroma zharmonizowana.

Konkluzja? Którą normę stosować? Którą normę dobierać do procesu oceny zgodności z dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE i znakowania wyrobów znakiem CE? Na którą normę się powoływać w deklaracji zgodności urządzenia?

Z odpowiedzią przychodzi nam portal Polskiego Komitetu Normalizacji i ich stanowisko w sprawie stosowania norm wycofanych (cytat został zaczerpnięty ze strony www.pkn.pl i dostępny jest pod LINKIEM TUTAJ:

„Zbiór norm wycofanych nie jest zbiorem norm, których stosowanie jest zakazane. Najważniejszym dokumentem biznesowym w gospodarce rynkowej jest kontrakt między wykonawcą i odbiorcą. Jeżeli kontrakt zawiera odesłanie do normy wycofanej (za zgodą zainteresowanych stron), to nie ma jakichkolwiek przeszkód, aby zastosować taką normę. Normy wycofane zawierają rozwiązania mniej nowoczesne, ale to nie znaczy, że są błędne. (…) Zdarzają się jednak przypadki, zwłaszcza w prawodawstwie europejskim, że wycofanie normy nie idzie w parze z utratą aktualności normy wycofanej w procedurach systemu oceny zgodności (certyfikacji). W takich przypadkach norma wycofana może być przez pewien okres stosowana jako dokument odniesienia w systemie oceny zgodności.”

W związku z powyższym – norma EN 55014-2:1997 nadal występuje jako norma zharmonizowana z dyrektywą EMC 2014/30/UE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej należy stwierdzić, iż na potrzeby oceny zgodności może być ona dalej stosowana. Tą zasadę powinniśmy równo traktować dla wszystkich innych zharmonizowanych norm z jakimikolwiek innymi dyrektywami, które na stronach PKN są oznaczone jako "wycofane"


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 27.09.2022
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 28.09.2022
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 29.09.2022
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.052 s.