Topic-icon Informacje na produkcie

  • Dominika
  • Dominika Avatar Autor
6 lata 1 miesiąc temu #137

Witam,
prosiłabym o informacje jakie dane powinny znaleźć się na sprzęcie elektrycznym, podlegającym pod dyrektywy EMC i ROHS. Czy model i nazwa produktu może być traktowana jako synonim i wystarczy umieścić tą informację na opakowaniu, bez umieszczania jej na produkcie ?

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
6 lata 1 miesiąc temu #138

Wymagania odnośnie oznakowania zawarte są w art. 7 do dyrektywy EMC 2014/30/UE oraz dyrektywy RoHS 2 2011/65/UE. Prawodawca nakazuje w art.7 nakazuje "Producenci są zobowiązani zapewnić opatrzenie aparatury, którą wprowadzili do obrotu, nazwą typu, numerem partii lub serii lub inną informacją umożliwiającą ich identyfikację, lub w przypadku gdy wielkość lub charakter aparatury to uniemożliwiają, umieszczenie wymaganych informacji na opakowaniu lub w dokumencie załączonym do aparatury". Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na sformułowanie "umożliwiającą ich identyfikację". Jeżeli będzie możliwa jednoznaczna identyfikacja danego urządzenia tylko po nazwie to taka informacja może zostać umieszczona.
Czasami określonych przypadkach umieszczenie znaku CE na produkcie jest niemożliwe (niektóre materiały wybuchowe) lub niemożliwe w racjonalnych warunkach ekonomicznych lub technicznych. Wtedy znak CE można umieszcza się na opakowaniu i dokumencie przekazanym razem z wyrobem (instrukcji obsługi). Znaku CE nie wolno pominąć czy umieścić tylko na opakowaniu lub instrukcji z powodów czysto estetycznych czy ekonomicznych.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 12.12.2023
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 13.12.2023
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 14.12.2023
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.077 s.