Topic-icon Śruby budowlane a znak CE

  • Andrzej
  • Andrzej Avatar Autor
2 lata 11 miesiąc temu #366

Witam
Importuje Towar ( śruby )
Storzyłem przez ,, Szutest " ( strojirensky zkusebni ustav ) na Czechach ocenę własności produktu budowlanego. ( Instytut Badawczy Przemysłu Maszynowego )
Norma zharmonizowana: EN 14592:2008+a1:2012
Jest na produkcie moje logo
Czy na podstawie tego dokumentu/certyfikatu mogę umieścić Logo CE na opakowaniu moich produktów
Pozdrawiam.a

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
2 lata 11 miesiąc temu #368

Jeżeli na produkcie znajduje się Pana logo - będzie Pan traktowany jako producent (nie jako importer) na potrzeby oceny zgodności, w związku z czym będzie musiał Pan spełnić wszystkie wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego nr 305/2011 dotyczące Producentów. Spełnienie wszystkich wymagań zawartych w tym rozporządzeniu pozwoli Panu na bezpieczne umieszczenie znaku CE na produktach.

Rozporządzenie PE w/s wyrobów budowlanych nr 305/2011 dostępne do pobrania na samym dole TEJ STRONY .

Jedno z wymagań dotyczy przeprowadzenia badań, zgodnie z normą zharmonizowaną. Takowa istnieje - PN-EN 14592+A1:2012 "Konstrukcje drewniane -- Łączniki trzpieniowe -- Wymagania". Jeżeli tzw. "badania typu" wykonane zostały zgodnie z załącznikiem ZA normy, kwestia badań typu jest wykonana. Z normy należałoby jeszcze odczytać (Załącznik ZA) system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (możliwości od 1+ do 4), który będzie określał, czy dodatkowe zadania będą wymagane (np. certyfikacja systemu ZKP, kontrolne badania próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, itp.)

Ponadto każdy z producentów wyrobów budowlanych musi spełnić wymagania związane z:
- wdrożeniem systemu Zakładowej Kontroli Produkcji w zakładzie produkcyjnym,
- wymaganiami ogólnymi (wystawienie deklaracji właściwości użytkowych, przygotowanie poprawnej etykiety ze znakiem CE oraz informacjami mu towarzyszącymi na produkt lub opakowanie).

Spełniając wszystkie wymagania - producent na końcu procesu umieszcza znak CE na produktach.

Zapraszamy na szkolenie otwarte dotyczące nadania znaku CE na wyroby budowlane - szczegóły TUTAJ .


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 27.09.2022
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 28.09.2022
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 29.09.2022
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.061 s.