Topic-icon WANNY do użytku domowego, a znak CE i Deklaracja Właściwości Użytkowych

Więcej
3 lata 10 miesiąc temu #530

WANNY do użytku domowego, a znak CE i Deklaracja Właściwości Użytkowych


Spełnienie wymagań dla producentów wanien obejmuje dokonanie przez nich oceny zgodności pod kątem dwóch aktów prawnych i normatywnych. Aby nadać znak CE na wanny oraz wystawić dokument deklaracji właściwości użytkowych producent musi spełnić m. in. wymagania:
- ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG - do pobrania w dolnej części strony "DOKUMENTY PRAWNE", dostępnej TUTAJ
- NORMY ZHARMONIZOWANEJ z rozporządzeniem CPR "EN 14516 - Wanny do użytku domowego" - możliwej do zakupu na stronach www.pkn.pl (np. wersja

Powyższe są najważniejszymi dokumentami służącymi do oceny zgodności wanien do użytku domowego. Ocena zgodności wanien obejmuje spełnienie wymagań:
- techniczno-konstrukcyjnych (EN 14516),
- dokumentacyjnych (305/2011),
- badawczych (EN 14516),
- dotyczących oceny zgodności - doboru i spełnienia wymagań odpowiedniego modułu oceny zgodności (EN 14516),
- dotyczących oznakowania wyrobu gotowego (EN 14516),
- dotyczących wystawienia dokumentu Deklaracji Właściwości Użytkowych (305/2011).

Jeżeli jesteście Państwo producentami - należy pobrać treść rozporządzenia CPR 305/2011, zakupić normę zharmonizowaną EN 14516 oraz spełnić wymagania tych dwóch dokumentów. W przypadku importerów - muszą się Państwo zapoznać z wymaganiami, aby zweryfikować, czy producent znajdujący się poza terenem EOG poprawnie spełnił te wymagania.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 12.12.2023
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 13.12.2023
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 14.12.2023
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.069 s.