Topic-icon Europejskie normy dla KRUSZYW stosowanych w budownictwie pozwalających na nadanie znaku CE na kruszywo.

Więcej
4 lata 5 miesiąc temu #139

Europejskie normy dla KRUSZYW stosowanych w budownictwie pozwalających na nadanie znaku CE na kruszywo.

Aktualnie znak CE może zostać nadany na wyroby budowlane objęte Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 305/2011 m. in. w sytuacji, kiedy wyrób budowlany objęty jet tzw. zharmonizowaną specyfikacją techniczną (inaczej mówiąc normą zharmonizowaną). Temat dotyczy kruszyw - także chcemy Państwu przedstawić aktualne (na dzień zamieszczania tej informacji) europejskie normy zharmonizowane, na podstawie których będziemy mieli możliwość oznakowania swoich kruszyw znakiem CE:

- PN-EN 12620+A1:2010 --- Kruszywa do betonu
- PN-EN 13043:2004/AC:2004 --- Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
- PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 --- Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
- PN-EN 13055-2:2006 --- Kruszywa lekkie -- Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych niezwiązanych i związanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwaleń
- PN-EN 13139:2003/AC:2004 --- Kruszywa do zaprawy
- PN-EN 13242+A1:2010 --- Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
- PN-EN 13450:2004/AC:2004 --- Kruszywa na podsypkę kolejową

Tylko powyższe standardy dają nam możliwość oznaczenia kruszyw znakiem CE na podstawie normy zharmonizowanej. W innych przypadkach chcąc uzyskać znak CE na wyroby budowlane należałoby uzyskać dokument Europejskiej Oceny Technicznej (dawniej Europejska Aprobata Techniczna). Jeżeli kwestia normy zharmonizowanej oraz dokumentu EOT nie jest możliwa do uzyskania - jedynym rozwiązaniem pozostaje oznaczenie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym "B" w oparciu o polską normę lub dokument Krajowej Oceny Technicznej (dawniej Aprobata Techniczna).


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 27.09.2022
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 28.09.2022
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 29.09.2022
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.056 s.