Zadzwoń: Znak CE: +48 790 250 575, Systemy ISO: +48 607 147 575 lub NAPISZ DO NAS!
O FUNDACJI

Fundacja CERTIOS powstała w celu propagowania wiedzy w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa, ochrony środowiska i zarządzania, zarówno na polu zawodowym, jak i konsumenckim. Głównymi celami Fundacji są:

  1. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, doradczej, szkoleniowej, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska, zarządzania;
  2. Upowszechnianie znajomości przepisów prawnych dotyczących przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych;
  3. Wspieranie edukacyjne przedsiębiorczości i efektywnego zarządzania, zgodnie z międzynarodowymi zasadami;
  4. Poprawa bezpieczeństwa pracy w zakładach pracy;
  5. Przeciwdziałanie zanieczyszczaniu środowiska przez przedsiębiorstwa i inne jednostki organizacyjne;
  6. Podejmowanie inicjatyw badawczych w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony środowiska, zarządzania.

 

DANE KONTAKTOWE
Adres korespondencyjny: Al. 29 Listopada 101, 31-406 Kraków
E-mail:  fundacja
Telefon: +48 12 345 41 41

 

DANE REJESTROWE
Numer KRS: 0000657729
Numer NIP: 6751574271
REGON: 366331236
Statut fundacji: statut