MASZYNY
Oznakowanie CE, Deklaracja Zgodności WE, Certyfikat CE, Znak CE


Dyrektywy Nowego Podejścia przedstawiają zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa dla różnych grup produktów. W przypadku maszyn obowiązującym dokumentem jest Dyrektywa nr 2006/42/WE (Dyrektywa w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn). Każda wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku maszyna musi spełniać postanowienia Dyrektywy, a więc musi zostać oznakowania znakiem CE. W celu poprawnego spełnienia wymagań, Komisja Europejska opracowała tzw. Systemy Oceny Zgodności. Wskazują one wymagania, jakie muszą zostać spełnione, aby poprawnie wprowadzać wyroby do obrotu. Zwieńczeniem procesu oceny zgodności jest oznakowanie produktu znakiem CE i  wystawienie deklaracji zgodności dla wyrobu. W nielicznych sytuacjach należy również uzyskać Certyfikat CE.

Zakres dyrektywy maszynowej

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE klasyfikuje maszyny na dwie zasadnicze kategorie. Są to maszyny ukończone i maszyny nieukończone.

Maszyną ukończoną będzie urządzenie lub zestaw urządzeń, które:

 • posiada przynajmniej jeden element ruchomy,
 • napędzane jest mechanizmem napędowym (np. silnik elektryczny, spalinowy, pompa hydrauliczna, pneumatyczna itp.),
 • ma konkretne zastosowanie (pracuje jako gotowe urządzenie).

Maszyną nieukończoną jest zestaw elementów:

 • przeznaczony do wbudowania w inne maszyny,
 • niemogący samodzielnie być stosowany.

Tak więc każdego rodzaju element zasilany energią elektryczną, pneumatyczną, hydrauliczną, posiadający części ruchome zasilane tymi rodzajami energii, na pewno będzie zaliczał się do wymagań Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

 

System oceny zgodności dla dyrektywy maszynowej

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE przewiduje trzy Systemy Oceny Zgodności dla maszyn pod kątem oznakowania ich znakiem CE:

system-oceny-zgodnosci

KONTROLA WEWNĘTRZNA:

System Kontroli Wewnętrznej opiera się na spełnieniu wymagań zasadniczych przygotowanych dla danej maszyny i jest najczęściej stosowanym systemem przez producentów maszyn. Wymagania systemu nie są skomplikowane i kładą nacisk przede wszystkim na bezpieczeństwo użytkowania maszyny.

BADANIE TYPU WE:

System Badania Typu WE wymaga od producenta przeprowadzenia specjalistycznych badań na maszynie, za pośrednictwem uprawnionej do tego jednostki. Badania mają na celu poświadczyć, iż maszyna jest bezpieczna i w odpowiedni sposób została dostosowana do europejskich wymagań. Zgodna maszyna otrzymuje Certyfikat CE.

PEŁNE ZAPEWNIENIE JAKOŚCI:

System Pełnego Zapewnienia Jakości polega na uzyskaniu certyfikatu jakości przez organizację produkującą maszynę. Producent musi posiadać zatwierdzony system jakości w odniesieniu do projektu, wytwarzania, końcowej kontroli i badań produkowanych maszyn. Zatwierdzenie odbywa się poprzez certyfikację systemu przeprowadzaną przez upoważnione do tego celu jednostki. Przykładem spełnienia wymagań tej ścieżki postępowania jest uzyskanie lub posiadanie przez producenta certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001.

 

Jeżeli nie wiesz, która droga jest odpowiednia dla Twojej organizacji, skontaktuj się z naszym specjalistą - KONTAKT

 

Wymagania zasadnicze, deklaracja zgodności i tabliczka znamionowa

W każdym Systemie Oceny Zgodności producent jest zobowiązany do spełnienia wymagań zasadniczych wytyczonych dla produkowanej maszyny. Są one niezbędnym elementem potrzebnym do znakowania swoich wyrobów znakiem CE. Poprawnie przeprowadzony proces oceny ryzyka dla maszyny jest podstawą do tworzenia i określania takich wymagań. Na podstawie wymagań zostają określone niezbędne środki dostosowawcze jakie należy wdrożyć w celu poprawy bezpieczeństwa maszyny. Kolejno należy stworzyć odpowiednią dokumentację techniczną i instrukcję obsługi. Zwieńczeniem dzieła jest wystawienie deklaracji zgodności dla maszyny oraz oznakowanie jej prawidłową tabliczką znamionową CE.

 

Nasza oferta

Nasza jednostka specjalizuje się w tematyce oznaczenia CE. Oferujemy Państwu kompleksową usługę, zawierającą doradztwo dotyczące wprowadzania wyrobów do obrotu:

 • audyt zerowy, ukazujący stan maszyny pod kątem spełnienia przepisów UE,
 • klasyfikację przynależności do dyrektyw UE,
 • pomoc przy przeprowadzeniu procesu oceny ryzyka zgodnie ze zharmonizowanymi standardami, wymaganego w świetle przepisów UE,
 • opracowanie wzoru instrukcji obsługi maszyny,
 • opracowanie zestawienia wymagań do spełnienia,
 • przygotowanie schematu dokumentacji technicznej dla maszyny
 • analizę wymagań prawnych i normatywnych, jakie muszą zostać spełnione w celu nadania oznaczenia CE,
 • koordynacja procesów badawczych, m. in. pomiarów hałasu emitowanego przez maszynę, wymaganych w świetle przepisów UE,
 • opracowanie wzoru DEKLARACJI ZGODNOŚCI dla maszyny,

 • opracowanie wzoru TABLICZKI ZNAMIONOWEJ dla maszyny.

Jeżeli jesteś producentem / importerem wyrobów wykazanych w tym dziale - nie zwlekaj, Twój produkt jest prawnie zobowiązany do posiadania oznaczenia CE. Jeżeli masz pytania dotyczące oznakowania CE, skorzystaj z opcji kontaktu z naszą jednostką. Kontakt nic Cię nie kosztuje, a w zamian nasz specjalista pomoże Ci w doborze odpowiedniej ścieżki postępowania. Ponadto istnieje możliwość zorganizowania bezpłatnego spotkania informacyjnego w zakresie oznakowania CE. 

 

Certyfikacja TUV RHEINLAND

tuv certyfikatPonadto, nasze usługi sa podstawą do uzyskania certyfikatu wydawanego przez jednostki notyfikowane. Współpracujemy z najbardziej doświadczoną w zakresie oceny zgodności maszyn jednostką certyfikującą - TÜV Rheinland Polska.

Program certyfikacji maszyn, opracowany przez ekspertów TÜV Rheinland Polska, dedykowany jest producentom maszyn seryjnych, jednostkowych oraz maszyn modernizowanych pod kątem spełnienia wymagań zasadniczych lub minimalnych. Program zakłada kompleksową ocenę bezpieczeństwa wraz z oceną dokumentacji lub samą ocenę dokumentacji na zgodność z dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Ponadto w przypadku produkcji seryjnej, ocenie podlegają wymagane dyrektywą warunki techniczno-organizacyjne mające istotny wpływ na jakość i powtarzalność produkcji.

Współpraca naszych klientów z TÜV Rheinland Polska zwięczona jest zazwyczaj wydaniem Certyfikatu Weryfikacji Deklaracji Zgodności, Certyfikatu TEST+MONITORING/TEST/MONITORING.

 

Dokumenty prawne i inne

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r.  w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE          

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

         
Tekst podstawowy obowiązujący - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn  


       
Zmiana rozporządzenia - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn  

       
Przewodnik – znak CE dyrektywa maszynowa 2006 42 WE, deklaracja zgodności, dokumentacja            

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

podstrona-szkolenia więcej...

Szkolenia - oznaczenie CE

Sprawdź ofertę szkoleń w zakresie samodzielnego nadania znaku CE!

 

podstrona-faq więcej...

Usługi doradcze

Poznaj usługi doradcze, jakie świadczymy w zakresie procesów związanych z tematyką oznaczenia CE.

podstrona-kontakt więcej...

Forum - pytania i odpowiedzi dotyczące oznaczenia CE

Znajdź więcej informacji dotyczących oznaczenia CE - Wszystkie w jednym miejscu - na forum poświęconym tylko i wyłącznie tematyce oznaczenia CE.