Zadzwoń: +48 (12) 345 47 45 lub NAPISZ DO NAS!

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Deklaracja Zgodności, Znak CE, Kategorie SOI, Certyfikacja CE


Dyrektywy Nowego Podejścia przedstawiają zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa dla różnych grup produktów. W przypadku środków ochrony indywidualnej obowiązującym dokumentem jest Dyrektywa 89/686/EWG (Dyrektywa w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej).

Każdy wprowadzany do obrotu lub oddawany do użytku środek ochrony indywidualnej musi spełniać postanowienia Dyrektywy, a więc musi zostać oznakowany znakiem CE. W celu poprawnego spełnienia wymagań, Komisja Europejska opracowała tzw. Systemy Oceny Zgodności. Wskazuje on wymagania, jakie muszą zostać spełnione, aby poprawnie wprowadzać wyroby do obrotu. Zwieńczeniem procesu oceny zgodności jest oznakowanie produktu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności dla wyrobu. W nielicznych sytuacjach należy również uzyskać Certyfikat CE dla środka ochrony indywidualnej.

 

Zakres dyrektywy

Dyrektywa o środkach ochrony indywiduaknej PPE 89/686/EWG  odwołuje się do środków ochrony indywidualnej, a więc do materiałów chroniących użytkowników różnego rodzaju wyrobów przed urazami mechanicznymi części ciała. Takimi wyrobami mogą być:

 • kasi ochronne
 • rękawice ochronne
 • odzież ochronna
 • obuwie ochronne
 • środki ochrony słuchu
 • maski ochronne
 • inne środki nie wymionione powyżej, chroniące użytkownika przed czynnikami zewnętrznymi

Z dyrektywy o środkach ochrony indywidualnej 89/686/EWG wyłączone zostały:

 • środki ochrony indywidualnej zaprojektowane i wykonane na użytek sił zbrojnych lub Policji oraz innych służb, do których zadań należy zapewnienie przestrzegania prawa i porządku dziennego
 • służących do samoobrony
 • powrzechnego użytku, które chronią przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, wilgocią, wodą lub ciepłem
 • przeznaczonych do ochrony i ratowania osób przebywających na statkach oraz na statkach powietrznych, nieprzeznaczonych do stałego noszenia
 • hełmów i wizjerów przeznaczonych dla użytkowników dwu- lub trzykołowych pojazdów motocyklowych

 

SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI DLA DYREKTYWY O ŚRODKACH OCHRONY INDYWIDUALNEJ:

Dyrektywa 89/686/EWG przewiduje dwa Systemy Oceny Zgodności dla środków ochrony indywidualnej:

dyrektywa-o-srodkach-ochrony-indywidualnej

 

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ PROSTEJ KONSTRUKCJI

Obejmują wyłącznie środki przeznaczone do ochrony przed:

 • działaniami czynników mechaniczych, których środki są powierzchowne
 • środkami czyszczącymi o słabym działaniu i łatwo odwracalnych skutkach działania
 • zagrożeniami związanymi z manipulacją gorącymi przedmiotami, która nie naraża użytkownika na temperaturę wyższą niż 50 °C (323 K) lub też na niebezpieczne uderzenia
 • czynnikami atmosferycznymi, bez uwzględniania czynników wyjątkowych i ekstremalnych
 • słabymi uderzeniami i drganiami, które nie mają wpływu na istotne dla życia obszary ciała i których skutki nie mogą spowodować nieodwracalnych uszkodzeń ciała
 • światłem słonecznym


Procedura oceny zgodności w wypadku środków o prostej konstrukcji opiera się na skompletowaniu dokumentacji dla tego środka, przygotowaniu odpowiedniej tabliczki znamionowej oraz stworzenia poprawnej deklaracji zgodności dla środka ochrony indywidualnej.


ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ O ZŁOŻONEJ KONSTRUKCJI

Do środków ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji zalicza się:

 • sprzęt ochrony układu oddechowego chroniący przed stałymi lub ciekłymi aerozolami bądź też drażniącymi, niebezpiecznymi, toksycznymi lub radiotoksycznymi gazami
 • sprzęt ochrony układu oddechowego, zapewniający pełną izolację od atmosfery, łącznie ze sprzętem używanym do nurkowania
 • środki zapewniające ograniczoną w czasie ochronę przed zagrożeniami chemicznymi lub promieniowaniem jonizującym
 • sprzęt ratowniczy do użytku w środowiskach o wysokiej temperaturze, których skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze 100 °C (373 K) lub wyższej i w których może występować promieniowanie podczerwone, płomienie lub duże rozpryski roztopionego materiału
 • sprzęt ratowniczy do użytku w środowiskach o niskiej temperaturze, których skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze -50 °C (223 K) lub niższej
 • środki chroniące przed upadkiem z wysokości
 • środki chroniące przed zagrożeniami elektrycznymi, niebezpiecznym napięciem prądu elektrycznego lub takie, które są używane jako izolatory podczas wykonywania prac pod wysokim napięciem


Procedura oceny zgodności w wypadku środków o złożonej konstrukcji opiera się na „ocenie typu WE”. Ocena typu WE jest procedurą, poprzez którą jednostka notyfikowana stwierdza, że określony wzór środka ochrony indywidualnej spełnia wymagania zasadnicze określone w dyrektywie 89/686/EWG.

 

WYMAGANIA ZASADNICZE

W każdym Systemie Oceny Zgodności producent jest zobowiązany do spełnienia wymagań zasadniczych wytyczonych dla produkowanego środka ochrony indywidualnej. Są one niezbędnym elementem potrzebnym do znakowania swoich wyrobów znakiem CE. Na podstawie wymagań zasadniczych zostają określone niezbędne środki dostosowawcze jakie należy wdrożyć w celu poprawnego wprowadzenia do obrotu środków ochrony indywidualnej. Kolejno należy stworzyć odpowiednią dokumentację techniczną i instrukcję obsługi. Zwieńczeniem dzieła jest wystawienie deklaracji zgodności dla środka ochrony indywidualnej oraz oznakowanie go prawidłową tabliczką znamionową CE.

 

NASZA OFERTA

Nasza jednostka specjalizuje się w tematyce oznaczenia CE. Oferujemy Państwu kompleksową usługę, zawierającą doradztwo dotyczące wprowadzania wyrobów do obrotu:

 • audyt zerowy, ukazujący stan środka ochrony indywidualnej pod kątem spełnienia przepisów UE,
 • klasyfikację przynależności do dyrektyw UE,
 • opracowanie wzoru Instrukcji Obsługi środka ochrony indywidualnej,
 • opracowanie zestawienia wymagań do spełnienia,
 • analizę wymagań prawnych i normatywnych, jakie muszą zostać spełnione w celu nadania oznaczenia CE,
 • koordynacja procesów badawczych, m. in. oddania środka ochrony indywidualnej do „oceny typu WE”
 • opracowanie wzoru DEKLARACJI ZGODNOŚCI dla środka ochrony indywidualnej,

 • opracowanie wzoru TABLICZKI ZNAMIONOWEJ dla środka ochrony indywidualnej.


Jeżeli jesteś producentem / importerem wyrobów wykazanych w tym dziale - nie zwlekaj, Twój produkt jest prawnie zobowiązany do posiadania oznaczenia CE. Jeżeli masz pytania dotyczące oznakowania CE, skorzystaj z opcji kontaktu z naszą jednostką. Kontakt nic Cię nie kosztuje, a w zamian nasz specjalista pomoże Ci w doborze odpowiedniej ścieżki postępowania. Ponadto istnieje możliwość zorganizowania bezpłatnego spotkania informacyjnego w zakresie oznakowania CE. Na naszej witrynie możesz skorzystać również z FAQ - Pytania i Odpowiedzi.

 

Dokumenty prawne

Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej - OBOWIĄZUJE DO 21.04.2018 r.          

Tekst podstawowy obowiązujący - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej - oparte na dyrektywie 

         
NOWE! Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG - OBOWIĄZUJE OD 21.04.2018 r.  


       
             
             

podstrona-szkolenia więcej...

Szkolenia

Sprawdź ofertę szkoleń w zakresie systemów zarządzania ISO i oznakowania CE.

 

podstrona-faq więcej...

Pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania dotyczące systemów zarządzania i oznaczenia CE.

podstrona-kontakt więcej...

Kontakt

Sprawdź dane kontaktowe, mapę dojazdu lub wypełnij formularz kontaktowy...