Jak nadać znak CE oraz wystawić deklarację zgodności dla PRZYŁBIC OCHRONNYCH zgodnie z RPE 2016/425 oraz EN 166 jako Środki Ochrony Indywidualnej

Przyłbice ochronne klasyfikowane są jako produkt będący środkiem ochrony indywidualnej (osobistej). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu możliwości sprzedaży (wprowadzenia do obrotu) przyłbic, ich producenci są zobowiązani do spełnienia określonych wymagań. Wymagania te powinny zostać spełnione przed pierwszym udostępnieniem wyrobu na rynku, a więc jeszcze w fazie produkcji / rozpoczęcia importu. Przepisy, które powinny zostać spełnione:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (rozporządzenie PPE 2016/425).
 • Norma zharmonizowana EN 166 "Ochrona indywidualna oczu - Wymagania".

Aby spełnić wymagania powyższego rozporządzenia europejskiego oraz normy zharmonizowanej, producent powinien:

 • określić kategorię przyłbicy ochronnej jako środka ochrony indywidualnej (element ten będzie konieczny do poprawnego określenia modułu oceny zgodności) - do wyboru 3 możliwości:
  • kategoria I,
  • kategoria II,
  • kategoria III,
 • przeanalizować, dobrać i spełnić wymagania zasadnicze rozporządzenia PPE 2016/425 (załącznik II) dla przyłbicy ochronnej,
 • dobrać i spełnić wymagania odpowiedniego modułu oceny zgodności dla przyłbicy ochronnej (na podstawie określonej wcześniej kategorii SOI) - do wyboru:
  • Wewnętrzna kontrola produkcji (moduł A),
  • Badanie typu UE (moduł B),
  • Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji (moduł C),
  • Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowane kontrole produktu w losowych odstępach czasu (moduł C2),
  • Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji (moduł D),
 • wykonać badania przyłbicy na zgodność z normą EN 166 "Ochrona indywidualna oczu - Wymagania",
 • przygotować dokumetnację techniczną przyłbicy, określoną w załączniku III rozporządzenia PPE 2016/425,
 • wystawić dla danego modelu przyłbicy ochronnej dokument deklaracji zgodności, określony w załączniku IX rozporządzenia PPE 2016/425,
 • oznakować przyłbicę tabliczką znamionową ze znakiem CE i innymi wymaganymi informacjami (norma EN 166).

Dopiero po spełnieniu powyższych punktów produkt typu przyłbica ochronna może zostać wprowadzony do obrotu (może być sprzedawany). Powyższe wymagania są obowiązkowe do spełnienia dla każdej przyłbicy, przez każdego producenta. Często producenci / importerzy słyszą o badaniach, które mają zostać przeprowadzone w celu nadania znaku CE, aczkolwiek najcześciej na tym ich świadomość się kończy. Prawda jest taka, że badania są tylko jednym z wielu elementów, które powinny zostać wykonane. Niestety producenci / importerzy dowiadują się o tych wymaganiach dopiero w momencie kontroli Inspekcji Handlowej - kiedy nie ma już czasu na ich spełnienie, a produkt zostaje wstrzymany w obrocie, narażając producenta na kary gospodarcze i finansowe.

Większość powyższych punktów może zostać samodzielnie spełniona przez producenta. Aby poprawnie przejść przez ten proces sugerujemy:

 1. Dokładnie zapoznać się z wymaganiami rozporządzenia dla środków ochrony indywidualnej PPE 2016/425, w szczególności z artykułem 8 "obowiązki producentów", który krok po kroku określa konieczne do spełnienia wymagania dla przyłbicy ochronnej przez każdego producenta. Rozporządzenie PPE 2016/425 jest dostępne bezpłatnie i można je pobrać TUTAJ.
 2. Zakupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym na stronie www.pkn.pl normę EN 166 "Ochrona indywidualna oczu - Wymagania", zapoznać się z nią oraz spełnić jej wymagania. Norma nie jest dostępna bezpłatnie, także jedynym sposobem na samodzielne zapoznanie się z wymaganiami dla przyłbic ochronnych jest zakup tejże normy na stronie PKN.

Jeżeli nie dysponują Państwo czasem, ochotą czy chęcią na samodzielne przebijanie się przez powyższe przepisy - zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Jesteśmy w stanie przeprowadzić dla Państwa kompleksową usługę składającą się ze spełnienia wymagań formalnych / proceduralnych / dokumetnacyjnych wynikających z rozporządzenia PPE 2016/425, a także wymagań badawczych zgodnie z normą zharmonizowaną EN 166 "Ochrona indywidualna oczu - Wymagania". Szczegóły usługi dostępne są TUTAJ.

podstrona-szkolenia więcej...

Szkolenia - oznaczenie CE

Sprawdź ofertę szkoleń w zakresie samodzielnego nadania znaku CE!

 

podstrona-faq więcej...

Usługi doradcze

Poznaj usługi doradcze, jakie świadczymy w zakresie procesów związanych z tematyką oznaczenia CE.

podstrona-kontakt więcej...

Forum - pytania i odpowiedzi dotyczące oznaczenia CE

Znajdź więcej informacji dotyczących oznaczenia CE - Wszystkie w jednym miejscu - na forum poświęconym tylko i wyłącznie tematyce oznaczenia CE.