PRZYRZĄDY POMIAROWE
Deklaracja Zgodności WE, Certyfikat CE Znak CE


Dyrektywy Nowego Podejścia przedstawiają zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa dla różnych grup produktów. W przypadku przyrządów pomiarowych takim dokumentem jest Dyrektywa nr 2014/32/UE (Dyrektywa o przyrządach pomiarowych). Każdy wprowadzany do obrotu lub oddawany do użytku przyrząd pomiarowy musi spełniać postanowienia Dyrektyw, a więc musi zostać oznakowany znakiem CE. W celu poprawnego spełnienia wymagań, Komisja Europejska opracowała tzw. Systemy Oceny Zgodności. Wskazują one wymagania, jakie muszą zostać spełnione, aby poprawnie wprowadzać wyroby do obrotu. Zwieńczeniem procesu oceny zgodności jest oznakowanie produktu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności dla wyrobu. W niektórych sytuacjach należy również uzyskać certyfikat CE dla przyrządu pomiarowego.

 

Zakres dyrektywy

Dyrektywę stosuje się do urządzeń zdefiniowanych w załącznikach do dyrektywy MID tj.:

 • wodomierze,
 • gazomierze,
 • przeliczniki do gazomierzy,
 • liczniki energii elektrycznej czynnej,
 • ciepłomierze,
 • przetworniki przepływu do ciepłomierzy,
 • pary czujników temperatury do ciepłomierzy,
 • instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda,
 • wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków,
 • wagi automatyczne porcjujące,
 • wagi automatyczne odważające,
 • wagi automatyczne przenośnikowe,
 • wagi automatyczne wagonowe,
 • taksometry,
 • materialne miary długości - przymiary,
 • naczynia wyszynkowe,
 • przyrządy do pomiaru długości,
 • przyrządy do pomiaru pola powierzchni,
 • przyrządy do pomiaru wielu wymiarów,
 • analizatory spalin samochodowych.

Tak więc, aby sprawdzić czy wyrób podlega dyrektywie o przyrządach pomiarowych, należy sprawdzić czy zawiera się on w jednej z definicji zawartych z załącznikach.

 

SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI DLA DYREKTYWY POMIAROWEJ

 Dyrektywa 2014/32/UE przewiduje czternaście Systemów Oceny Zgodności dla przyrządów pomiarowych:

 • Moduł A
 • Moduł A1
 • Moduł C
 • Moduł D1
 • Moduł E1
 • Moduł B1+D
 • Moduł B1+F
 • Moduł B+E
 • Moduł B+C1
 • Moduł H
 • Moduł B+D
 • Moduł B+F
 • Moduł G
 • Moduł H1

 

Wymagania zasadnicze

W każdym Systemie Oceny Zgodności producent jest zobowiązany do spełnienia wymagań zasadniczych wytyczonych dla produkowanego przyrządu pomiarowego. Są one niezbędnym elementem potrzebnym do znakowania swoich wyrobów znakiem CE. Na podstawie wymagań zasadniczych zostają określone niezbędne środki dostosowawcze jakie należy wdrożyć w celu poprawnego wprowadzenia do obrotu przyrządu pomiarowego. Kolejno należy stworzyć odpowiednią dokumentację techniczną i instrukcję obsługi, jeżeli ma to zastosowanie. Zwieńczeniem dzieła jest wystawienie deklaracji zgodności WE dla przyrządu oraz oznakowanie go prawidłową tabliczką znamionową CE.

 

Nasza oferta

 

Nasza jednostka specjalizuje się w tematyce oznaczenia CE. Oferujemy Państwu kompleksową usługę, zawierającą doradztwo dotyczące wprowadzania wyrobów do obrotu:

 1. audyt zerowy, ukazujący stan przyrządu pomiarowego pod kątem spełnienia przepisów UE,
 2. klasyfikację przynależności do dyrektyw UE,
 3. opracowanie zestawienia wymagań do spełnienia,
 4. analizę wymagań prawnych i normatywnych, jakie muszą zostać spełnione w celu nadania oznaczenia CE,
 5. koordynacja procesów badawczych przyrządu pomiarowego
 6. opracowanie wzoru DEKLARACJI ZGODNOŚCI dla wyrobu,
 7. opracowanie wzoru TABLICZKI ZNAMIONOWEJ dla wyrobu.

 

Jeżeli jesteś producentem / importerem wyrobów wykazanych w tym dziale - nie zwlekaj, Twój produkt jest prawnie zobowiązany do posiadania oznaczenia CE. Jeżeli masz pytania dotyczące oznakowania CE, skorzystaj z opcji kontaktu z naszą jednostką. Kontakt nic Cię nie kosztuje, a w zamian nasz specjalista pomoże Ci w doborze odpowiedniej ścieżki postępowania. Ponadto istnieje możliwość zorganizowania bezpłatnego spotkania informacyjnego w zakresie oznakowania CE. Na naszej witrynie możesz skorzystać również z FAQ - Pytania i Odpowiedzi.

 

Dokumenty prawne

Dyrektywa europejska w sprawie przyrządów pomiarowych 2014/32/UE          
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku            
Tekst podstawowy obowiązujący - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych  

       
             
             

podstrona-szkolenia więcej...

Szkolenia - oznaczenie CE

Sprawdź ofertę szkoleń w zakresie samodzielnego nadania znaku CE!

 

podstrona-faq więcej...

Usługi doradcze

Poznaj usługi doradcze, jakie świadczymy w zakresie procesów związanych z tematyką oznaczenia CE.

podstrona-kontakt więcej...

Forum - pytania i odpowiedzi dotyczące oznaczenia CE

Znajdź więcej informacji dotyczących oznaczenia CE - Wszystkie w jednym miejscu - na forum poświęconym tylko i wyłącznie tematyce oznaczenia CE.