URZĄDZENIA RADIOWE I TELEKOMUNIKACYJNE
Certyfikacja CE, Deklaracja Zgodności, Znak CE


Dyrektywy Nowego Podejścia przedstawiają zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa dla różnych grup produktów. W przypadku urządzęń radiowych i telekomunikacyjnych obowiązującym dokumentem jest Dyrektywa 2014/53/UE (dawniej 1999/5/WE) - Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności.

Każde wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku urządzenie radiowe musi spełniać postanowienia Dyrektywy, a więc musi zostać oznakowane znakiem CE. W celu poprawnego spełnienia wymagań, Komisja Europejska opracowała tzw. Systemy Oceny Zgodności. Wskazuje on wymagania, jakie muszą zostać spełnione, aby poprawnie wprowadzać wyroby do obrotu. Zwieńczeniem procesu oceny zgodności jest oznakowanie produktu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności dla wyrobu. W nielicznych sytuacjach należy również uzyskać Certyfikat CE dla urządzenia radiowego.

 

Zakres dyrektywy

Dyrektywa o urządzeniach radiowych i końcowych urządzeniach telekomunikacyjnych RED (dawniej R&TTE) 2014/53/UE odwołuje się do:

 • telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej
 • urządzeń radiowych nadawczych
 • urządzeń radiowych nadawczo-odbiorczych

Z dyrektywy o urządzeniach radiowych i końcowych urządzeniach telekomunikacyjnych 2014/53/UE wyłączone zostały:

 • urządzenia przystosowane do wyłączonego używania w radiokomunikacyjnej służbie amatorskiej, nie będących przedmiotami ofert handlowych
 • urządzeń radiowych, przystosowanych wyłącznie do odbioru sygnałów radiofonicznych lub telewizyjnych
 • urządzeń użytkowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jednostki sił zbrojnych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przedstawicieli dyplomatycznych

 

SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI DLA DYREKTYWY O RED (R&TTE) 2014/53/UE

Dyrektywa 2014/53/UE przewiduje trzy Systemy Oceny Zgodności dla urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych:

dyrektywar-tte

WEWNĘTRZNA KONTROLA PRODUKCJI

Procedurę stosujemy dla:

 • telekomunikacyjnych urządzęń końcowych, które nie wykorzystują widma dal radiowych, przeznaczonych do dołączenia do zakończenia sieci publicznej
 • odbiorczych części urządzen radiowych

Procedura oceny zgodności wewnętrznej kontroli produkcji opiera się na sporządzeniu dokumentacji technicznej dla urządzenia, w tym przygotowaniu odpowiedniej tabliczki znamionowej oraz stworzenia poprawnej deklaracji zgodnosci WE dla urządzenia.

WEWNĘTRZNA KONTROLA PRODUKCJI ORAZ PODSTAWOWE BADANIA PARAMETRÓW URZĄDZEŃ RADIOWYCH

Procedurę stosujemy dla:

 • Urządzeń radiowych nadawczych, oraz nadawczo-odbiorczych – jeżeli producent zastosował odpowiednie normy zharmonizowane podczas produkcji urządzenia

Procedura oceny zgodności opiera się na „wewnętrznej kontroli produkcji” (wymagania wcześniejszego akapitu) połączonej z podstawowymi badaniami parametrów urządzeń radiowych określonych w normach zharmonizowanych, wykonanych w jednostce notyfikowanej.

PEŁNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Procedurę stosujemy dla:

 • Urządzeń radiowych nadawczych, oraz nadawczo-odbiorczych – jeżeli producent nie zastosował odpowiednich norm zharmonizowanych podczas produkcji urządzenia

Procedura polega na przygotowaniu odpowiedniego systemu zapewnienia jakości podczas produkcji urządzeń, oraz certyfikowanego przez jednostkę notyfikowaną. Wszystkie wymagania procedury „wewnętrznej kontroli produkcji” dodatkowo muszą zostać zastosowane, a więc przygotowanie odpowiedniej dokumentacji technicznej, deklaracji zgodności oraz tabliczki znamionowej z symbolem CE.

 

WYMAGANIA ZASADNICZE

W każdym Systemie Oceny Zgodności producent jest zobowiązany do spełnienia wymagań zasadniczych wytyczonych dla urządzenia RED. Są one niezbędnym elementem potrzebnym do znakowania swoich wyrobów znakiem CE. Kolejno należy stworzyć odpowiednią dokumentację techniczną i instrukcję obsługi urządzenia. Zwieńczeniem dzieła jest wystawienie deklaracji zgodności dla urządzenia radiowego oraz oznakowanie go prawidłową tabliczką znamionową CE.

 

NASZA OFERTA

Nasza jednostka specjalizuje się w tematyce oznaczenia CE. Oferujemy Państwu kompleksową usługę, zawierającą doradztwo dotyczące wprowadzania wyrobów do obrotu:

 • audyt zerowy, ukazujący stan urządzenia RED pod kątem spełnienia przepisów UE,
 • klasyfikację przynależności do dyrektyw UE,
 • opracowanie wzoru Instrukcji Obsługi urządzenia radiowego,
 • opracowanie zestawienia wymagań do spełnienia,
 • analizę wymagań prawnych i normatywnych, jakie muszą zostać spełnione w celu nadania oznaczenia CE,
 • koordynacja procesów badawczych, m. in. oddania urządzenia R&TTE do „podstawowego badania parametrów urządzenia radiowego”
 • opracowanie wzoru DEKLARACJI ZGODNOŚCI dla urządzeń radiowych,

 • opracowanie wzoru TABLICZKI ZNAMIONOWEJ dla urządzeń radiowych.

Jeżeli jesteś producentem / importerem wyrobów wykazanych w tym dziale - nie zwlekaj, Twój produkt jest prawnie zobowiązany do posiadania oznaczenia CE. Jeżeli masz pytania dotyczące oznakowania CE, skorzystaj z opcji kontaktu z naszą jednostką. Kontakt nic Cię nie kosztuje, a w zamian nasz specjalista pomoże Ci w doborze odpowiedniej ścieżki postępowania. Ponadto istnieje możliwość zorganizowania bezpłatnego spotkania informacyjnego w zakresie oznakowania CE. Na naszej witrynie możesz skorzystać również z FAQ - Pytania i Odpowiedzi.

 

Dokumenty prawne

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE          

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

         
Tekst podstawowy obowiązujący - Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami  

       
             
             

podstrona-szkolenia więcej...

Szkolenia - oznaczenie CE

Sprawdź ofertę szkoleń w zakresie samodzielnego nadania znaku CE!

 

podstrona-faq więcej...

Usługi doradcze

Poznaj usługi doradcze, jakie świadczymy w zakresie procesów związanych z tematyką oznaczenia CE.

podstrona-kontakt więcej...

Forum - pytania i odpowiedzi dotyczące oznaczenia CE

Znajdź więcej informacji dotyczących oznaczenia CE - Wszystkie w jednym miejscu - na forum poświęconym tylko i wyłącznie tematyce oznaczenia CE.